Zamknij
REKLAMA

Program wyborczy KWW Romualda Woźniaka – Dla Gminy Załuski

16:39, 24.09.2018 | materiał zewnętrzny/promocyjny/sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Romualda Woźniak
Kandydaci do Rady Gminy Załuski z Romualdem Woźniakiem, który ubiega się o stanowisko wójta gminy Załuski w Wyborach Samorządowych 2018 [Foto: zbiory komitetu]

Przez 12 lat wspólnie zmienialiśmy oblicze naszej małej ojczyzny. Pragnę byśmy dalej razem przyczyniali się do rozwoju naszej gminy, by stawała się nowoczesna i była przykładem dla innych samorządów - mówi wójt gminy Załuski Romuald Woźniak, który w nadchodzących wyborach samorządowych stara się o reelekcję.    

Komitet Wyborczy, którego mam zaszczyt być liderem prezentuje Państwu Program Rozwoju Gminy Załuski na najbliższe lata:

1. Gmina Załuski przyjazna środowisku

Działania w celu poprawy jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców:

 • przystąpienie gminy Załuski do II etapu OZE (Odnawialne Źródła Energii = mniejsze rachunki za prąd w każdym gospodarstwie domowym); 
 • „Tanie śmieci” - uregulowanie gospodarki śmieciowej we współpracy z powiatem i sąsiednimi gminami; 
 • dalszy rozwój gazyfikacji Gminy Załuski, w tym: połączenie sieci gazowej Załuski - Zdunowo- Olszyny- Sadówiec -Naborowo – Naborówiec- Kamienica – Złotopolice, i dalsze rozmowy z Gaz Mazowsze na temat obniżenia ceny za dostawy gazu oraz włączenie w system miejscowości: Przyborowice, Karolinowo, Szczytno i Szczytniki; 
 • wsparcie mieszkańców przy indywidualnej realizacji projekty „Czyste powietrze”. 

2. Dalsze pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz

Konsekwentnie będziemy zabiegali i pozyskiwali środki finansowe z Unii Europejskiej, programów rządowych, programów infrastrukturalnych na rozwój Naszej Gminy w każdym aspekcie jej funkcjonowania (drogi, komunikacja, oświata-edukacja, rolnictwo, sport, przedsiębiorcy, bezpieczeństwo, opieka społeczna, organizacje pozarządowe itp.):

Będziemy zabiegali o przyznanie środków rządowych i samorządowych  z programów: 

 • Mieszkanie +; 
 • OSA – Otwarte Strefy Aktywności na rozwój małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej;
 • Dostępność + usuwanie barier infrastrukturalnych i prawnych, utrudniających życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami; 
 • Senior + Domy dziennego pobytu osób starszych.

3. Oświata

Kontynuacja działań usprawniających system edukacji w naszych szkołach:

 • budowa sali gimnastycznej przy szkole w Stróżewie; 
 • pozyskiwanie środków rządowych i unijnych na bieżące remonty, modernizacje i utrzymanie istniejącej infrastruktury; 
 • dążenie do stworzenia szkoły zawodowej w miejsce wygasających gimnazjów; 
 • kontynuacja polityki pozyskiwania środków na rozwój kadry nauczycielskiej oraz dalsze doposażenie w sprzęt audiowizualny w szkołach; 
 • utrzymanie systemu stypendialnego oraz jego częściowa modyfikacja; 
 • doposażenie istniejących gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach; 
 • zakup busa przystosowanego do przewozu uczniów oraz osób niepełnosprawnych; 
 • wprowadzenie dzienników elektronicznych i systemu zarządzania oświatą w szkołach.

4. Edukacja, kultura i wychowanie – „Od Maluszka do Staruszka”

Zadbamy aby dzieci, osoby niepełnosprawne, młodzież, dorośli i seniorzy mogli spędzać wolny czas w sposób twórczy. Temu służy:

 • powstanie żłobka na terenie gminy; 
 • współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami, które promują gminę na zewnątrz m. in. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Załuski, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kroczewa i okolic, Towarzystwo Przyjaciół Załusk, Stowarzyszenie Kobiet Karolinka z Karolinowa, Klub Sportowy „Korona”, Klub Strzelecki i inne; 
 • rozwój czytelnictwa (zakupy nowości wydawniczych, e-booków i lektur szkolnych); 
 • współpraca z Centrami Kultury oraz próba stworzenia filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 
 • przystosowanie instytucji użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
 • rozbudowa placów zabaw dla dzieci i budowa nowych siłowni plenerowych. 

5. Bezpieczeństwo:

 • doświetlenie dróg; 
 • lepsze oznakowanie dróg i miejscowości; 
 • współpraca z GDDKiA i powiatem, samorządem województwa mazowieckiego, rządem w zakresie poprawy bezpieczeństwa; 
 • dążenie do podpisania umowy z powiatem dotyczącej zimowego utrzymania dróg oraz przejęcia od powiatu zadań transportu samochodowego; 
 • pozyskanie środków na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP i doposażenie w sprzęt medyczny i ratowniczy; 
 • włączenie w ciągu 3 lat jednostki OSP Smulska do KSRG; 
 • pozyskanie środków na zakup samochodu we współpracy z gminami i Komendą Główną Policji dla posterunku policji w Załuskach.

6. Infrastruktura 

 • dalsza rozbudowa i remonty dróg gminnych; 
 • budowa chodników, szczególnie we współpracy z powiatem budowę chodnika w m. Kamienica; 
 • doświetlenie dróg gminnych; 
 • współpraca z powiatem i województwem oraz GDDKiA przy remontach dróg oraz tworzenie stref migracji zwierząt przez drogi; 
 • zakup nowych wiat przystankowych; 
 • negocjacje przy rozbudowie trasy nr 7; 
 • przyjęcie Studium Rozwoju Gminy i Planów Zagospodarowania Przestrzennego; 
 • współpraca z Radami Sołeckimi dotycząca funduszu sołeckiego;  
 • rewitalizacja Parku w Kroczewie.

7. Rolnictwo

 • utrzymanie filii PUP – punkt rejestracji cudzoziemców; 
 • podjęcie prac koncepcyjnych nad stworzeniem Gminnego Centrum Handlu Owocami i Warzywami; 
 • szkolenia dla rolników z nowoczesnych technologii produkcji; 
 • współpraca z Wodami Polskimi celem regulacji podstawowej melioracji i pomoc w melioracjach szczegółowych rolnikom.

8. Dodatkowo

Proponujemy: 

 • stworzenie własnego zaplecza – Zakład Usług Wspólnych; 
 • powołanie Gminnej Rady Przedsiębiorców i Rolników celem wymiany informacji gospodarczych i doświadczeń, zwiększenie ich współpracy oraz lobbing na tereny inwestycyjne firm, które skupowałyby i przetwarzały surowce wytwarzane na terenie naszej gminy; 
 • stworzenie nowych kanałów komunikacji z mieszkańcami; 
 • rozwój usług e-administracji; 
 • kontynuacja darmowych porad prawnych dla mieszkańców.

Realizacja powyższego Programu jest możliwa dzięki zaangażowaniu nas wszystkich: mieszkańców, radnych, sołtysów, wyspecjalizowanej i pomocnej kadry urzędników.

Kandydaci do Rady Gminy Załuski z Komitetu Wyborczego Wyborców Romualda Woźniaka – Dla Gminy Załuski:

Okręg nr 2 Zdunowo
Wioletta Mysiewicz

Okręg nr 3 Stróżewo
Jacek Woźniak

Okręg nr 4 Nowe i Stare Olszyny
Marta Kochańska

Okręg nr 5 Koryciska, Smulska, Wilamy
Małgorzata Szymankiewicz

Okręg nr 6 Szczytno, Szczytniki
Paweł Stawski

Okręg nr 8 Karolinowo, Michałówek, Przyborowice Górne
Andrzej Piotrowski

Okręg nr 9 Przyborowice Dolne, Słotwin
Renata Słumińska

Okręg nr 10 Kroczewo, Wojny, Falbogi Wielkie
Bogdan Fronczak

Okręg nr 11 Kroczewo
Zbigniew Biegalski

Okręg nr 12 Gostolin, Niepiekła, Sobole
Ryszard Ziemiński

Okręg nr 13 Kamienica, Kamienica Wygoda
Ewa Mazanek

Okręg nr 15 Naborowo, Naborowo-Parcele, Sadówiec
Bogdan Piotrowski

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone