PŁOŃSK W SIECI NEWS
Mammobus zatrzyma się w Sochocinie: W dniach 24-30 października mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów, w tym i powiat płoński - 25 października, ul. Szkolna 17 w Sochocinie, w godzinach 9-17 (Mammo-Med). * To zaproszenie dla kobiet w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. * Płońsk w sieci : Twoje źródło informacji