Zamknij
REKLAMA

Potrzeba czasu i pieniędzy. Patrzymy na drogę w miejscowości Srebrna

14:33, 03.03.2021 |
Skomentuj Z lewej zdjęcie drogi w Srebrnej zrobione przez mieszkańców. Z prawej wykonane przez Gminę kilka dni później
REKLAMA

W ostatnich dniach zwrócili się do nas z prośbą o interwencję mieszkańcy wsi Srebrna w gminie Naruszewo. Rzecz dotyczy gminnej drogi i jej stanu. - Tak wygląda droga w miejscowości Srebrna. Droga miała być wybudowana, jednak nic się nie dzieje, a wiosną i jesienią to jest już jakaś masakra. Czy moglibyście o tym napisać. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasze lokalne władze coś zdziałają - otrzymaliśmy informację tej treści, do której załączono zdjęcia obrazujące lichy stan drogowej nawierzchni. - Gmina Naruszewo planuje realizację tej inwestycji drogowej, inwestycja od 2019 roku widnieje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo. Proces związany z przygotowaniem inwestycji drogowej, nie tylko tej, jest długotrwały. Są to procedury, które Gmina musi pokonać, aby uzyskać wszelkie pozwolenia na realizację drogi. Sołtys wsi Srebrna oraz Radny na bieżąco są  informowani o postępach prac. Czas realizacji inwestycji zależy też od zapewnienia środków w budżecie Gminy. Większość inwestycji realizujemy po uzyskaniu funduszy z zewnątrz - odpowiada Beata Pierścińska, wójt naruszewskiej gminy.

Sprawa wspomnianej drogi jest dobrze znana gminnym władzom, które znają problem i dość szczegółowo odpowiadają okolicznym mieszkańcom na ich sygnały niezadowolenia, jakie dotarły również i do redakcji ''Płońsk w Sieci".

- Nie wiem na ile informacje, jakie mam do przekazania, dotyczące drogi w Srebrnej, będą satysfakcjonujące dla mieszkańców. Po pierwsze, nie jest prawdą, że droga miała być wybudowana i w tej sprawie nic się nie dzieje. Owszem, nie ma realizacji inwestycji w terenie, ale procedury przygotowawcze cały czas trwają. Przygotowaniem inwestycji gmina zajęła się na początku 2019 r., kiedy to mieszkańcy sołectwa Srebrna fundusz sołecki będący częścią budżetu Gminy Naruszewo w kwocie 12 259,51 zł przeznaczyli na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2019 zostały sporządzone mapy do celów projektowych za kwotę 4 035, 63 zł oraz została zawarta umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej  za kwotę 19 680 zł (umowa  została podpisana w dn. 30.04.2019 r. z terminem realizacji do dn. 31.10.2019 r.). Zatem do kwoty funduszu sołeckiego 12 259,51 zł Rada Gminy Naruszewo dołożyła kwotę 11.456,12 zł - przypomina wójt Beata Pierścińska.

Dowiadujemy się, że w ramach tej inwestycji Gmina planuje wykonać nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 4 metrów na odcinku 1 629, 61 m. Tyle że z uwagi na długość planowanego do przebudowy odcinka – powyżej 1 km – konieczne było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, by mieć zgodę na realizację przedsięwzięcia.

- Pierwotnie wniosek o wydanie decyzji został złożony zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w czerwcu 2019 r. Procedury prowadzone przez RDOŚ dotyczące decyzji środowiskowych trwały bardzo długo, nie tylko dla drogi w Srebrnej. W październiku 2019 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie właściwości organów wydających decyzje środowiskowe. Kompetencje do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których organem wykonawczym jest jednostka samorządu terytorialnego, zostały przydzielone Wójtowi Gminy - kontynuuje wójt Pierścińska. - W związku z powyższym  wycofaliśmy wniosek złożony do RDOŚ i 28 listopada 2019 r. złożyliśmy ponownie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, tym razem do Wójta Gminy Naruszewo. Ponieważ drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, istniała konieczność zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Ciechanowie. Organy zobowiązane były do wydania opinii odnośnie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do wyrażenia opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - opisuje dalej meandry proceduralnych postępowań pani wójt.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu całej procedury, wójt gminy Naruszewo wydał w dniu 24 lutego 2020 r. Dla przedmiotowej drogi konieczne było również uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego od ministra cyfryzacji. Wniosek w tej sprawie Gmina Naruszewo złożyła 27 kwietnia 2020 roku, odstępstwo uzyskano dopiero 4 listopada 2020 r. (procedura trwała 7 długich miesięcy). Dokumentacja została odebrana od projektanta pod koniec 2020 r. - 8 lutego 2021 r. zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Płońsku zgłoszenie przebudowy tejże drogi gminnej. Czekamy na przyjęcie zgłoszenia przez Starostę Płońskiego - kontynuuje Beata Pierścińska.

- Na zdjęciach przesłanych do redakcji droga faktycznie prezentuje się fatalnie, nie wiem kiedy były one wykonywane. Dzisiaj jest o wiele lepiej, przesyłam zdjęcia zrobione 3 marca - przekazuje wójt Beata Pierścińska [Foto: zbiory urzędowe]

Wiemy też, że kosztorys tej inwestycji opiewa na kwotę 1.150.000 zł. We wrześniu ubiegłego roku Gmina Naruszewo złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie przebudowy drogi w Srebrnej. - Niestety zarówno wniosek dot. drogi w Srebrnej, jak i sześciu innych wniosków wsparcia rządowego nie uzyskały - przyznaje Beata Pierścińska.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

MieszkaniecMieszkaniec

0 0

W 2019r miała być remontowana droga Srebrna - Żukowo. I do dnia dzisiejszego cisza. Częściowo wyremontowano. Zapraszam na ten odcinek drogi , jedzie się jak po tarce . Koło może odpaść 15:34, 05.03.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%