Zamknij
REKLAMA

Zarząd nie jest kamikadze i nie podejmuje decyzji, których nie jest pewien - E. Wiśniewska. - Trzeba unikać w tym trudnym czasie chaosu i zamieszania - A. Stolpa

08:59, 01.04.2020 | RED
Skomentuj
Ostatniego dnia marca radni powiatowi dyskutowali na temat odwołania przez Zarząd Powiatu Pawła Obermeyera z funkcji dyrektora szpitala
REKLAMA

Siłą rzeczy, z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, w ostatnim czasie tematem numer jeden w naszym powiecie były kwestie zdrowotne. Jednak jest temat, który zdecydowanie wzbudził najwięcej kontrowersji. Mowa tu oczywiście o zwolnieniu dyrektora płońskiego szpitala, Pawła Obermeyera. Ta kwestia była jednym z punktów dyskusji podczas wtorkowej sesji rady powiatu.

Przypomnijmy, że 23 marca, kiedy w kraju mieliśmy już niemal 750 przypadków koronawirusa, Zarządu Powiatu Płońskiego podjął decyzję o rozstaniu się z dotychczasowym dyrektorem SPZ ZOZ w Płońsku Pawłem Obermeyerem, który placówką kierował przez ostatnie trzy lata. Gdybym miała sformułować główny zarzut to byłby nim  - jak dziwnie by to nie zabrzmiało - faktyczny brak zainteresowania szpitalem. Chodzi mi o sferę faktycznych działań, a nie słów i deklaracji – mówiła starosta Elżbieta Wiśniewska. W opublikowanym komunikacie mogliśmy przeczytać, że zdaniem Zarządu, płoński szpital nie został należycie przygotowany na rozwój pandemii COVID19, a skala zaniedbań i chęć natychmiastowego działania zaowocowały decyzją o odwołaniu dyrektora.

Dwa dni później sam zainteresowany wydał oświadczenie w tej sprawie, odnosząc się do informacji zawartych we wspomnianym komunikacie, informujące o nieprzygotowaniu szpitala do walki z epidemią - Przekaz ten, nie ma nic wspólnego z prawdą, natomiast zrobił wiele złego, bowiem wzbudził ogromny niepokój społeczny i nasilił lęk ludzi o swoje zdrowie i życie. Chciałbym zapewnić mieszkańców powiatu płońskiego, że ze szpital jest dobrze przygotowany i mówię to z całą odpowiedzialnością. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie lata, nie wiedząc jeszcze, że niebawem nadejdzie tak poważna epidemia. Do wprowadzenia zmian związanych z zakażeniami zaangażowaliśmy największe autorytety w dziedzinie chorób zakaźnych, a zrobiliśmy to właśnie po to, by nerwowo nie reagować w obliczu takich zagrożeń, jakie mamy obecnie w Polsce […] – napisał były już dyrektor SPZ ZOZ.

Decyzja Zarządu nie spotkała się ze społeczną akceptacją. Swoją opinię na temat całej sytuacji wyrazili wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu płońskiego i wspólnie, jako Konwent Wójtów i Burmistrzów zwrócili się z prośbą o weryfikację decyzji, wyrażając jednocześnie swoje poparcie dla Pawła Obermeyera (pod oświadczeniem nie podpisał się jedynie wójt Gminy Joniec). Krok dalej poszedł marszałek Adam Struzik, który taką decyzję Zarządu nazwał „bezprawną i skandalicznie nieroztropną”, doszukując się w niej jednocześnie rozgrywek politycznych.

O odwołaniu dowiedzieli się z mediów

Na wtorkowej sesji powiatowej jednym z procedowanych punktów było przyjęcie stanowiska rady ws. odwołania Pawła Obermeyera ze stanowiska. Projekt uchwały został przez Zarząd Powiatu zaopiniowany negatywnie, ale pozytywnie oceniły go wszystkie komisje, poza Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, która nie zajęła stanowiska. W imieniu wnioskodawców wspomnianego projektu uchwały głos jako pierwszy zabrał radny Andrzej Stolpa, który ocenił, że znajdujemy się w jednym z cięższych okresów w historii powojennej Polski, podczas którego powinniśmy współpracować, ponieważ od tego zależy nasze zdrowie i życie, a także przyszłość ekonomiczna. Były starosta podkreślił, że powinniśmy unikać w tym trudnym czasie wszelkiego chaosu i zamieszania. Przyznał również, że radni ze zdziwieniem przeczytali w mediach informację o odwołaniu dyrektora płońskiego szpitala na podstawie pokontrolnego raportu, a także domniemanych zaniedbań w przygotowaniach do epidemii.

- Czytałem ten raport i te zarzuty są bardzo ogólne. Pani starosta pisze w swoim oświadczeniu np. że przez całą swoją kadencję dyrektor nie kupił ani jednego kombinezonu, co widać na wydrukach zakupowych, za to kupował tysiące opakowań do produkcji diety pudełkowej […] faktem jest, że ta dieta przynosiła zyski i wydaje mi się, że to były coraz większe zyski. Bo z tego, co ja pamiętam, to za cały 2018 rok to było 85 tysięcy, a za 2019 za pół roku, to było już ponad 50 tysięcy – mówił radny i dodał: - Trzeba podkreślić, że nasz szpital, tak jak inne szpitale w Polsce, te wielooddziałowe, nie był przygotowany do epidemii. Andrzej Stolpa przyznał, iż ma wrażenie, że Zarząd zwalniając dyrektora Obermeyera, działał ponad prawem, nie stosując się do obowiązujących norm i procedur. Przypomniał, że chcąc rozwiązać umowę z pracownikiem, który jest radnym wojewódzkim, trzeba mieć zgodę sejmiku. Nie zasięgnięto także opinii rady społecznej działającej przy szpitalu. „Wisienką na torcie” radny Stolpa nazwał powierzenie obowiązków dyrektora Marcinowi Ozdarskiemu, ponieważ funkcję p.o. według prawa może objąć jedynie pracownik szpitala, a doktor Ozdarski nim nie był.

Najrozsądniejsza decyzja na tę chwilę?

Do wywodu swojego poprzednika odniosła się starosta Elżbieta Wiśniewska, która przyznała, że Zarząd szanuje prawo radnych do wygłaszania stanowiska w różnych kwestiach, w tym również odwołania dyrektora SPZ ZOZ. Przyznała, że rozumie taką a nie inną opinię, ponieważ część radnych jako członkowie poprzedniego Zarządu powoływała Pawła Obermeyera na stanowisko. - Proszę, żebyście Państwo uszanowali kompetencje i prawo Zarządu do podejmowania uchwał i decydowania w sprawach, które są w gestii Zarządu Powiatu. To nie była ani łatwa, ani prosta, ale na pewno nie była to nieprzemyślana decyzja. Podejmowaliśmy ją w czasie trudnym i właśnie ze względu na ten czas podjęliśmy taką, a nie inną decyzję – tłumaczyła starosta.

Dodała, że nagły tryb podjęcia decyzji o rozstaniu się z Pawłem Obermeyerem, bez konsultacji z radą społeczną czy radnymi powiatowymi również był podyktowany niecodzienną sytuacją, jaka panuje w tej chwili w kraju i podkreśliła, że to nie jest tak, że wszystkie szpitale są jednakowo nieprzygotowane. Odniosła się również do sprawy namiotu, w który miała być przeprowadzana wstępna selekcja pacjentów: – Ten namiot do niczego się nie nadaje! Nawet nie był zgłaszany do sanepidu. Dyrektor mówił, że nie będziemy za niego płacić, tymczasem jest umowa na 6,6 tys. złotych. On nie spełnia żadnych standardów sanitarnych! On po prostu sobie tam stoi – mówiła Elżbieta Wiśniewska. Starosta przypomniała radnym, że każdy z nich dostał w kopercie materiał na temat stanu przygotowania szpitala do epidemii wraz z notatkami, informacjami i protokołami pracowników szpitala. – Polecam wnikliwej analizie ten materiał, bo ta nasza decyzja, nikt nie szuka sobie sam kłopotów, to jest trudna decyzja, która wiązała się z mnóstwem obciążeń. Także takich w sferze publicznej – stwierdziła. podkreślając jednocześnie, że gdyby ta decyzja nie była konieczna, nie zostałaby przez Zarząd podjęta.

Starosta Wiśniewska, odnosząc się do słów radnego Stolpy, co do zysków z diety pudełkowej stwierdziła stanowczo, że to komu owa dieta przynosiła zyski, a komu straty, ze względu na zawiłość tej materii i utrudniony dostęp do dokumentów, będą badać odpowiednie służby. Oceniła, że w interesie pracowników szpitala oraz obecnych i przyszłych pacjentów, w świetle szczytu epidemii, odwołanie dyrektora Obermeyera, który nie przejawiał chęci współpracy z Zarządem i nie rokował by miało się to zmienić, było opcją najrozsądniejszą. Poprosiła również radnych, aby uszanowali prawo Zarządu do decydowania kto ma być dyrektorem powiatowego szpitala.

Zasiano niepokój wśród mieszkańców

Radna Anna Dumińska-Kierska stwierdziła, że oczywiście radni szanują prawo Zarządu do podejmowania decyzji i będą to robić, ale pod warunkiem, że będą one zgodne z prawem. Podkreśliła, że w piśmie, jakie otrzymali radni, nie ma żadnych konkretów odnoszących się do tego, czy zmiana dyrektora szpitala rzeczywiście była konieczna i w jakim zakresie szpital był nieprzygotowany. Dodała, jako przedstawicielka poprzedniego Zarządu, że Paweł Obermeyer był powoływany w niezwykle trudnych okolicznościach, kiedy szpitalowi groziło zamknięcie trzech oddziałów i gdyby przyszło tamtemu Zarządowi znów podejmować decyzję, byłaby ona identyczna. Radna Dumińska-Kierska oceniła, że przez okres swojej pracy w SPZ ZOZ dyrektor Obermeyer radził sobie świetnie.

Radny Andrzej Różycki ocenił, że decyzja Zarządu była ryzykowna oraz doprowadziła do powstania niepotrzebnego szumu medialnego wokół szpitala, wprowadzając niepokój wśród mieszkańców. Stwierdził również, że zatrudnienie na stanowisku dyrektora lekarza z zewnątrz, który nie zna specyfiki szpitala wydaje się nie najlepszym rozwiązaniem. Starosta dość szybko sprostowała, że doktor Ozdarski pracował w Płońsku przez 6 lat i zna szpital. Dodała, że Zarząd nie jest jak kamikadze i nie podejmuje decyzji, których nie jest pewny. - Jest zamieszanie, jest szum, ale dla mnie jest to tylko szum medialny – stwierdziła Elżbieta Wiśniewska. Dodała, że dzięki zmianom "zaczyna być porządkowana przestrzeń, w której panowały chaos, brak procedur oraz wolna amerykanka, podczas gdy wszystko powinno być pod kontrolą". - Pan dyrektor da się lubić, to jest miły człowiek, natomiast nie jest dobrym dyrektorem. Niestety mówię to z przykrością, bo wolałabym mieć za partnera kluczowej w czasie epidemii placówki, kompetentnego, zaangażowanego menadżera. Może robił takie wrażenie, ale tak niestety nie było – stwierdziła starosta.

Szanujcie kompetencje Zarządu

Radny Krzysztof Kruszewski ocenił, że skoro Zarząd podejmuje takie decyzje bez konsultacji z radnymi, być może radę należy rozwiązać. Odnosił się również do zapowiedzi sesji poświęconej szpitalowi, która była zapowiadana, a jednak się nie odbyła. Elżbieta Wiśniewska wyjaśniała, że zwołanie sesji było opóźniane ze względu na szereg pism, jakie wysyłał dyrektor Obermeyer, co jednocześnie opóźniało opublikowanie raportu pokontrolnego w szpitalu. Poprosiła także po raz kolejny, aby radni szanowali kompetencje Zarządu.

Na zakończenie radny Andrzej Stolpa przekazał, że przygotowane jest pismo do wojewody o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie odwołania dyrektora Obermeyera za stanowiska. – Kto ma życzenie, proszę o podpisywanie się – dodał radny. W głosowaniu odnośnie przyjęcia stanowiska rady w sprawie odwołania dyrektora SPZ ZOZ, 10 głosów było za, a 10 przeciw, w związku z czym uchwała nie została przyjęta.

Do radnych skierowane zostały także dwa pisma, pierwsze podpisane przez siedmioro radnych Rady Miejskiej w Płońsku, a drugie ze strony Płońskiej Izby Gospodarczej podpisane przez dyrektor Agatę Radomską oraz prezesa Mariana Serwacha, które także podejmowały temat odwołania dyrektora Obermeyera.

(RED)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (24)

Byly wyborcaByly wyborca

22 32

I tak nie wierze obecnemu zarządowi. Raz straconego zaufania ta pani juz nigdy nie odzyska..Dosyć tej hucpy politycznej! 09:17, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Smutek Smutek

20 13

Dzień dobry, czy to prawda że w naszym szpitalu jest zaraza? 09:17, 01.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JestJest

16 18

Przybyła z Nowego Dworu i nazywa się Ozdarski ! 10:13, 01.04.2020


jestjest

22 11

już jest na internie podobno potwierdzony 09:24, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aprilisaprilis

28 18

poczekajamy na oficjalny komunikat, ponieważ to nie żarty. Ale jeśli prawdą jest, że od tygodnia na wewnętrznym jest pacjent z Nowego Dworu Mazowieckiego z koronowairusem, którego przyjął nowy dyrektor szpitala, to ja szykuję pozew zbiorowy za narażenie życia i zdrowia pacjentów i mieszkańców miasta. 10:08, 01.04.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

To chybaTo chyba

15 9

Do Chin do pacjenta co zjadł nietoperza 10:11, 01.04.2020


obserwatorobserwator

11 5

Czy pani żartuje? Pozew zbiorowy w jakiej sprawie. Bo pacjent z koronawirusem się pojawił? Jest Pani naprawdę niepoważna. Takich pacjentów niebawem pojawi sie więcej, dużo więcej. I kogo Pani wtedy pozwie? To co mieli człowieka nie przyjąć, tylko co? Natychmiast do kostnicy. A gdyby to był ktoś z Pani bliskich. Jak tak można? W tych czasach wszyscy się narażamy na kontakt z tym wirusem. Proponuję wyprowadzkę na bezludna wyspę. 10:59, 01.04.2020


aprilisaprilis

13 0

tacy pacjęci są kierowani na zakaźny, wszędzie nagłaśniają nie przyjmowac z podejrzeniem do szpitali gdzie nie ma zakaźnych. Załatwili szpital i miasto w Grójcu, załatwili i Płońsk 12:22, 01.04.2020


Tak przy okazji spytTak przy okazji spyt

14 0

Tak przy okazji spytam... A co robi Spółdzielnia z pieniędzmi z tzw. "funduszu remontowego" ? Jest to stała pozycja w opłatach oprócz czynszu wynosząca około 80 zł od każdego mieszkania ! zatem jest to potężna pula pieniędzy. Gdzie są te remonty? Gdzie idą te pieniądze? Czy są wykazy wydatków z tej puli ? 10:29, 01.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

złozło

9 0

biorą a nic nie robią jak wyglądają bolki z ulic młodzieżowej kopernika i częściowo innych ulic tylko reklam na ścianach karzą wieszać i kasują kasę zobaczcie jak wygląda bank pko jak obora z lat nieodnawiana ale reklam nawalone i na ścianach i na trawnikach ja pytam GDZIE JEST KASA Z TEGO KTO TO BIERZE A NAS NIKT LOKATORÓW NIE PYTA O ZDANIE CZY CHCEMY TAKIE REKLAMY CO ZASŁANIAJĄ WSZYSTKO? 10:57, 01.04.2020


Nic.Nic.

0 0

A przy szkolnej 34 nadal strach zostawić auto bo szeryf dalej grasuje. Problem ciągnie się od lat a spółdzielnia ma problem z zainstalowaniem monitoringu i nic tym nie robi. 20:38, 01.04.2020


......

2 9

PRZYCZYNY ZGONÓW NA ŚWIECIE OD 1 STYCZNIA DO 25 MARCA :

21,297 - koronawirus
113,034 - grypa sezonowa
228,095 - malaria
249,904 - samobójstwa
313,903 - wypadki komunikacyjne
390,908 -hiv/aids
581,599 - alkohol
1,162,481 - papierosy
1,909,804 - nowotwory
2,382,324 - głód
9,913,702 - aborcje 10:57, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ProcentProcent

0 8

Aborcja to nie zgon 11:06, 01.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

prawdaprawda

9 3

To morderstwo. 11:56, 01.04.2020


Naprawdę? Naprawdę?

0 0

A ile dzieci przeżyło aborcję??? 10:39, 03.04.2020


Warto Warto

17 1

wiedzieć, kto jak głosował!!! Gdzie są te dane? 11:26, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AA

16 5

gdzie poczucie odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców? Konsekwencje będą ponosić nieprzygotowani na zarazę mieszkańcy! Czystek się zachciało!!! 13:15, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ja ja

10 8

Macie krew na rękach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14:26, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Gość Gość

13 0

Taka tragedia dzieje się na naszych oczach , niektórzy ludzie nie wyciągają z tego nieszczęścia wniosków .W dalszym ciągu nienawiść i kłótnie. Ludzie opamiętajcie się bo spotka nas jeszcze coś gorszego. 14:58, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pani StarostoPani Starosto

7 2

Powinna Pani działać zgodnie z prawem, a nie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, bo te ma Pani kiepskie. O Stolpie czy Kierskiej nie mam dobrego zdania, ale trzymam kciuki by wojewoda uchylił tą uchwałę. 20:48, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gość Gość

4 2

Dziś 15ta rocznica śmierci św Jana Pawła II pamiętajmy o modlitwie do naszego Wielkiego Rodaka. 06:59, 02.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Goście, gościeGoście, goście

1 2

Pierwszy raz wysłuchałem obrad rady powiatu. Kilka radnych bardzo merytorycznie - Pan Stolpa, Pan Opoliski, Pan Kruszewski. Słabo natomiast Pani Starosta - większość pytań bez odpowiedzi, trochę jakby osamotniona, jakby zagubiona. Czy zawsze tak to wygląda? 17:33, 02.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MaciejMaciej

1 5

Wstyd,Panie Przewodniczący za takie zagłosowanie,czyli przeciw odwołaniu. Przeciw faktom?
Przemówiła prywata?-pomoc dr-a Obermeyera w leczeniu rodzinki? 18:22, 02.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nikośnikoś

1 1

.A co chłop tego nie widzi że to układanki partyjne ? Całemu wszechwiedzącemu zarządowi szczęka opadła. A jaki tam znowu fakty -szukają na siłę nadużyć , tak ja z tym namiotem .A p.Przewodniczący zachował się ja trzeba ! Tak trzymać ! Precz z dyktaturą kobiet.... 20:23, 03.04.2020


REKLAMA
REKLAMA