Zamknij
REKLAMA

Mieszkańcy powiatu płońskiego powinni dowiedzieć się o przesłankach jakie stały za decyzją podjętą przez Zarząd Powiat - stwierdza Stefan Pawłowski

17:40, 27.03.2020 | za info Stefana Pawłowskiego dodał RED
Skomentuj
- Ferowanie wyroków bez należytego zapoznania się z faktami na tym etapie jest przedwczesne -odnosi się do sprawy odwołania Pawła Obermeyera Stafan Pawłowski [Foto: Redakcja/zbiory własne]
REKLAMA

Stefan Pawłowski, członek Rady Społecznej SPZ ZOZ w Płońsku z ramienia wojewody, przekzał dziś mediom informacje, jakie w piątek otrzymali od Zarządu Powiatu przedstawiciele RS szpitala oraz rady powiatu płońskiego w sprawie decyzji o odwołaniu Pawła Obermeyera ze stanowiska dyrektorskiego. 

- Informacje te wydają mi się istotne z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dziś dzieje w mediach wokół zwolnienia dyrektora szpitala, dlatego przesyłam Państwu ten materiał. Uważam, że mieszkańcy powiatu płońskiego powinni dowiedzieć się o przesłankach jakie stały za decyzją podjętą przez Zarząd Powiatu. Jednocześnie uważam, że ferowanie wyroków bez należytego zapoznania się z faktami na tym etapie jest przedwczesne - pisze do redakcji PwS pochodzący z Baboszewa Stefan Pawłowski, dyrektor biura poselskiego wiceministra Macieja Wąsika, członek wspomnianej rady społecznej szpitala, przekazując poniższą treść jako załącznik do materiałów pokontrolnych Zarządu.  

(...) Starosta Płoński, mając taki obowiązek, dokonywała analizy oświadczeń majątkowych kierowników podległych mu jednostek. W oświadczeniu majątkowym dyrektora Obermeyera stwierdzono zasadniczą niezgodność kwot wypłaconych tytułem wynagrodzenia za pracę z kwotą przyznanego dyrektorowi wynagrodzenia. Po szczegółowej analizie dokumentów stwierdzono, że w okresie od maja 2018 roku do chwili obecnej dyrektor Obermeyer jako kierownik SPZZOZ wypłacił sobie ponad 124 tysiące złotych więcej niż to wynikało z uchwały zarządu, jako dodatek stażowy, nie mając do tego uprawnienia ani upoważnienia.

W dyspozycji Starostwa jak i SPZZOZ nie pozostają żadne dokumenty świadczące o trybie i sposobie przyznania tego dodatku. Zażądano wyjaśnień od dyrekcji SPZZOZ i otrzymano jedynie informację, iż podstawą decyzji o wypłacie dodatku stażowego byłą opinia prawna mec. Krzysztofa Miazgi. Opinia ta dotyczy jednak jedynie dopuszczalności otrzymywania takiego składnika wynagrodzenia przez Dyrektora SPZZOZ w świetle przepisów ustawy „kominowej" lecz zupełnie pomija kwestię trybu przyznania tego dodatku zgodnie z obowiązującym w SPZZOZ regulaminem wynagradzania. Z przepisów regulaminu wprowadzonego w 2016 r. i obowiązującego w 2018 r. wynikało, iż dodatek stażowy, mógł a nie musiał być przyznany, a o tym decyduje pracodawca. Wobec dyrektora SPZZOZ pracodawcą jest Zarząd Powiatu, a czynności pracodawcy wykonuje Starosta. Dokumenty z akt osobowych przekazane przez dział kadr SPZZOZ zawierają jedynie informację rachuby o naliczeniu ww dodatku. Brak jest jakiegokolwiek udokumentowania decyzji i jej uzasadnienia. Starosta i wicestarosta zwracali się z zapytaniem do członków poprzedniego Zarządu Powiatu o to, czy taki dodatek był dyrektorowi Obermeyerowi przyznany, lecz nikt takiej okoliczności nie potwierdził. Członkowie poprzedniego zarządu nie potrafili też wyjaśnić charakteru wynagrodzenia przyznanego dyrektorowi uchwałą Zarządu Powiatu nr 472/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.  a uchwale tej brak uzasadnienia. Zwróciliśmy się zatem do dyrekcji SPZZOZ o informację, czy przed przyznaniem tego dodatku lub podjęciem decyzji o jego wypłacie, kierownictwo SPZZOZ zwracało się do Zarządu Powiatu lub Wydziałów Starostwa o wyjaśnienie charakteru i składników wynagrodzenia dyrektora określonego kwotowo w uchwale zarządu powiatu z listopada 2016 r. o powołaniu Pana  Pawła Obermeyera na stanowisko dyrektora SPZZOZ. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że nie zwracano się o takie wyjaśnienie.

W tej sytuacji, po uzyskaniu wszelkich dostępnych informacji ustalono, iż decyzję o przyznaniu dodatku stażowego dyrektor Obermeyer podjął sam, nakazując wypłacić sobie ponad 51 tysięcy złotych w maju 2018 r na następnie w każdym miesiącu - do chwili odwołania, dodatkowo po 3 200 zł do otrzymywanego wynagrodzenia.

Tym sposobem dyr. Obermeyer osobiście pobrał ze środków szpitala ponad 124 tysiące złotych nienależnego świadczenia. Obecnie trwają poszukiwania dalszych przelewów i ich tytułów, gdyż nadal kwota zgłoszona w oświadczeniu majątkowym przewyższa sumę wypłat wynagrodzenia i dodatku stażowego. Niestety księgowość szpitala nie jest w stanie udzielić żadnych racjonalnych wyjaśnień, uzyskano jedynie oświadczenie księgowej, że dodatek został naliczony i wypłacony na ustne polecenie dyrektora.

Ponadto, dopiero po 23 marca stało się możliwe uzyskanie odstępu do części umów i dokumentów, których udostępnienia dyrektor Obermeyer odmówił audytorom Starostwa. W tej chwili już jest wiadome, iż w SP ZZOZ były zatrudnione osoby, których stanowiska nie figurowały w schemacie organizacyjnym szpitala, a także zawarte  były umowy, opłacane regularnie co miesiąc, co do których brak jest śladu ich realizacji. Przykładem jest umowa o niejasnym zakresie zlecenia, zawarta w styczniu 2017 roku i wciąż obowiązująca,  ostatnio przedłużona aneksem, na mocy której za usługi optymalizacji funkcjonowania jednostek szpitalnych i monitorowanie realizacji umowy z NFZ szpital płaci osobie fizycznej – menadżerowi - wynagrodzenie w kwocie 10 000 zł  brutto miesięcznie (za cztery godziny w tygodniu). Łączne koszty utrzymania tego stanowiska w okresie trwania umowy wyniosły ponad 375 tys. zł. Do umowy tej brak jest jakiegokolwiek śladu realizacji - oprócz przelewów. Według oświadczeń pracowników zleceniobiorca nie był widywany w SPZZOZ. Podobny charakter mają także inne umowy.

Są to wstępne ustalenia, dokumenty są gromadzone i przygotowywany jest całościowy raport otwarcia. Dowodem kompletnego chaosu organizacyjnego Szpitala, mimo kosztownego  zlecenia monitorowania umowy z NFZ, jest to, że pod koniec marca główna księgowa nie potrafi określić jaki jest bilans za styczeń 2020 (...). 

***************************************************************************************

- Za pośrednictwem starostwa kierowałem zapytania do dyrektora szpitala, odnośnie stanu przygotowania szpitala i dokonanych zakupów mających na celu zabezpieczenie personelu szpitala przed ewentualnym zarażeniem , a co za tym idzie możliwością skutecznej opieki nad pacjentami - przekazuje Stefan Pawłowski. - Chciałbym zauważyć, że na pytanie o zakupy sprzętu potrzebnego w razie zagrożenia epidemiologicznego (mogącego mieć miejsce chociażby w skali lokalnej) w latach 01.01.2014 - 01.01.2020 otrzymałem od Pana Dyrektora SPZZOZ w Płońsku w załączeniu - zestawienie środków trwałych. Z załączonego wykazu wynika, że szpital takich zakupów nie dokonywał - kontynuuje członek rady społecznej szpitala. - Poza tym z niepokojem przyjąłem informację, że pomimo licznych wzmianek, od początku roku 2020, o zagrożeniu jakie niesie za sobą koronawirus COVID 19 pierwsze zamówienie złożone zostało 21.02.2020 roku i ma status niezrealizowanego. Pragnę nadmienić, iż w odpowiedzi Dyrektora SPZ ZOZ, odnośnie poczynionych zakupów w okresie luty-marzec w zestawieniu tabelarycznym wymienione są faktury oraz kwoty, brak jest ilościowego zestawienia potrzebnych medykamentów i środków koniecznych w zaistniałej sytuacji. Odpowiedź a raczej jej brak nie daje rzeczywistego obrazu stanu wyposażenia szpitala, w zakresie zabezpieczenia personelu przed zarażeniem koronowirusem COVID 19, a co za tym idzie należytego zaopiekowania się pacjentami.  W mojej ocenie tworzenie rezerw na możliwe wystąpienie zagrożenie należało rozpocząć już w styczniu. Wiele szpitali w Polsce takie działania w tym okresie podjęło - dodaje Pawłowski.

(za info Stefana Pawłowskiego dodał RED)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (65)

ObserwatorObserwator

29 31

No to grubo. Może Ci wszyscy wójtowie potrafią to wyjaśnić? 17:54, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MMMM

23 11

Potrafią, ale nie chcą. Swój swego kryje 18:05, 27.03.2020


BiegłyBiegły

26 28

Ciekawe czy to już wssystko, czy może zaledwie czubek góry nieprawidłowości w szpitalu...? 18:09, 27.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObOb

38 10

A wcześniej było wszystko Ok 🤣 Parodia! 18:11, 27.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObOb

40 30

Napiszcie otwarcie człowiek był z PSL, a nie z PiS. Nadarzyła się okazja to mu podziękowaliście. 18:18, 27.03.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

ObywatelkaObywatelka

26 13

A może po prostu były dyrektor szpitala , powszechnie lubiany i bardzo sympatyczny, jak donosi raport pokontrolny, pobrał nienależnie publiczne pieniądze za pracę której nie wykonywał wg tego dokumentu i z jakiej partii jest nie ma tu najmniejszego znaczenia ... 18:36, 27.03.2020


ObywatelObywatel

16 6

Po pierwsze to tam jest napisane jasno, ze ten dodatek jest należny... tylko ze starosta go nie podpisywała... ale o nim wiedziała od co najmniej roku, bo pan dyrektor go wykazywał w oświadczeniach majątkowych które składał staroście.... Więc wszystko było jawne... 18:43, 27.03.2020


ObOb

14 6

Dajcie człowieka to paragraf na niego się znajdzie... przyjdą kolejni i będą robili tak jak Pan każe... 19:14, 27.03.2020


płońszczanianpłońszczanian

15 3

a czy to ważne z jakiej partii? nie zgadza się kasa, wyprowadzana była to bez względu na to z jakiej partii powinien wylecieć. 08:28, 28.03.2020


ObOb

4 2

Proponuje przeczytać ze zrozumieniem ten tekst... i inne również! 🙂 14:27, 28.03.2020


MariolaMariola

5 6

Bilans za styczeń ? 18:22, 27.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PłońszczankaPłońszczanka

27 26

Ups. Gdzie są obrońcy z komentarzy pod poprzednim artykułem? 18:23, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mieszkaniecmieszkaniec

20 4

Gdyby to było prawdą, sprawa byłaby skierowana do prokuratury ,,z automatu". Powiedziec i napisac można wszytko, tak jak do tej pory było dobrze a tu nagle w dokumentacji jest wszystko źle. To nie jest osoba ,,na dorobku", która by kombinowała dla 100 tyś zł. Pani Starosta widocznie nie wie co się dzieje w Szpitalu. 20:16, 27.03.2020


BożenaBożena

28 16

"Ponadto, dopiero po 23 marca stało się możliwe uzyskanie odstępu do części umów i dokumentów, których udostępnienia dyrektor Obermeyer odmówił audytorom Starostwa." Czego się bał? 18:29, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Po 23 marcaPo 23 marca

14 4

No teraz to różne dokumenty mogą ginąć albo pojawiać się... 18:38, 27.03.2020


WyjaśnienieWyjaśnienie

39 4

Oświadczenie majątkowe za rok 2018 pan dyrektor musiał złożyć pani staroście do 30 kwietnia 2019 roku. I z tego co jest tu napisane wykazał w oświadczeniu całą kwotę jaką pobierał ze szpitala. Więc nic nie ukrywał i pani starosta o całej kwocie wiedziała już rok temu... a teraz rok po fakcie „zrobiła kontrolę”... i śmieszni i straszno.... 18:37, 27.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

>>

14 5

I tu przyłączam się do pytania, dlaczego przez rok nic nie zrobiono z wiedzą iż Pan Dyrektor dostaje większe przelewy niż ustalone wynagrodzenie???
Nasz szpital finansowo jest w sytuacji kiepskiej, starosta jako pracodawca nie miał możliwości sprawdzenia ile faktycznie zarabia podległy mu pracownik?

19:48, 27.03.2020


piotrpiotr

25 4

Wczoraj nie interesował się szpitalem a dzisiaj chodzi o pieniądze, Skoro starosta nie wie co się dzieje, to powinni ją ODWOŁAĆ
Wyjdzie to wsztstkim na dobre 20:43, 27.03.2020


Jak zwykleJak zwykle

26 9

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze!😮
18:43, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ja ja

16 4

Jakie pieniądze. O wpływy i zwykłą zemstę. 21:27, 27.03.2020


Oczywista oczywistośOczywista oczywistoś

34 15

Gdzie sa dowody na papierze??? Dlaczego nie jest to w prokuraturze???....pisac bajeczki to mozna dla dzieci.....ja tam temu zarzadowi nie ufam nic a nic!!!! 18:49, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

CzatCzat

12 5

A może już tam trafiły? 🤷‍♂️ 19:35, 27.03.2020


REKLAMA

Obiektywna Obiektywna

36 12

Oczywiście fakt nieprawidłowości czy fikcyjnych umów powinien zostać wyjaśniony, a osoby odpowiedzialne ukarane.
Natomiast nie mam pojęcia jakie szpitale, które tak doskonale od stycznia się zaopatrywały w śrofki ochrony przed koronawirusem ma Pan dyr. Pawłowski na myśli. Z każdej bowiem strony kraju rozbrzmiewają komunikaty o braku tych środków. Mało tego pytam tego Pana, dlaczego nasz rząd się nie zabezpieczył i teraz ściąga środki z Chin? Dlaczego nasz rząd nie przygotował szkół na sytuację kryzysową? Dlaczego rząd nie zadbał o to, by dzisiejsze posiedzenie sejmu mogło odbyć się zdalnie? Przecież od stycznia upłynęły już 3 msc!!! Także Panie Pawłowski niech Pan nie bredzi! 19:48, 27.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

biskupbiskup

22 19

A kapelan strażnicy strażackiej co na to?????? 20:22, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KapelanKapelan

15 1

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu...” 21:33, 27.03.2020


PorachunkiPorachunki

22 13

Partyjne porachunki pomiędzy PiS A PSL.Niech nikt nie udaje świętego. 20:25, 27.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ManuśManuś

10 36

Złodziej 20:25, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Płytki człowieczkuPłytki człowieczku

0 1

Dlaczego mierzysz innych swoja miarą???? 19:10, 30.03.2020


GoscGosc

20 6

To i tak zamało.Należało się panu .Celebryci więcej zarabiają. 21:24, 27.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

CiekaweCiekawe

15 3

Ile zarabia rzecznik? szpitala 22:04, 27.03.2020


Dodatek stażowyDodatek stażowy

6 3

Nie rozumiem z tym dodatkiem. Chyba każdy odbiera dodatek stażowy.. każdemu pracownikowi sie należy, o co chodzi? 11:50, 28.03.2020


jaja

31 8

Śmieszne tłumaczenie. Oświadczenie tyle czasu leżało i nikt się nim nie zainteresował , aż do teraz. Dzięki swoim znajomościom pościągał lekarzy, mimo wszystko podniósł szpital po poprzednich rządach. A Pani Wiśniewskiej władza chyba przesłoniła zdrowy rozsądek, Kucińskiego machnęła , Goliasz, Braulińską a teraz dyrektora. Wstyd mi , bo głosowałem. 21:26, 27.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AA

18 4

ja nie głosowałem na nią bo na kilometr widać kto to 03:31, 28.03.2020


KkkKkk

30 5

Skoro ukradł te pieniądze to czemu nie postawiony został przed sądem? Czyżby te dowody były szyte grubymi nićmi? Wiśniewska pamiętaj że twoje faktury po zmianie władzy też ktoś przejrzy. I zrobią też twoi koledzy jak już będą mieli większość i nie będą potrzebować marionetki 22:23, 27.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

IwonaIwona

11 7

Daj Boże żeby było to szybko, bo ona ma tak wredny ryj, ze nie można na nią patrzeć i jej sluchac 09:32, 28.03.2020


Nadzwyczajna kadra nNadzwyczajna kadra n

5 1

Kradnie tylko wypłaca w ramach ustalonego przez ogół rozporządzenia dot. premii 12:09, 28.03.2020


ktosktos

29 6

Ludzie! Co wy wyprawiacie?? Za miesiąc, dwa epidemia osiągnie epicentrum, po co taka walka i aż taka nienawiść? To nie czas i miejsce. Odwołanie Dyrektora było SKRAJNIE nieodpowiedzialne, poczekajcie co będzie się działo, jak ktoś z COVID-19 zostanie przywieziony do Szpitala. To naprawdę nie są żarty, chodzi o zdrowie nas wszystkich! 00:09, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ktos tamKtos tam

30 9

Dla tego człowieka dobrze się stało. Za chwilę COVID dotrze do Płońska i były dyrektor nie będzie musiał świecić oczami za nieudolność rządu. A wszystko to i tak będzie wina Tuska. Ciekawe kto będzie winny śmierci ludzi, którzy przyjdą na nieodwołane wybory. A Pan Pawłowski niech ma na uwadze, że po PiS przyjdą kolejni, którzy sprawdzą Pana Wąsika, wszystkie osoby z nim związane i wtedy będzie wstyd. Żadna partia nie jest święta i godna zaufania, ale żadna nie ma też tyle na sumieniu co PiS. Władza psuje, władza się kończy, ale jakoś potem trzeba patrzeć ludziom w oczy. 00:55, 28.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

XyzXyz

5 1

Rzecznik Szpitala poswieci..Jak to prawda jest ?za kilkakrotna kase wieksza jak Dyrektor.. 14:24, 28.03.2020


ProszęProszę

18 5

sobie wyobrazić źe trochę jeszcze myślimy! WSTYD!!! 04:01, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

PrzeslankiPrzeslanki

18 4

znane-zemsta i stołki dla tzw. specjalistów. Wstydźcie się!!! 06:47, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ha HaHa Ha

20 6

Dlaczego zarzad mierzy wszystkich SWOJĄ MIARĄ?....przypuscmy ze p.dyrektor ma cos za uszami....myslicie ze jest folwarczny zeby tak sie umoczyc???? Smieszni jestescie pisowcy 08:20, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Polskie realiaPolskie realia

15 3

O zarzutach ludzie z czasem zapomną...a osiedle i tak powstanie 08:49, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Hipokryzja+Hipokryzja+

19 2

Panie radny a przekazali panu jak deweloper sie natrudzil? 08:56, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TomTom

27 6

Jeżeli ktoś kradnie, wyprowadza pieniądze to są od tego odpowiednie organy państwowe - prokuratura a później sąd. Oskarżenia bez dokonania tych czynności to zwykle pomówienia. 08:59, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rewidentrewident

13 9

"dodatek został naliczony i wypłacony na ustne polecenie dyrektora". To jest dla mnie zaskoczeniem. Czy ksìegowa (główna?) może na ustne polecenie dokonać przelewu środków? 09:18, 28.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

bo to jest ciemny czbo to jest ciemny cz

5 10

musiała i koniec pan karze sługa musi następną księgową wkopie 11:30, 28.03.2020


PROROK TOMEKPROROK TOMEK

27 7

Wspomnicie moje słowa...pStarosta wyczyści wszystkich ktorych Pis wyznaczy..a na koniec Pis wyczyści panią Starostę....tak ten układ działa 09:20, 28.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JaJa

2 0

Daj Boże już niech ja odwolaja 21:53, 29.03.2020


pracownikpracownik

9 13

Jestem zaskoczona treścią zarzutów wobec byłego dyrektora. Gdzie jest prawda? Jak tak można? Czuje się rozczarowana i oszukana. 09:39, 28.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OnaOna

3 3

Napewno oddana pracownica..
Jak jeszcze kilka innych. 19:57, 28.03.2020


MCK AudytMCK Audyt

22 7

Nagle dopiero po 23 marca coś się okazuje? Najpierw się odwołuje a potem szuka nerwowo śmiesznych uzasadnień?To nowy Pan jest przysłany żeby coś znaleźć? Żenada. Poziom Pani Starosty. 10:24, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

oburonyoburony

24 8

obrzydliwe oskarżenia wynikające z niemocy, starosta nie dorasta Obermeyerowi do pięt, to człowiek, mądry oddany z wielkim sercem. ona z zalet ma wątpliwą i jedną - zaplecze pis i pusto w głowie zawsze była w jego cieniu i tak zostanie, to prymitywna kobieta i właśnie dlatego agresywna bo myśleć nie umie 11:17, 28.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GghGgh

2 5

Tak wielkie serce i kieszenie... 01:13, 29.03.2020


REKLAMA

hahahaha

20 5

Gdy wszystko się wyjaśni i okaże się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku to wtedy, już niczego społeczeństwu nie przekażą. Nie wieżę, żeby dyrektor połaszczył się na takie pieniądze. Jak kraść to miliony a nie 100 tyś.zł. Za tyle to można kupić średniej klasy samochód. 🙂 11:53, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

poczekajcie kwiatki poczekajcie kwiatki

13 17

jak się pierze kasę przez PSL ciągle kradli kradną i będą kraść a nawet dla załogi nie miał na podwyżki to już wiedzą gdzie kasa szła na jego konto 11:55, 28.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObsObs

21 4

My mieszkańcy Plonska będziemy pamiętać, ze Obermeyer nie podpisał zrzeczenia się działek. Dziękujemy panie Dyrektorze. Jesteśmy dumni, ma facet charakter i swoje zdanie. Za to teraz tylko czekać jak budowa ruszy, Trzeba dopiąć swego nie ważne za jaka cenę . A miejsce bardzo atrakcyjne.. będziemy obserwować i rozliczać . 15:26, 28.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JaJa

4 5

A ciekawa jestem, czemu nie podpisał. 17:05, 28.03.2020


HopHop

8 9

Nie zrzekł się działek bo sam je chciał zagospodarować...... 01:15, 29.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GoscGosc

6 8

Taki dobry człowiek członek psl klubu rodzinnego sam wziol 120 tysiecy koledze dal 370 tysiecy a ciekawe czy kolega okazal dusze i szczerosc i odpalil panu dyrektorowi 03:51, 29.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gość Gość

6 7

Nalezalo by sprawdzic karolinowo gm Nowe Miasto ile tam kasy wyparowalo
Pan dyrektor tez tam. Działał a kasy tam poszlo. Oj poszlo 03:59, 29.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OO

8 0

sygnalista -i co jeszcze kazali ci zakomunikować? 06:26, 29.03.2020


krynkryn

10 2

nie wierzę żeby dyrektor okradał szpital-ma swoich pieniędzy dość.O schemacie zatrudnienia zarząd powiatu wiedział od początku.Pracownicy ZOZu powiadamiali władze o niejasnych zatrudnieniach pewnych osób. Reakcji z ramienia pracodawcy (POWIATU) NIE BYŁO. wszyscy wiedzieli,że struktura szpitala nie przewiduje czwartego zastępcę dyrektora,a tak było. I zarząd,i Starościna i rada społeczna szpitala wiedziała o nieprawidłowościach w zatrudnieniu-wszystkim pasowało,aż nagle trzeba wymienić na swojaka. Teraz robi się na potęgę ,po dużym hejcie- dyrektora złego,nie uczciwego co nie jest prawdą. Nie jestem zwolennikiem tej opcji politycznej,ale na głupotę i zakłamanie nie mogę patrzeć. 10:58, 29.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obserwator z płońskaobserwator z płońska

5 1

Jestem osobą bezpartyjną ale widzę ze, zacietrzewienie i partyjniactwo wzięło górę nad zdrowym rozsądkiem - Pani Wiśniewska nie nadaje się na stanowiska kierownicze - a szczególnie na stanowisko Starosty, gdzie podejmowane decyzje mają oddziaływanie na społeczeństwo całego powiatu. Pani Wiśniewska nadaje się do robienia zadymy i nie liczy się z konsekwencjami swojego działania. Na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu powinien być postawiony wniosek o odwołanie pani Wiśniewskiej ze stanowiska Starosty. Okaże się wtedy kto z radnych zagłosuje za a kto przeciw i będzie wiadomo komu zależy na współpracy i rozwiązywaniu problemów ludzi a kto chce uprawiać politykę. Dyrektor Obermeyer zasługuje na szacunek i poważanie. To On postawił szpital na równe nogi - szpital w którym miały być zamykane oddziały. Sprawa dodatku stażowego Dyrektora była do załatwienia w gestii Starosty i można było to wyjaśnić wcześniej za porozumieniem stron. W obecnej chwili jest to tylko pretekst do odwołania Dyrektora. Jeszcze jedno pytanie - czy wicestarosta chce zrobić karierę polityczną i nie za bardzo słucha polityków partii do której należy? - oby się nie przewiózł. Ten chocholi taniec nastawiony na odwoływanie kompetentnych ludzi ze stanowisk można przerwać jedynie przez odwołanie Starosty i zmianę Zarządu Powiatu. 14:07, 30.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wkurzony Wkurzony

3 0

P Starosta od ponad roku wiedziała ,dlaczego tego nie załatwiła rok temu ? Tz sprawa ta była ukrywana ,gdzie był śpiący zarząd ? ,Dlaczego to było tak długo ukrywane ? Starostwo nie interesuje się powiatem i dobrem mieszkańców tylko CZYSTKAMI !!! 14:53, 30.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA