Zamknij
REKLAMA

Paweł Obermeyer odpisuje staroście Elżbiecie Wiśniewskiej: o diecie pudełkowej, badaniach klinicznych i namiotach na czas epidemii...

15:43, 03.04.2020 | RED
Skomentuj
Paweł Obermeyer, były już dyrektor SPZ ZOZ w Płońsku, nie daje za wygraną i odpowiada na oświadczenie starosty Wiśniewskiej z końca marca [Foto: Redakcja/Archiwum]
REKLAMA

Paweł Obermeyer wydał dziś kolejne oświadczenie. - Odnoszę się w nim do publicznego i kłamliwego formułowania oskarżeń w stosunku do mnie przez starostę powiatu płońskiego. Opinia publiczna powinna poznać prawdziwe fakty w tej sprawie - stwierdza były dyrektor SPZ ZOZ w Płońsku. 

Szanowni Państwo,

W związku z nieprawdziwym oświadczeniem Pani Starosty w sprawie mojego odwołania, postanowiłem przedstawić Państwu moje stanowisko w tej sprawie.

Od ponad dwóch lat, jako dyrektor szpitala i lekarz, propagowałem ideę zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Właśnie dlatego stworzyłem pododdział diabetologii a następnie, przy współpracy z wybitnymi ekspertami, powołaliśmy do życia projekt cateringu dietetycznego Doktor Haus, który stał się przedmiotem nieuzasadnionych ataków medialnych ze strony Pani Starosty. Wyjaśniam, że działania związane z projektem edukacyjnym „Zadbaj o swoje zdrowie z Doktorem Hausem” mają charakter wielopłaszczyznowy i dają nieograniczone możliwości wielokierunkowego rozwoju szpitala, jak również budowania profilaktyki zdrowotnej w lokalnej społeczności. W dobie nadwagi, otyłości i chorób cywilizacyjnych jest to niezwykle istotne dla zdrowia i życia ludzi. Próbowałem to wyjaśniać przez wiele miesięcy władzom Powiatu i z żalem stwierdzam, że wizja merytoryczna i chęć rozwoju oraz krótkowzroczność i chęć niszczenia to niezbyt udane zestawienie.

Dziś, kiedy zderzamy się boleśnie z epidemią koronawirusa, kondycja zdrowotna społeczeństwa nabiera jeszcze większego znaczenia. Już niebawem projekty profilaktyczne zdominują cywilizowany świat, bo tylko silne i zdrowe społeczeństwa będą zdolne oprzeć się kolejnym epidemiom. Tę ideę propaguje m.in. dr Tedros Adhanom Ghebreyesus - Dyrektor WHO, ale też inni wybitni specjaliści.

Przechodząc do sedna sprawy informuję, że wprowadzenie programu diety pudełkowej miało na celu m.in. uzyskanie dodatkowego przychodu dla Szpitala, ale też umożliwienie SPZ ZOZ udziału w projektach organizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia jak również rozpoczęcie długoterminowych działań nakierowanych na pozyskanie innych źródeł przychodów.   Niektóre z nich poniżej Państwu przybliżę:

Alternatywa dla kuchni szpitalnej

Wokół kuchni Doktora Hausa narosło wiele mitów, a lokal na Północnej staje się niemal legendarny.  Wyjaśniając zacznę od zacytowania słów Pani Starosty: „Nie stać szpitala było na termometry, ale na wynajmowanie lokalu za ponad 22 tys. zł miesięcznie(!) do produkcji diety Dr Hausa na ulicy Północnej - już tak.”

Otóż jednym z powodów wynajęcia lokalu przy ul. Północnej był zamiar wyremontowania kuchni szpitalnej, której stan techniczny i sanitarny wskazuje na konieczność natychmiastowego jej zamknięcia. Zgłaszałem ten fakt do Starostwa i podjąłem stosowne kroku w celu wyceny inwestycji i rozpoczęcia prac budowlanych. Budżet przedsięwzięcia wraz z niezbędnym wyposażeniem oszacowany został przez rzeczoznawców na ok. 4 miliony złotych z zastrzeżeniem, że wyłączenie kuchni z użytkowania potrwa kilkanaście miesięcy. Planowałem, aby w tym czasie posiłki dla pacjentów szpitala były przygotowywane w kuchni przy ul. Północnej. To optymalne rozwiązanie zważając na skalę zapotrzebowania (ok. 1200 posiłków dziennie; ok. 300 pacjentów po 4 posiłki na dobę).

Taka liczba posiłków wymaga odpowiedniego zaplecza sprzętowego i powierzchniowego oraz, co najważniejsze, musi być przygotowana w miejscu bezpiecznym pod względem sanitarno-epidemiologicznym, wymaganym bezwzględnie przy masowej produkcji żywości. Czynsz za wspomniany lokal, w wys. 22 000 /msc, to nie jest kwota za wynajem ścian. Zarządzający obiektem opracował i wdrożył kompleksowy projekt technologiczny, wyposażył lokal w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, C.O. i wentylację. Powstało szereg niezbędnych pomieszczeń: część magazynowa, socjalna, kuchnia główna, pomieszczenia do schładzania i konfekcjonowania potraw, etc. Lokal wyposażony jest w wysokiej klasy  sprzęt gastronomiczny i profesjonalne komory chłodnicze. Zarządzający lokalem opracował i wdrożył księgi GHP/GMP i plan HACCP, uzyskał pozytywną opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pozwolenie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej.

Dziś, w czasie epidemii, kiedy konieczna jest zmiana w dystrybucji posiłków z racji bezpieczeństwa sanitarnego, kuchnia krytykowana przez Panią Starostę, stała się PRAWIE kołem ratunkowym dla szpitala. Do lokalu przy Północnej została przeniesiona produkcja posiłków dla pacjentów szpitala, niestety tylko na 1 dzień, bo prawdopodobnie ktoś się zorientował, że racja byłaby po mojej stronie i dlatego, kuchnia została przeniesiona ponownie na teren szpitala. Przypadek? Nie sądzę. Cieszę się, że taka możliwość była, choć znowu polityka wzięła górę.
Jednocześnie zapraszam Zarząd Powiatu do wizytacji lokalu. Warto przekonać się, za co szpital płacił. Niestety mimo 8-miesiecznego tzw. audytu, który Starostwo prowadziło w szpitalu, nikt nie pokusił się o odwiedzenie starej kuchni szpitalnej, nikogo też nie udało się zaprosić do „nowej kuchni”.  

Badania kliniczne

W celu pozyskania przez Szpital w Płońsku programów z zakresu badań klinicznych, poza bazą lokalową i odpowiednią kadrą medyczną, konieczne było zapewnienie uczestnikom badania klinicznego diety, restrykcyjnie obwarowanej wymogami protokołu badawczego. Dzięki diecie pudełkowej szpital spełnił ten wymóg doskonale. Badanie kliniczne dla osób zdrowych rozpoczęte w styczniu 2020., po ponad 1,5 roku międzynarodowych audytów i przygotowań, w tym także audytów kuchni, gdzie są produkowane posiłki, stworzyło możliwość zarobienia przez szpital ok. 800 tys. zł. (oczywiście badanie zostało obecnie przerwane z powodu epidemii, ale zostanie ukończone w terminie wskazanym przez Sponsora). Dzięki badaniu klinicznemu zarabia kadra medyczna zaangażowana do badania, pracownicy laboratorium, są przychody ze sprzedaży posiłków dla uczestników badania.

Nie byłoby ww. pieniędzy, gdyby nie dieta pudełkowa, co mocno podkreślam.

Ponadto korzyść odniosła sama placówka w zakresie poprawy jakości opieki medycznej, stosowanych procedur etc. Dodam, że pomieszczenia kuchni szpitalnej w SPZ ZOZ, ze względu na fatalny stan sanitarny, nie przeszłyby podstawowych audytów, nie wspominając już o wizytacjach międzynarodowych.

Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności Specjalnego Przeznaczenia Medycznego

Jednym z pomysłów rozwoju szpitala, na bazie diety pudełkowej i pozyskana środków finansowych z funduszy unijnych, było utworzenie na terenie placówki Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności Specjalnego Przeznaczenia Medycznego (w procesie tym uczestniczyła Pani Starosta, uzyskaliśmy pozytywną opinię Rady Społecznej w tej sprawie). Nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Instytutem Leków, a następnie Złożyliśmy stosowny wniosek o wpisanie ww. przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego.

Wartość projektu to ponad 51 milionów zł.

Tu także musieliśmy spełnić szereg warunków, jak np. nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi, firmami farmaceutycznymi i podmiotami prowadzącymi badania kliniczne, ale także zapewnienie odpowiedniej diety i zaplecza do jej wytwarzania.

Program wprowadzony w Szpitalu w zakresie diety oraz przygotowanie ośrodka do badań klinicznych, pozwoliły na spełnienie już dwóch wymogów wskazanych w procedurze pozyskiwania ww. funduszy, co zdaje się pomijać w swoich wypowiedziach Pani Starosta.

Głównym celem wspomnianego projektu jest opracowywanie nowych produktów z sektora żywności specjalnego przeznaczenia medycznego z przeznaczeniem dla osób chorych i/lub wymagających rekonwalescencji oraz przygotowujących się do poważnych zabiegów operacyjnych. Narodowy Instytut Leków miałby opracowywać w skali laboratoryjnej recepturę żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, a SPZZOZ w Płońsku miałby wytwarzać opracowane przez NIL produkty w skali demonstracyjnej i sprawdzać ich skuteczność w prowadzonych przez siebie badaniach (badania kliniczne lub eksperymenty medyczne).

Budowa Mazowieckiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności Specjalnego Przeznaczenia Medycznego miało umożliwić utworzenie unikatowego w skali kraju projektu a wytworzone nowe produkty miałyby być sprzedawane producentom żywności chcącym zwiększać swoją konkurencyjność szczególnie w województwie mazowieckim, ale również
w kraju i w Europie.

Akredytowane Centrum Leczenia Otyłości

Szpital rozpoczął organizację Akredytowanego Centrum Leczenia Otyłości, którego podstawą jest żywienie dostosowane indywidualnie do chorych, które miało być dostarczane właśnie w formie diety pudełkowej, opracowanej we współpracy z lekarzem i dietetykiem klinicznym.
Zaczęliśmy gromadzić odpowiedni sprzęt wymagany przy akredytacji CLO (m.in.: łóżka o określonej wytrzymałości, odpowiednie wagi, taborety etc.). Pozyskaliśmy też kadrę medyczną, m.in. lekarza z certyfikatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Zostało wdrożenie w życie procesu akredytacyjnego. Wierzę, że mój następca nie zaprzepaści tego przedsięwzięcia, bowiem liczba osób z nadwagą i otyłością rośnie w zastraszającym tempie i taki ośrodek jest bardzo potrzebny.

Projekt profilaktyki i leczenia otyłości oraz wad postawy u dzieci

Szpital wystosował formalne zgłoszenie do projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia, który dotyczy zwalczania otyłości u dzieci oraz wad postawy. Są to dwa programy  w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 nr 9.2.2 finansowane ze środków unijnych. Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności otyłości u 500 dzieci z klas I-VI szkół podst. z Powiatu Płońskiego i Powiatu Ciechanowskiego w latach 2020-2022.

W ramach interwencji terapeutycznej poza konsultacjami i zajęciami rehabilitacyjnymi jest przewidziana dieta pudełkowa, jako podstawowy element ww. programu. Łączny budżet obu projektów to ponad 3 mln zł.

[ZT]5013[/ZT]

Wizerunek szpitala i społeczna odpowiedzialność za postawy prozdrowotne mieszkańców Powiatu Płońskiego

Dieta pudełkowa, od ponad 2 lat, poprawia wizerunek SPZ ZOZ. Setki osób, dzięki diecie Doktora Hausa, zmieniło swoje zwyczaje żywieniowe i zgubiło nadmierne kilogramy, chorzy na cukrzycę zgłaszali istotne poprawienie parametrów glikemii. Ponadto w ramach działań szpital organizował akcje edukacyjne i badania profilaktyczne dla mieszkańców. Organizowane były konferencje na temat żywości i żywienia z udziałem znamienitych osobistości jak prof. Małgorzata Kozłowska - Wojciechowska z WUM, czy Minister Jarosław Pinkas, obecny Główny Inspektor Sanitarny, który osobiście wyraził uznanie dla inicjatywy Doktor Haus. Przeprowadzone były liczne wykłady i prelekcje na temat odżywiania w szkołach, urzędach, organizacjach pozarządowych etc. Szkoda, że Powiat nie dostrzega ewidentnych korzyści społecznych związanych z tym projektem i nie widzi jego potencjału.

Namioty przed szpitalem do wstępnej kwalifikacji chorych

Na koniec odniosę się do słów Starosty na temat namiotów przed szpitalem, których niestety nie zdążyłem przystosować do wstępnej kwalifikacji chorych, wymuszonej epidemią, gdyż zostałem odwołany ze stanowiska w trakcie tego procesu. Oto te słowa:  „…czarny, nikomu niepotrzebny namiot przed szpitalem, nie odebrany przez sanepid, nie skonsultowany z lekarzami. Po co, dla kogo, dlaczego tam stoi? Kto w szpitalu potrafi dziś odpowiedzieć? Nikt. Miesięcznie za wynajem namiotu szpital miał płacić 6600 zł.”

Niech wątpliwości w tym zakresie rozwieje oświadczenie Pana Roberta Krysiaka, Prezesa firmy, która postawiła namioty:

„Namioty jak również ich transport, montaż, podłoga, przyłącza elektryczne, oświetlenie zostały przekazane szpitalowi bezpłatnie. Od 11 lat, jako osoba prywatna wspieram działalność szpitala uczestnicząc w akcjach charytatywnych, nie pobierając za to wynagrodzenia, np. za oprawę muzyczną Balu Ostatkowego im. Jerzego Szymczaka.  Z uwagi na fakt, że namioty są własnością mojej firmy, wyceniliśmy taką usługę, aby oszacować realną wielkość darowizny. Sposób wyliczenia wg. stawek rynkowych, uwzględniających fakt, że poszycia namiotów nie będą nadawały się do użycia ponownego po okresie wynajmu ze względu bezpieczeństwo sanitarne (nasza firma w tych namiotach często serwuje posiłki). 

  • wynajem - 2 namioty 6 m. x 3 m. x 140 zł./ netto/ szt. x doba wynajmu = 8 400 zł. netto.
  • podłoga wielkości 36 m2, panele zmywalne x 2 zł. m2 x 30 dni = 2160 zł. netto.
  • 2 x przewód elektryczny 34 m/ wynajem na okres miesiąca = 140 zł. netto.
  • 6 x oświetlenie led w namiotach/ wynajem na okres miesiąca = 380 zł. netto.
  • transport, montaż i demontaż powyższego = 900 zł. netto.
  • Suma netto 11 980 zł. = brutto 14 735,40 zł.
  • Rabat za długoterminowy wynajem 9335,40 zł. brutto.
  • Realna wartość darowizny = 5400 zł. netto. = 6 642 zł. brutto.

Na powyższą darowiznę mieliśmy zawrzeć stosowną umowę darowizny do końca marca.”

Dla jasności dodam, że żadna umowa handlowa w tym zakresie nie została przeze mnie podpisana, wobec tego kłamstwem jest stwierdzenie Pani Starosty, że za wynajem namiotu szpital miał płacić 6600 zł.

Pani Starosto, dość brudnej polityki, zwłaszcza w tak trudnym dla Płońszczan i całej Polski czasie.

Z poważaniem,
Paweł Obermeyer

(RED)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (87)

Rozpaczliwa obronaRozpaczliwa obrona

26 51

Oddaj pan nienależne dodatki!!!! 15:50, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

crewcrew

25 19

człowieku, co pleciesz, 16:05, 03.04.2020


Znawco  Znawco

23 10

dodatków - opamiętaj się , Wielki Tydzień wkrótce! 16:18, 03.04.2020


Dr HausDr Haus

28 48

Dieta poprawiła wizerunek szpitala? Proszę przeczytać audyt. Działalność komercyjna ma przynosić dochody szpitalowi. Tutaj przynosiła tylko na papierze, bo wiele kosztów zostało ukrytych w innej działalności szpitala. Podobno znak towarowy jest zapisany jest na nazwisko byłego dyrektora. Czyli budowanie marki na publicznych środkach? Ładne kwiatki... 15:56, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

CzyżbyCzyżby

21 8

psiapsiółki wydawały wyroki? 17:34, 03.04.2020


goscingoscin

55 28

Brawo Panie dyrektorze, widać ile Pan zrobił, wszystko przemyślane!
Pani Starosta powinna się wstydzić tego co zrobiła, polityka i nienawiść zasłoniła Pani oczy
16:00, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TolekTolek

18 4

Do tego głupota, niekompetencja i brak poczucia odpowiedzialności! 18:01, 03.04.2020


sabsab

54 24

I to jest prawda! mądry człowiek i dobry manager! Gratulacje Panie Pawle!!! mocno kibicuję Panu 16:02, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

crewcrew

58 24

Pani Starosta niszczy ludzi, zwłaszcza lepszych od siebie 16:03, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ha haha ha

17 29

Moim zdaniem p.Obermeyer sam się zniszczył, własną zachłannością a p.starosta dobrze wywiązała się jako strażnik powiatowego budzetu. 18:51, 03.04.2020


ironekironek

6 5

pani starosta pogrążyła MCK to jak może pociagnąć SZPITAL POWIATOWY???
Radzę o trochę pokory i wycofanie się ''''''" Niepokonani"""""" 00:19, 05.04.2020


Serioooo?Serioooo?

25 29

Jeśli posiłkiem nazywamy kromkę chleba z masłem to rzeczywiście coś jest nie tak..... 16:10, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Rzeczywiście Rzeczywiście

18 5

z niektórymi coś jest nie tak! 16:22, 03.04.2020


bezabeza

52 23

Panie Pawle, Pan jest człowiekiem z klasą, jesteśmy z Panem, proszę nie dać się tym rozgrywkom politycznym, powodzenia! 16:11, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PacjentPacjent

11 4

Panie Dyrektorze Pawle.Wiecej spokoju przynosi odciecie sie od toksycznych ludzi,zamiast toczenia z nimi wojny na poglady i racje.Trzymam kciuki i zycze spokoju. 12:47, 04.04.2020


PaniePanie

42 18

Dyrektorze nie jest Pan z jedynie słusznej opcji, a jeszcze na dodatek - zna się Pan na tym, co robi! Obecni specjaliści wiedzą lepiej! Trzeba to przetrzymać !!! 16:26, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PaniePanie

11 20

A jaki z niego teraz dyrektor? 18:55, 03.04.2020


OnOn

39 18

Szach i mat drogi Zarządzie 16:39, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

QwertyQwerty

46 14

Madre posuniecie Dyrektorze pol Plonska korzystalo z pudelkowego jedzenia i zapewne pani Staroscina tylko zapewne sie nie przyzna,kuchnia szpitalna to powinna byc zamknieta juz dawno przez sanepid,nie lubi jak ktos jest lepszy cos w tym jest,ale coz jaka rada taka wladza 16:39, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

No właśnieNo właśnie

10 2

Po co kuchnię przenieśli tylko na jeden dzień ? Czegoś nie rozumiem. Stara kuchnia jest przecież w tragicznym stanie. Czy ktoś pomyślał o pacjentach? 09:29, 04.04.2020


REKLAMA

JaJa

47 22

Wstyd mi za Wiśniewską, a głosowałem. To, ze dla wladzy zwąchała się z PiSem...to wybaczyłem i dałem tylko żółtą kartkę, ale ruchów w szpitalu nie wybaczam. 16:59, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UwagaUwaga

40 16

Te projekty powinny być dalej prowadzone dla pożytku nas mieszkańców.Dziękujemy Panie Dyrektorze. Pytanie czy nowa Władza to pociągnie dalej? 17:13, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PacjentkaPacjentka

37 17

Właśnie dzieki diecie pudełkowej schudłam 9 kg, dziekuje Wam! 17:22, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

18 17

Z panią odchudzono też szpital... 18:46, 03.04.2020


PabloPablo

42 11

Jeszcze trafi kosa na kamień i te jej przykłady. 17:52, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PabloPablo

10 2

Przydupasy. 17:53, 03.04.2020


1234512345

5 3

pani elu mieszkańcy kupią pani bilet w Bieszczady
dowidzenia
Tylko czy znajdą się chetni do nauki
hahahahaaha 23:55, 04.04.2020


CiekawskiCiekawski

25 28

A czemu nie odniósł się Pan do tego nieszczęsnego dodatku stażowego i do tych stanowisk po 10 tyś za cztery godziny pracy? 18:05, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

CiekawośćCiekawość

13 10

pierwszy stopień do piekła... 18:13, 03.04.2020


ciekawyciekawy

15 15

Nie chodzi o ciekawość, tyylko o czytelną wiedzę. Proszę nie mieć płońszczan za idiotów. 18:44, 03.04.2020


KajaKaja

27 28

Dlaczego nie odniósł się pan do dodatku stazowego nagród znaku Hause własnego audytora, braku okazania dokumentów ksiegowych 18:17, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kkkkkk

30 28

Proste pytanie p,Obermeyer Ile na diecie pudełkowej zarobił pan, a ile szpital. W kolejnym oświadczeniu proszę o podanie dokładnego bilansu, czyli ile z pieniędzy szpitala wydano na dietę, aile przyniosła zysku szpitalowi? 18:26, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Obserwator Obserwator

22 36

Panie Pawle koryto się skończyło... Krowa została przez Pana wydojona do cna... 18:30, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

P.PawleP.Pawle

29 24

Czy to prawda , Ze rocznie za wynajem kuchni dla diety pudełkowej (pomieszczenia po dawnym fredzie) wydawał pan rocznie 264 tysiące zł, z budzetu szpitala? Do kogo należy ten lokal? 18:33, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

dużodużo

27 21

Ile zarabiała pani E.G i skąd się wzięła w Płońsku? To w Płońsku nie było dietetyczek, które miałaby mniejsze finansowe wymagania? Czy był konkurs na to stanowisko? A może to dobra znajoma, Zasługująca na te kilkanaście tys.miesięcznie? 18:41, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

szpitalszpital

14 13

Myślę, że to było kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie...niestety. A pielęgniarkom ciężko pracującym żałował:( 23:45, 03.04.2020


XxxxXxxx

7 9

A w Plonsku nie bylo nowych dyrektorow?? 11:08, 04.04.2020


REKLAMA

I o to chodziło...I o to chodziło...

24 16

Najprościej powiedzieć - nakradł się. Coś mi się tylko wydaje, że nie musiał... 18:56, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

plutopluto

19 19

A ja myśle, ze w miarę jedzenia apetyt rośnie 19:16, 03.04.2020


I o to chodziło...I o to chodziło...

17 5

Tak pluto, kasa, kasa, kasa! I pełna miska! 19:45, 03.04.2020


nowy dyrektornowy dyrektor

28 25

Panie dyrektorze Ozdarski, niech Pan przedstawi ludziom grafik dyżurów SOR, bo podobno p, Obermayer pełnił te dyżury, Ilu pacjentów przyjąl dziennie np.w marcu? Ile za to otrzymywał? 19:23, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HenioHenio

22 23

Ja mam pytanie. A co z pieniążkami za dodatek stażowy? Tego pan nie wytłumaczył. W tym co pan pisał dużo słów , mało treści. 19:45, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

I o to chodziło...I o to chodziło...

12 10

Henio, musisz kilka razy tekst przeczytać. 20:12, 03.04.2020


PiniazekPiniazek

7 6

A co to są pieniążki ? To określenie z jeż. Polskiego? 12:11, 04.04.2020


KachaKacha

26 22

Dużo napisał ale mało konkretów papier wszystko przyjmnie tak na marginesie dyrektorem się bywa 20:34, 03.04.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Do kachyDo kachy

8 9

Madry zrozumial..a ....zrozumial co chcial zrozumiec. 12:37, 04.04.2020


PslPsl

9 4

Tak tygrysy z PSL zrozumiały. 13:45, 04.04.2020


jaboljabol

0 3

starosta tez
a co na to najlepszy?
toć zona lubi "medyków" buahhahaaha 23:48, 04.04.2020


pacjentpacjent

25 28

Mam nadzieje ze CBA i prokurator przyjrzy się byłej działalności byłego Pana Dyrektora. Oświadczenie to jeden wielki bełkot. Zero merytoryki. 20:50, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DzidziaDzidzia

23 16

Miły Pan i tyle. Jeden telefon i masz miejsce w szpitalu 20:52, 03.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

pacjentpacjent

13 13

A jak ktoś nie miał telefonu do dyrektora to czekał 3 miesiące albo nie doczekał

No naprawdę miły... 22:58, 03.04.2020


ZalZal

37 20

A ja żałuję , że głosowałem na p. Wiśniewską!!! 21:07, 03.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PolaPola

14 13

Zaluj dalej to nie ma znaczenia. 21:08, 03.04.2020


1234512345

14 6

pani ela zaraz jedzie w Bieszczdy i bedzie spokój w powiecie 23:42, 04.04.2020


OtyłyOtyły

23 15

Rozpocząłem uzyskanie akredytacji Centrum Leczenia Otyłości. W tym celu kupiłem taborety. Śmiech na sali. 22:47, 03.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Krzyśkaz TuchalowaKrzyśkaz Tuchalowa

20 16

czy ktoś. Z was leżał w szpitalu? pamiętacie jedzenie jakim was karmiono? Często zupa wyglądającą jak zlewki , listek sałaty polany mlekiem, dwa zdebniałe ziemniaki i kawałek czegoś co przypominało mielonkę z marchewka .frykasy jakich mało .Dyllrektor wspomina że wydawał 1200*4=4800sztuk . Koszt jednej styropianowej tacki to 0.25zl. także miesięcznie wydawał na same plastikowe tacki około 36tysiecy .A ty człowieku przynoś swoje podkłady gazy i płac z telewizję 08:21, 04.04.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

OjOj

11 6

A byłeś w innych szpitalach? Wiesz ile wynosi racja żywieniowa? 12:10, 04.04.2020


do Krzyśkido Krzyśki

11 2

Tak leżałam na kardiologii i żadna z leżących w tym czasie osób, nie narzekała ani na jedzenie ani na lekarzy. Jestem naprawdę wymagającą pacjentką, wręcz czepialską się wszystkiego. Znam swoje obowiązki ale znakomicie swoje prawa. Wiesz mi, że nie miałam powodów do narzekania. Tylko za telewizję płaciłam, jednak tak jest we wszystkich szpitalach. Było to rok temu. Tylko SOR mi podpadł, gdzie czekałam na lekarza ok 5 godz.ale nie oddział. Lekarze na tym oddziale bardzo sympatyczni i godni zaufania, również średni personel. Ja zbyt żarta nie jestem, więc nie miałam na co narzekać, ale inne pacjentki również nie narzekały. Czysto, schludnie, wszyscy mili. Oczywiście, że nie było owoców morza czy innych żyjątek. Ale ja tego nie jadam. Może Ty jesteś przyzwyczajona też do golonek, całego kurczaka, bigosu czy innego typu żarcia. Ale dieta w szpitalu musi być właściwa. Dla ludzi leżących i chorych, musi być mniej kaloryczna. 17:31, 04.04.2020


MartaMarta

5 1

Moja mama leżała w szpitalu w ubiegłym roku. Na jedzenie nie narzekała. Wypisywanie takich głupot to czysta złośliwość albo wymagania hrabiowskie 14:26, 05.04.2020


LudzieLudzie

16 6

Teraz jest czas, żeby pomyśleć o ratowaniu życia i zdrowia. To tle i aż tyle. Wchodzimy w Wielki Tydzień. Trochę pokory. 09:15, 04.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

besbes

17 9

sukces solą w oku, małomiasteczkowy świat i ludzie, przyziemne pobudki 15:00, 04.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DankaDanka

14 14

Ty nie jesteś bes tylko bez rozumu. Ludzie chcą uczciwości i przejrzystości. Szpital marniał jakaś tam dieta kwitła. Chyba głównym zadaniem szpitala jest leczenie. Owszem, profilaktyka otyłości, czy walka z nią jest ważna, ale nie powinna być chyba priorytetem w działalności szpitala. 17:18, 04.04.2020


brwbrw

12 4

A któż Ci Danka zasugerował, że ta dieta to priorytet był? Resztę dośpiewasz 😉 18:25, 04.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

chcą znisczyc ludzichcą znisczyc ludzi

11 5

wszystkich z NIE pisu
a pani tak pisu nie lubiła
a taka była ładna
kolorowa
i PISU NIE LUBIŁA

a gdzie jest KRĘGOSŁUP MORALNY????? 00:02, 05.04.2020


MuchaMucha

25 9

Pani Wiśniewska a czym pani może się pochwalić? MCK nie wypalił zatrudniała pani ile tylko mogła audyt pokazał pani zdolności. Najlepiej czepiać się wszystkich. Kto jest po drugiej stronie to wróg, pani działania to po prostu prymityw w najgorszym wydaniu. Wstyd i hańba. Swoje ,,sukcesy,,osiągnęła pani dzięki burmistrzowi i marszałkowi. Łatwo działać będąc finansowanym bez własnej inicjatywy i odpowiedzialności.Obenie rozlicza pani dyrektora zoz a kto rozliczy panią za MCK.Domagamy się aby burmistrz jak najszybciej rozliczył panią za działalność w MCK. 20:09, 04.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

onnonn

12 5

oj tak
tak złej kobiety jeszcze w życiu nie spotkałem
i zastanawiam się dlaczego ludzie są tak źli 21:08, 04.04.2020


98769876

9 3

Gdzie jest BURMISTRZ ??????
00:04, 05.04.2020


MarysiaMarysia

23 8

Panie Dyrektorze dziękuję za wszystko co zrobił pan dla szpitala specjaliści doskonali dieta pudełkowa super wszędzie czysto i przyjemnie.Ciekawe czym zaskoczy nas nowy dyrektor wraz z Vice starostą Wrzesińskim który nie liczy się z nikim i niczym.Każdy powinien zajmować się tym na czym zna się najlepiej .Panie Wrzesiński niech pan wróci do tego co pan robił. Pana teren to Nowy Dwór Mazowiecki i handel obwoźny. 20:27, 04.04.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

??

3 4

A Marysia to gdzie ma swoje korzenie? Na pewno w powiecie płońskim? Bo Pan wrzesiński tak. 12:33, 06.04.2020


? ?

3 2

Przepraszam Pan "Wrzesiński" 12:36, 06.04.2020


ZosiaZosia

6 1

A co aktualnych wyborców, mieszkańców korzenie tego pana obchodzą. Liczy się stan obecny, choć nie wiem jak jest i nie obchodzi mnie to tak na marginesie 17:18, 06.04.2020


KolegaKolega

30 8

pani Elu była pani nauczycielem,bez sukcesów, była pani dziennikarzem też bez sukcesu była pani dyrektorem, porażka.Cytując Mistrza ,,Kończ waść wstydu oszczędź. 20:40, 04.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

arekarek

21 3

amen 21:10, 04.04.2020


ZygmuntZygmunt

24 6

Pani Wiśniewska a czym pani może się pochwalić? MCK nie wypalił zatrudniała pani ile tylko mogła audyt pokazał pani zdolności. Najlepiej czepiać się wszystkich. Kto jest po drugiej stronie to wróg, pani działania to po prostu prymityw w najgorszym wydaniu. Wstyd i hańba. Swoje ,,sukcesy,,osiągnęła pani dzięki burmistrzowi i marszałkowi. Łatwo działać będąc finansowanym bez własnej inicjatywy i odpowiedzialności.Obenie rozlicza pani dyrektora zoz a kto rozliczy panią za MCK.Domagamy się aby burmistrz jak najszybciej rozliczył panią za działalność w MCK. 20:41, 04.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

irekirek

14 1

kij ma dwa końce
spokojnie
23:22, 04.04.2020


Starosta korona wiruStarosta korona wiru

24 10

W koronie starostwa znajdują się ludzie tacy jak: Czapliński,Wrzesiński,Adamski i inni,przewodzi im pani Wiśniewska.Metodą działania tej grupy jest krytyka i niszczenie ludzi szczególnie z Płońska. Ściągacie ludzi z Ciechanowa, Nowego Dworu oraz innych działaczy Pis.Jako mieszkańcy mówimy stanowcze Nie.Działacze Pis przestańcie z nas drwić 20:56, 04.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

iitiiiitii

18 8

STOP pisowi
stop niszceniu starostwa i ludzi tam pracujących 23:27, 04.04.2020


wyborcawyborca

29 8

Pani Elu - obiecała nam Pani, Ze Jak nie wyjdzie pani na stanowisku starosty, to wyjedzie pani uczyc w Bieszczady.
Życzymy pani powodzenia i nie bedziemy tesknić.
Powodzenia i nie do zobaczenia. 23:08, 04.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jakubjakub

21 5

jedz ela i nie wracaj 23:13, 04.04.2020


onnnnaonnnna

18 6

pis juz kwiczy i zaraz ich nie będzię
i co zrobi nasza rada???
zaraz jarka nie będzie buahahahaahaha 23:16, 04.04.2020


MaciejMaciej

8 16

Bełkot,bełkot i mieszanie ludziom w głowach. Tak widzę tę odpowiedź.
Czekam z niecierpliwością na reakcję prokuratury i CBA,bo tego bardzo potrzeba,a Staroście i Zarządowi Powiatu chwilowo ''twardej'' skóry. 11:29, 05.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

i..i..

5 2

I robić swoje. Nie cofać się w działaniu. Jest wiele spraw do uporządkowania. 12:44, 06.04.2020


DarekDarek

18 4

A do wyborów tak daleko ,czekamy i podziękujemy 16:36, 05.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Starosta ElaStarosta Ela

1 0

Zrobicie ale pod siebie! 14:34, 07.04.2020


REKLAMA

do i..do i..

6 0

Jeśli sprawy mają być uporządkowane, to w zgodzie z prawem obowiązującym, czy nie? 17:13, 06.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PowiatowiecPowiatowiec

7 0

Na Elę nie ma bata!!!! 14:33, 07.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pytanie Pytanie

11 3

Czy można odwołać Starościnę,czy czekać aż do skończenia kadencji??? 14:39, 07.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA