Zamknij
REKLAMA

Stajemy w końcu formalnie do walki - przyznaje anestezjolog z płońskiego szpitala. W piśmie kierowanym do Naczelnej Izby Lekarskiej porusza sprawę lekarza pracującego na SORze. Wnosi o zwołanie nadzwyczajnych sesji

11:15, 30.04.2021 | D.T
Skomentuj Niepokojące informację napływają z płońskiego szpitala za sprawą płońskich lekarzy, którzy kierują pismo do Naczelnej Izby Lekarskiej i wnoszą o zwołanie sesji nadzwyczajnych [Foto: Redakcja/Archiwum]
REKLAMA

W piątek do naszej redakcji przesłano kopie trzech pism od lekarza Michała Ziółkowskiego, koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZ ZOZ w Płońsku, który wnosi w dwóch z nich o jak najszybsze zwołanie nadzwyczajnych sesji - powiatowej i miejskiej - celem, jak wskazuje ich autor, otwarcia publicznej debaty na tematy związane z działalnością naszego szpitala. - Tylko prawidłowy, głęboki nadzór społeczny jest w stanie postawić tamę dalszemu szerzeniu się patologii w SPZ ZOZ  Płońsku - widzimy tak mocne słowa w piśmie datowanym na dzisiaj, a adresowanym do starosty Elżbiety Wiśniewskiej i burmistrza Płońska, Andrzeja Pietrasika, do wiadomości przewodniczących rad. Przedmiotowe pismo ma trafić do Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, a dotyczy wszczęcia postępowania o uchylenie prawa wykonywania zawodu jednego z lekarzy pracujących na płońskim SORze. 

- Niektórzy z nas, zdeterminowani, by ratować swoje życie zawodowe, martwiąc się o dobro pacjentów płońskiego szpitala, ale i w ogóle o dobro tej instytucji, stajemy w końcu formalnie do walki. Chcemy poprosić o objęcie medialnym nadzorem tych wszystkich spraw, chcemy poinformować lokalne redakcje o tym, co dzieje się w naszym szpitalu. Wiele osób nieformalnie wie, co tu się dzieje, natomiast niektóre rzeczy robione są po cichu, niektóre sprawy zamiata się pod dywan. Sprawy nie idą w dobrym kierunku. Niektórzy lekarze, którzy przez ostatnie lata podtrzymywali ten szpital, są po prostu marginalizowani, doprowadzani są do tego, żeby się zwolnić - mówi nam w piątek lek. Michał Ziółkowski, który w płońskim szpitalu pracuje od 2001 roku, a od 2007 kieruje oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii - dlatego wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta i rady powiatu, aby objąć taką kontrolą społeczną to, co tu się dzieje powtarza. - Nie ukrywam, że ryzykuję cały swój dorobek zawodowy, stając do tej nierównej walki. Pod pismem do Naczelnej Izby Lekarskiej podpisało się jeszcze dwóch innych lekarzy (oprócz Michała Ziółkowskiego, także kierownik Zakładu Radiologii, Przemysław Dul i koordynator oddziału urazowo-ortopedycznego Arkadiusz Garbacki - przyp. red.), reszta z różnych przyczyn nie chce występować z otwartą przyłbicą. Ludzie są zastraszeni i czują się bezsilni - kontynuuje lekarz. - Zawsze było ciężko, ale porozumienie z dyrekcją było. Natomiast teraz dyrekcja robi, co chce i nie są to ruchy w dobrą stronę. Nie milczę, mówię jak jest i dlatego znalazłem się na cenzurowanym - kończy Michał Ziółkowski.

(...) Pismo to jest wyrazem mojej skrajnej determinacji ponieważ dotychczas podjęte liczne próby usunięcia tej osoby z grafiku lekarskiego nie odniosły skutku. Praca tego pana za pełną zgodą i akceptacją Dyrekcji stanowi zagrożenie życia dla osób trafiających do SOR SPZ ZOZ w Płońsku. Sprawa tego lekarza jest tylko wierzchołkiem góry lodowej ogromu patologii, jakie dzieją się w naszym Szpitalu pod zarządem obecnej Dyrekcji (...) - czytamy dalej w pismach do władz samorządowych Powiatu Płońskiego i Miasta Płońska.

Poniżej treść owego pisma do Naczelnej Izby Lekarskiej. Dane lekarza, o którym mowa, zostały zanonimizowane.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WS. UCHYLENIA/OGRANICZENIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA

''Działając w imię dobrego imienia środowiska lekarskiego, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów wnioskuję o odebranie prawa wykonywania zawodu lekarza koledze lekarzowi ... Numer Prawa Wykonywania Zawodu 6xxxxx.

Lekarz ... od kilku miesięcy pracuje w SPZZOZ w Płońsku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zatrudniony za sprawą swojego długoletniego znajomego lekarza (dane również zanonimizowaliśmy - przyp. red.), który od 01.06.2020 roku sprawuje w naszym szpitalu funkcje dyrektora ds. medycznych oraz kierownika SOR. Lekarz ten pracuje nieregularnie, prawdopodobnie na podstawie umowy cywilno-prawnej. W ramach swoich obowiązków świadczy usługi zarówno w czasie ordynacji dziennej jak i podczas samodzielnych dyżurów w SOR. Środowisko lekarskie naszego szpitala szybko zorientowało się, że lekarz ... jest ciężko chorym człowiekiem. Prezentuje objawy daleko idących ubytków neurologicznych - ma afazję zarówno ruchową jak i czuciową, wielokrotnie nie rozumie prostych komunikatów, jak również nie jest w stanie formułować swoich myśli. Lekarz ten jest do tego stopnia zaburzony, że gubi się w topografii oddziału, na którym dyżuruje, nie potrafi obsługiwać systemu informatycznego. Z oczywistych powodów nie są nam znane dokładnie choroby Pana Doktora. Oczywistym jest jednak nawet po pobieżnym kontakcie, że lekarz taki nie może podejmować żadnych racjonalnych działań w procesie diagnostyczno terapeutycznym pacjentów w stanie zagrożenia życia. Część pracy za niego wykonują pielęgniarki, ratownicy oraz oczywiście wezwani pilnie lekarze z innych oddziałów. Sam osobiście byłem świadkiem sytuacji, w której omal nie doszło do zatrzymania krążenia u chorej leżącej od kilku godzin na SOR, o której Pan Doktor ... nie potrafił nic powiedzieć, nie wydał jej żadnych zleceń i nie podejmował wobec niej żadnych działań.

O całej tej skandalicznej sytuacji wielokrotnie był informowany dyrektor ds. medycznych, jak również dyrektor naczelny dr Ozdarski. W październiku 2020 roku z inicjatywy ordynatorów odbyło się również spotkanie w gronie wszystkich ordynatorów Szpitala z udziałem Starosty Powiatu Płońskiego Pani Elżbiety Wiśniewskiej. Pani starosta osobiście zapoznała się z sytuacją, pofatygowała się również poznać dr ... . Po tym spotkaniu zapadły decyzje i uzyskaliśmy obietnice Dyrektora i Starosty, że lekarz ten nie będzie już dyżurował. Niestety już w grudniu zaczął się pojawiać w SOR początkowo w godzinach rannych a następnie od stycznia zaczął regularnie dyżurować. Kolejne interwencje w Starostwie i u Dyrektora SPZZOZ w Płońsku pozostają bezskuteczne. Dr ... jest obsadzany w grafiku, ma też okazjonalnie dyżury w zastępstwie wspomnianego doktora. Istnieje tu jakiś patologiczny układ pomiędzy tymi osobami, o którym niewiele więcej mi wiadomo. W Internecie dostępne są informacje, że od lat tych dwóch lekarzy współpracuje - np. pracowali razem w szpitalu w Kętrzynie. Z tego co wiem, są długoletnimi kolegami, więc dr (dane zanonimizowane) z pewnością orientuje się w faktycznej sytuacji zdrowotnej dr ... . Wiadomo nam, iż Dyrekcja mataczy w sprawie pracy Pana Doktora - np. pracuje również w SOR jego syn, posiadający ważne prawo wykonywania zawodu. W grafiku umieszczone jest tylko nazwisko lekarza bez imienia - co jest niezgodne z obowiązująca w SPZZOZ w Płońsku praktyką. Nie wiemy więc nigdy czy na dyżurze będzie ... . czy jego skądinąd zdrowy i sprawny syn - z tego co mi wiadomo w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Od 2 miesięcy dodatkowo lekarz ten rozpoczął dyżury w NPL-u. Są tygodnie, że w piątek ma dyżur w NPL-u, a w sobotę i niedzielę na SOR. Nawet dla zdrowej osoby taki maraton dyżurowy jest zbyt dużym obciążeniem. Lekarz ten, pracując na SOR czy na NPL, nie potrafi wypisać recepty elektronicznej czy zwolnienia, więc chorzy są leczeni tylko i wyłącznie dotychczasowymi swoimi lekami, bądź ewentualnie zlecane są im leki bez recepty.

W chwili obecnej Dyrekcja broni się, że wszystko jest w porządku, bo lekarz ... ma prawo wykonywania zawodu i badania lekarskie więc „to nie jest nasza sprawa wtrącać się w pracę SOR”. Z oczywistych względów wobec ewidentnej niepełnosprawności lekarza nie można się zgodzić z taką argumentacją. Moje osobiste interwencje i rozmowy z Dyrektorem i Starostą Powiatu Płońskiego nic nie wnoszą do sprawy. Ostatnio rozmawiałem z Dyrektorem na ten temat dnia 01.04.2021 roku. Podczas tej rozmowy uprzedziłem Dyrektora, że będę zmuszony interweniować na poziomie Izb Lekarskich, a także zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa w prokuraturze - z uwagi na narażenie życia i zdrowia pacjentów oraz dobra ekonomicznego SPZZOZ w Płońsku.

Ze względu na fakt, że lekarz praktykuje na terenie OIL w Warszawie a jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej zdecydowałem się przekazać pismo do Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą o nadanie sprawie biegu we właściwej Izbie Lekarskiej. Uprzejmie proszę o pilne zajęcie się sprawą ze względu na bardzo poważny charakter sprawy, grożący poważnymi konsekwencjami dla pacjentów naszego Szpitala! Proszę o jak najszybsze zabezpieczenie zdrowia i życia pacjentów poprzez zawieszenie prawa wykonywania zawodu do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy. Wniosek mój jest wyrazem skrajnej determinacji i podyktowany jest bezsilnością wobec dotychczas podjętych, nieskutecznych działań. Ze względu na zależność służbową wiele osób może bać się wypowiadać w tej sprawie, podaję więc listę ewentualnych świadków opisywanych faktów, skłonnych zeznawać w przedmiotowej sprawie (dalej pada pięć nazwisk - przyp. red.)

Licząc na szybką pomoc, łączę wyrazy szacunku''.

Michał Ziółkowski

Koordynator OAiIT SPZZOZ w Płońsku

Wiemy, że pismo z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady trafiło już do rąk przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego. Dariusz Żelasko nazywa sprawę bardzo poważną, a odniesie się do niej bardziej szczegółowo po 3 maja. Przypomnijmy, aby zwołać sesję w trybie nadzwyczajny potrzeba przynajmniej sześciu podpisów radnych pod przedmiotowym wnioskiem. Do sprawy z pewnością będziemy wracać. Jeśli uda nam się pozyskać kolejne komentarze na ten temat, niezwłocznie je opublikujemy.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (118)

Promocja Promocja

60 11

Może pani starosta z dyrektorem szpitala filmik nagrają na fejsie i wytłumaczą, że jest dobrze? 13:21, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PracownikPracownik

5 0

Napewno Radio Płnońsk pomoże .. 11:14, 04.05.2021


HahHah

4 23

Jak ten lekarz się nazywa z SOR ? Jak się nie nadaje to do gnoju 13:26, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

??

12 7

Ale może to ND+ 13:33, 30.04.2021


!!

11 28

Te lekarze SOR w Płońsku i ratownicy medyczni do niczego się nie nadają wykańczają ludzi powinni oni przejść wszyscy badania psychiatryczne nie mają zielonego pojęcia o ratowaniu ludzi. 13:51, 30.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Widzę, że Widzę, że

33 9

Widzę, że psiapsióły ruszyły do akcji i hajda na lekarzy. Z lekarzami tak się nie da. Skutek będzie odwrotny. 13:56, 30.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZmianaZmiana

47 11

zgotowana przez powiatowe władze. Nabytek NDM odbije wam się czkawką. Wstyd,pani Elu i bezradni radni powiatowi! Na szczęście są jeszcze przyzwoici ludzie myślący o przyszłości szpitala! 14:00, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Przyzwoity?Przyzwoity?

6 10

Pan doktor przyzwoity? Pracowałam na tym oddziale, odeszłam. Może redakcja zajmie się tym, jak ten obrońca traktuje ludzi i pielęgniarki!!! 22:42, 30.04.2021


mieszkankamieszkanka

38 9

No i napisali, trzej, którzy "nie muszą". Szkoda, że reszta siedzi cicho. Jesteście porządnymi ludźmi. Czapki z głów! 14:26, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

trzej muszkieterowietrzej muszkieterowie

7 8

a pamiętacie doktora Rambo? Albo Panią "po co tutaj pan przyszedł"? Czy wtedy trzej muszkieterowie też walczyli? 22:45, 30.04.2021


AA

53 7

Brawo doktorze za odwagę!!! Nie łatwo o obiektywizm w środowisku kolegów lekarzy , ale to prawda odsłonięta w słusznej sprawie ! Wyrazy szacunku i uznania dla tych którzy podpisali to pismo . Oby tylko starostwo umiało wyciągnąć z tego wnioski i nie skończyło się jak poprzednią interwencja. 14:31, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NadziejaNadzieja

18 5

No to ładnie. Nie tak miało być. Gdzie transparentność? Gdzie sprawiedliwość? 16:18, 30.04.2021


Były pracownik Były pracownik

7 16

W Polsce brakuje lekarzy. Jest ich 21 na 10 tys. mieszkańców i jest to najmniejszy wskaźnik w UE. Ponad 30 % czynnych zawodowo lekarzy to emeryci. Nie dziwi mnie, że każdy jest pożądany do załatania braków w grafikach dyżurów. W Gryficach, 10 lat temu, jeździł w karetce emerytowany lekarz mający 91 lat!!!! Pewnie, że braki kadrowe nie usprawiedliwiają zatrudnienia lekarzy, którzy już nie są w stanie wykonywać zawodu. Służba zdrowia w Polsce to trup i stąd te wszystkie patologie. 16:18, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do byłego pracownikaDo byłego pracownika

11 5

Patrząc na niektórych lekarzy i pielęgniarki na płońskim SOR ze stwierdzam że weterynarze o niebo lepiej traktują i zajmują się swoimi pacjentami. 19:38, 30.04.2021


tata

48 9

Trzymajcie się Panowie. Nie wszyscy mamy tyle odwagi, aby tak jawnie zgłaszać nieprawidłowości. Gratuluję odwagi. Szpital to nie prywatny folwark! 16:34, 30.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PawełPaweł

9 19

Właśnie nie prywatny folwark, a przez lata nim był. Brawo Panie dyrektorze. 23:01, 30.04.2021


jaja

3 15

Coś mi się wydaje, że Paweł ma dużo racji. 13:23, 01.05.2021


OsiołOsioł

31 9

Każdy urząd i budżetowa insrytucja w Płońsku to taki mały folwark zwierzęcy. Albo siedzisz cicho albo wylatujesz. Tylko lekarze mogą sobie pozwolić na odwagę bo znajdą pracę bez problemu. Reszta to przyjaciele królika albo zastraszeni siedzą cicho. Ot, takie zwyczajne polskie miasteczko... 17:22, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

3 6

A jak było wcześniej? Nie rób z nas idiotów. 13:22, 01.05.2021


REKLAMA

A teraz ci dwaj panoA teraz ci dwaj pano

9 7

https://wiadomosci.wp.pl/zyl-z-kawalkiem-noza-w-szyi-6037511013462657a 18:18, 30.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PacjentkaPacjentka

22 8

Chapeau bas, Panowie. 19:08, 30.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Bez obaw Bez obaw

32 9

Brawa dla trzech dżentelmenów ale obawiam sie że za chwilę ktoś ukręcić łeb tej sprawie i jak zwykle skończy się na niczym i bez konsekwencji a szkoda w końcu Panowie robią to w trosce o nas pacjentów. Trzymam kciuki 19:20, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

4 8

Jakoś nie chce mi się wierzyć, że jedna strona "cacy" druga "be" 13:17, 01.05.2021


Przerażony i zdegustPrzerażony i zdegust

28 10

Szacunek dla Pana Doktora ! Niestety nie wierzę, że społeczny nadzór nad pracą szpitala, przyniesie pozytywne efekty. Kto niby miałby ten nadzór przejąć, radni ?... Przecież w Płońsku nie ma społeczników, tylko grupa karierowiczów, którzy dla diety radnego zdolni są iść na każdy układ. 20:00, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

O panu doktorzeO panu doktorze

6 23

Dużo złego słyszałem o panu doktorze z oiom. 22:43, 30.04.2021


krynkryn

25 6

Pani Starościno to ten sam dr. którego Pani wyrzuciła z pracy- teraz ponownie został zatrudniony przez szanowną Dyrekcję- trzeba dać swojemu zarobić podwójną pensje bo to stanowisko covidowe. Ludziom nie ma kto zapłacić za godziny nadliczbowe gdzie czekają już rok. Gdzie w tym wszystkim jest pacjent i kto ma go leczyć na SOR. Nikt w szpitalu nie liczy się z załogą z kierownictwem, chyba że jest z układu. Najwyższy czas aby zajęli się tym Nasi Radni i Społeczna Rada. 21:35, 30.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Brawo!Brawo!

14 16

Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo. Pewnie dyrektor nadepnął na odcisk i boli. 22:46, 30.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

HihiHihi

13 4

A komu on nie nadeptuje 02:29, 01.05.2021


Pan stajePan staje

16 18

Dobre. My w szpitalu wiemy jak Pan Doktor stający do walki ludzi traktuje. Ile pielęgniarek przez niego płakało. 22:47, 30.04.2021

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Co do płaczu Co do płaczu

18 6

To jest go najwięcej przez zachowanie obecnego dyrektora, jego zastępcy i Pana kierownika. Ta trójca święta niszczy ludzi, w tyłku ma pracowników. Dla nich pracownik jest jak śmieć, który w każdej chwili nożna wyrzucić. Pani Starosto przejrzyj w końcu na oczy bo szpital tonie nie tylko w długich zrobionych przez obecnego dyrektora. Czy warto ryzykować zdrowie pacjentów dla kolegi popieranego przez partie rządząca. Każdy wie, że obecny dyrektor to bardzo bliski znajomy Pani zastępcy i dlatego go tu trzymacie. A co na to Pan Maciej, robią brudy na jego podwórku a on milczy 05:17, 01.05.2021


Ktoś kto nie płakał Ktoś kto nie płakał

9 9

Mylisz się człowieku twierdząc ze przez tego kto staje w obronie płakali pacjenci czy pielęgniarki ! Ale najlepiej coś napisać bez podstawy aby dowalić !! 06:20, 01.05.2021


jaja

5 5

Ludzie, nauczcie się pisać. Przecież nic z tego nie można zrozumieć. Z językiem polskim nie ma to nic wspólnego. Jeśli mamy takie wykształcone wieloletnie kadry, jak tu piszące, to nie dziwie się dyrektorowi. 13:20, 01.05.2021


Może i takMoże i tak

7 1

Może i płakało ale nie bez powodu. A co do pielęgniarek to naprawdę szkoda słów, dobrze że są salowe jest się kim wyręczać. 15:16, 01.05.2021


AchAch

29 8

Już same zwolnienia w Szpitalu były patologiczne. Jak można kogoś kto pracuje wiele lat w szpitalu wezwać i powiedzieć, że ma opuścić miejsce pracy do końca dnia. I to wszystko pod czujnym okiem Zarządu Powiatu. 02:25, 01.05.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AchAch

7 15

Proszę o przykład. Opluć można każdego, ale podaj przykład? Kto konkretnie? 07:43, 01.05.2021


AA

13 3

Wiele ludzi w ten sposób potraktowano. Zapytaj proszę ludzi to dowiesz się kto. Nazwisk nie mogę podać. 11:50, 01.05.2021


XxxxXxxx

3 0

m.in. Pan z prosektorium 22:49, 03.05.2021


DoktorDoktor

10 18

Pani starosto zainteresuje się Pani kto jest właścicielem monitorów na oiomie i czy owy Pan Doktor muszkieter pobiera id szpitala pieniądze? A ludzie w Szpitalu o tym wiedzą jakie lody muszkieter kręci? 07:45, 01.05.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BzuraBzura

5 0

Właśnie gdyby nie pomoc Doktora ludzie umierali by na Sorze bo nie byłoby ich jak leczyć ponieważ oiom by nie istniał 14:13, 02.05.2021


Do DoktoraDo Doktora

19 9

I tak powstają plotki żeby mówić trzeba wiedzieć. Tak się składa ze jest to bezpłatne użyczenie w zamian za przeglądy i naprawy skoro szpital z tego korzysta. Aby oczerniać trzeba najpierw sprawdzić a nie siać propagande 08:36, 01.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

DoktorDoktor

4 13

To ten doktor który pisze o patologii zarabia na szpitalu dając swój sprzęt? 08:54, 01.05.2021


DoktorDoktor

18 3

Doktor nie zarabia na sprzęcie, udostępnił swój sprzet, którego szpital nie posiadał. Dyrekcja w dobie pandemii remontuje budynek administracji, kupuje nowe meble, tabliczki, nowy samochód i to toyotę, a miał być fiat. Niech Pan Dyrektor zerknie w jakich warunkach pracują lekarze, pielegniarki czy ratownicy pogotowia. Wstyd Panie Dyrektorze remontować własne pokoje, a u innych tynk odpada od grzybu. Proponuję radnym i starostom przejść się po szpitalnych pokojach i pokojach ratowników pogotowia i zobaczyć jakie mają warunki. WSTYD 10:23, 01.05.2021


REKLAMA

Do doktorDo doktor

10 23

Nieźle. Czyli może okazać się, że piszący o patologii sami ja tworzyli w Szpitalu przez lata??? 08:58, 01.05.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MaciejMaciej

1 2

Trafiony zatopiony. Też tak uważam 07:56, 05.05.2021


Chora sluzba zdrowiaChora sluzba zdrowia

6 15

Skrajny przypadek ale stare,schorowane dziadki jeżdżą myślę po całym kraju bo brakuje lekarzy i do tej pory rząd nic nie zrobił. A ten lekarz co taki sprawiedliwy niech sam spojrzy na siebie bo empatii u niego brakuje.i to jest fakt. 09:17, 01.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

SprawiedliwySprawiedliwy

5 10

Ile osób przez tego lekarza zdesperowanego w szpitalu płakało.... Panie dyrektorze brawo! 09:21, 01.05.2021


lollol

13 1

Myslę, ze pani starosta, tak jak obiecala poprzednio, powinna zwolnić dyrektora z powodu niedopełnienia obietnicy o zwolnieniu niepełnosprawnego lekarza SOR-u. Czy szpital ma tak dużo pieniedzy, że stać go na oplacanie lekarza i jeszcze jego pomocnika-bo zawsze ktos musi mu pomagać??? 17:01, 01.05.2021


OKOK

22 4

W zasadzie taki lekarz to jak niewidomy za kierownicą. Nikt nie chciał by chyba na takiego natrafić. A potem informacja o ilości zgonów., no i oczywiście covid bo tak najprościej a lekarz nie winien 09:25, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SmutneSmutne

7 15

Czytając to wszystko myślę że sprawa ma drugie dno a ten problem Z lekarzem to jest tylko pretekst. Jak to zwykle bywa jak nie wiadomo o co chodzi to o co? 09:26, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

takich mamy fachowcótakich mamy fachowcó

6 4

https://wiadomosci.wp.pl/zyl-z-kawalkiem-noza-w-szyi-6037511013462657a 10:24, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

szary, zwykły człowiszary, zwykły człowi

26 5

Drodzy mieszkańcy naszego miasta, tu mieszkamy i sprawy wszystkich pracowników płońskiego szpitala nie powinny pozostawać dla nas obojętne. Może należałoby, śladem obrony sądów, zorganizować obronę płońskiego szpitala. Wszak to w służbie zdrowia ikona naszego miasta. A o koteryjnych układach, nie tylko w szpitalu, doskonale wie większość mieszkańców tego miasta. ❤️ 10:43, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pacjentka kwiecień Pacjentka kwiecień

21 6

Niestety miałam do czynienia z Panem doktorem dwukrotnie . Pierwszy raz chodziło o mnie. Myślałam że to pomyłka. Kolejnym zaś razem Moja mama potrzebowała pilnej polomcy niestety, gdy zobaczyłyśmy lekarza od razu zwróciłyśmy uwagę na to, że coś jest nie tak. Albo lekarz był pod wpływem alkoholu, albo jakiś innych środków. Żałuję że nie zadzwoniłam wtedy na policję. Musiałyśmy w trybie natychmiastowym wyjść i udać się do Płocka! Szanowni Państwo proponuję zwracać uwagę na Pana doktora, jego zachowanie i sposób wykonywania badań! Mam tylko nadzieję, że nie wyrządzi on żadnej krzywdy nie udzielając w odpowiedni sposób pomocy pacjentowi, który pilnie jej potrzebuje. Tu chodzi o życie i zdrowie Wasze i Waszych bliskich.. 10:50, 01.05.2021

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

MichalMichal

3 12

Dlaczego nie zgłosiłaś na policję. A nie teraz głupoty anonimowo piszesz? 11:00, 01.05.2021


Pacjentka kwiecień Pacjentka kwiecień

12 5

A czy Pan w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia bliskiej osoby jest w stanie myśleć racjonalnie i wdawać się w potyczki słowne które nic nie wnoszą z człowiekiem który nie jest w stanie logicznie złożyć zdania? Człowiek pędzi w bezradności szukając odpowiedniej pomocy tam gdzie zostaje ona udzielona. Wzywając policję musiałabym poświęcić czas i pozostać na miejscu, tym samym skazując mamę na kalectwo. 11:28, 01.05.2021


A mnie sięA mnie się

8 9

A mnie się zdaje, że jesteś psiapsiółą wiadomej osoby i piszesz bzdury. 12:01, 01.05.2021


Zdecydowanie Zdecydowanie

12 5

Chyba niektórym się już w tyłkach przewraca :) jestem osobą bezstronną a koło takich sytuacji nie można przechodzić obojętnie. Teraz każda osoba, która zacznie mówić o tym głośno będzie "psiapsiółką" czy kolegą. Nie życzę nikomu żeby w takiej sytuacji trafił w ręce tego lekarza. Proszę otworzyć oczy szeroko i się głęboko zastanowić, czy chciałby Pan /Pani być w skórze osoby, która zwyczajnie zgłasza się do lekarza aby uzyskać potrzebną pomoc! 12:56, 01.05.2021


bbbbbb

11 3

Moja znajoma pracowała z doktorem na Sorze. Z tego co mi mówiła, to doktor zamiast dlugopisu do wypisania jakiegoś skierownia użył strzykawki. Znajoma myslała, ze doktor zaraz weźmie długopis, a on uporczywie szorował papier strzykawką, do końca mysląć, że uzywa długopisu. Widocznie dla dyrektora to nic takiego? Dziwię się, że pacjenci soru nie zawiadomili odpowiednich służb. 17:11, 01.05.2021


Osoba związana z płoOsoba związana z pło

25 6

Szacunek i czapki z głów dla trzech Lekarzy Ordynatorów za to, że mają odwagę walczyć o prestiż i dobre imię płońskiego Szpitala. Coraz więcej osób zaangażowanych, wykształconych i na wysokim poziomie, dobrych Specjalistów odchodzi z Płońskiego szpitala, nie mając innego wyjścia. Dyrektorowi jest to jak najbardziej na rękę!!!! 14:57, 01.05.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Do płoDo pło

2 9

Podaj nazwiska kto odszedł? Konkrety. 15:24, 01.05.2021


XxxXxx

21 1

Piotr Gryglas doktor nauk medycznych specjalista chorób wewnętrznych kardiologii i hipertensjologii. Człowiek do którego zapisywała się kolejka rezydentów na staż. Ten który nadal lidzki wygląd internie w naszym szpitalu 17:39, 01.05.2021


do Doktor Gryglasdo Doktor Gryglas

12 0

Dyrektorze K., dajże już spokój, wszyscy wiedzą, że to ty. za robotę się weź 23:29, 01.05.2021


Pacjentka Pacjentka

21 4

Pan Doktor dzisiaj chyba też ma dyżur? Oby nikomu krzywda się nie stała. Dlaczego dyrektor nie odsunął tego człowieka od pracy ??? 15:17, 01.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PacjentPacjent

5 14

Bardzo dobrze. Dobrze że dyrektor nie boi się szantażu. Wstydź się doktorze. 15:26, 01.05.2021


XxxXxx

18 3

Szpital będzie płacił odszkodowania za błędy w sztuce a nie dyrektor wiec co go to .... 17:41, 01.05.2021


Witek80Witek80

7 33

Widać że cały personel szpitala komentuję. Wiem że sporo lekarzy zdradza swoje żony umawiając się z młodymi pielęgniarkami, to jest kambodżańska telenowela nie szpital. 15:36, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

WszechwiedzącyWszechwiedzący

25 8

Dyrektorze Tomaszu K., nie kompromituj się swoimi wpisami „ostatniego ratunku”, piszesz głupoty nie mając żadnych argumentów w rekawie. 17:01, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Abc123Abc123

27 8

Doktor SORu to Mirosław S., trzeba na niego uważać. Nie rozpoznaje nagłych stanów zagrażających życiu tylko leży w swojej kanciapie jak gdyby nigdy nic. Pacjentce z krwawieniem do brzucha nie wiedział, ze trzeba krew zamówić, gdyby nie personel pielęgniarski to by umarla 17:04, 01.05.2021

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

oleoleoleole

19 4

Widocznie takie standarty odpowiadają dyrektorowi. a straoscina nie reaguje, bo jej zastępcą jest szwagrem dyrektora. Ręka rękę myje. I tyle w temacie. Nie rozymiem dlaczego tak uparli, żeby trzymać tego lekarza. Wszyscy wiedza, że to przyjaciel medycznego, ten sam z afery ketrzyńskiej. Ale żeby aż tyle ryzykować? 17:17, 01.05.2021


Byly pracownik oiomByly pracownik oiom

4 17

Bu ha ha. Od kiedy to na sor toczy się krew? Wyssane z palca. 17:55, 01.05.2021


do były pracownik oido były pracownik oi

14 1

Widocznie długo cie tam juz nie było, bo od około 2-3 lat wtedy kiedy istniała nagla potrzeba krew była toczona. 22:21, 01.05.2021


PacjentPacjent

15 1

Ja trafiłem na sor z wodą w kolanie i niestety ten doktor chciał mi nakuc kolano długopisem. Byłem zdziwiony, ale nie jestem lekarzem to nic nie powiedziałem. 22:27, 01.05.2021


do były pracownik oido były pracownik oi

12 1

to chyba tylko w takim zaścianku jak plonsk się nie toczy. w każdym porządnym torze, który ma porządnego ordynatora toczy się krew i ratuje życie! w naszym sorze tylko nie zamawia jedzenie i przegląda allegro 23:28, 01.05.2021


Matus Matus

10 7

Dziś w Płońsku restaurację na zewnątrz otwarte i tłum ludzi na ulicach. Przyjemnie jest nawiązywać nowe relację i poznawać nowych ludzi, ta więź społeczna poprawia nam stan psychiczny. 17:32, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XyXy

29 3

A może ta sprawa powinna zainteresować się telewizja? 18:42, 01.05.2021

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Córka pacjentaCórka pacjenta

16 2

Już telewizja powiadomiona . 22:41, 01.05.2021


sorkasorka

14 1

Z tego co wiadomo, to już dwie tv zainteresowane. Poza tym izby lekarskie. 01:15, 02.05.2021


Się pomagaSię pomaga

8 1

Chętnie opowiem jaką opieką otaczani są pacjenci interny i jaki tam syf panuje. 11:09, 03.05.2021


Córka pacjentki Córka pacjentki

8 0

Bardzo chętnie i ja opowiem o tym co jest na internie ,mam zdjęcia. Zobaczymy jaki porządek tam panuje . 11:55, 03.05.2021


Hi hiHi hi

35 5

Płońszczanie jesteście mądrymi ludźmi. Czegoś takiego co teraz jest w Szpitalu nigdy nie było. Tam coś złego dzieje się. Zacznijcie rozmawiać z ludźmi, którzy w SPZZOZ byli i pytajcie z jakich powodów odeszli. Lekarze piszą prawdę a prawda w oczy kole. Pracowników szpitala jest około sześćset a w zarządzie kilka osób. Siła jest w ludziach. Wierzę w lekarzy, którzy czynią dobro. To dla was i dla waszych rodzin. Walczcie o bezpieczeństwo swoich najbliższych. 21:26, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PracownikPracownik

26 4

Nowa pani ordynator interny niestety sobie nie radzi, jakość bardzo spadła, co potwierdzą współpracownicy i pacjenci. Pracuję na internie i większość pracownikow czeka aż wróci Dr Gryglas. 22:25, 01.05.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AbsolutnieAbsolutnie

5 16

A ja mam inne zdanie. To bardzo porządna kobieta. Nikt nie tęskni za panem G. Dopiero teraz jest prawdziwy zespół. 23:12, 01.05.2021


do absolutniedo absolutnie

19 4

Dyrektorze, nie podszywaj się, wszyscy wiedza ze to pan pisze. poziom interny jest teraz żenujący, a kolejne osoby z personelu się zwalniają i lekarze i pielęgniarki. O tym juz pan nie napisze? Gdyby było tak dobrze kolejne dwie lekarki i pielęgniarki by nie odchodzily z tego oddziału. 23:25, 01.05.2021


PrawdomównyPrawdomówny

9 2

To prawda, ja tez pracuje na internie i nie mam dobrego zdania o pani doktor. Ma wybuchy złości, potrafi zwymyślać współpracowników, doprowadziła do zwolnienia się dwóch lekarek. Nigdy nie dorówna poziomem do swojego poprzednika. Żeby było mało donosi na kolegów z pracy do dyrektora. 18:15, 02.05.2021


Córka pacjentkiCórka pacjentki

23 5

Niech Pan dyrektor nauczy się rozporządzeń jakie obowiązują, tylko covid covid covid .Ludzie niesłusznie zapakowani w worki ,bez szans na pożegnanie z najbliższymi. A na wewnętrznym bez masek ,Pani oddziałowa pielęgniarek. Kombinezony takie drogie ! Nie wybaczalne to co tam robicie . 22:38, 01.05.2021

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

do córka pacjentkido córka pacjentki

14 4

pani oddziałowa z interny nigdy w masce nie chodziła, chyba nie wierzy w covida. i zawsze trzymała stronę ozdarskiego 23:21, 01.05.2021


Córka pacjentkiCórka pacjentki

17 2

Zobaczymy jak będą się bronili przed sądem za to co zrobili. 23:29, 01.05.2021


Inna córka pacjentkiInna córka pacjentki

2 11

Niech pani nie szerzy bzdur na temat ludzi, gdy ma pani zerową wiedzę i pragnie jedynie poszukać dramy. Oddziałowa interny bez maseczki? Ty chyba na tym oddziale nigdy nie byłaś. Wszystkie pielęgniarki, lekarze i nawet salowe noszą zabezpieczenia (tak, są to także maseczki) - proszę następnym razem zajrzeć tam w okularach jeśli ma pani aż taki problem, by to dostrzec. 14:18, 02.05.2021


syn pacjentkisyn pacjentki

2 0

moja mama była wielokrotnie hospitalizowana na internie i przez okno widziałem jak oddziałowa chodzi bez maski. Odkąd odszedł Dr Gryglas bród, smród i ubóstwo panuje. 19:39, 04.05.2021


GrafikiGrafiki

15 3

A jak jest z grafikami ? Czy tylko fikcyjne ? 22:59, 01.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pacjentpacjent

30 4

Lekarze, którzy podpisali pismo to wysokiej klasy specjaliści, nie można dopuścić, żeby odeszli z naszego szpitala. Za nimi pójdą inni i kto nas będzie leczyć? 23:19, 01.05.2021

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Pacjent Pacjent

15 2

Pan dyrektor będzie leczył 😅😅😅 23:32, 01.05.2021


Do pacjent Do pacjent

23 3

Na sorze juz jeden pracownik używa pieczątki wspomnianego w piśmie lekarza. I pomyśleć, że ten człowiek, były policjant chce zarządzać w tej placówce. Szok. Pracownicy odchodzą, ciekawe co Pani starosta i przewodniczący rady rady zrobią z pogotowiem. Czas najwyższy żeby się zainteresowali bo zostaną tylko z leczącym dyrektorem 00:02, 02.05.2021


Pieczątka Pieczątka

12 0

Popieram!!! Pracownicy doskonale wiedza jak wyglada praca tych dwóch panów na sorze 14:31, 02.05.2021


obserwatorobserwator

4 0

na torze jest ratownik? pielęgniarz? nie wiem kim jest, ale trzyma palec w tylku dyrektora i pracuje za wspomnianego wyżej lekarza 00:15, 04.05.2021


PłońskPłońsk

30 2

Chyba Dyrekcję Szpitala powołał Zarząd Powiatu Płońskiego i jest odpowiedzialny za to co dzieje się. 07:20, 02.05.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Zarząd powiatuZarząd powiatu

21 0

Tak odpowiada zarząd , ale tak miało być. Zniszczyć wszystko co było i wprowadzić swoje. Brak kompetencji , buta i bylejakość to normy naszego zarządu powiatu . Najważniejszy jest lans na Facebooku i remonty w wydziale komunikacji bo oczywiście nie kolejki w których stoją mieszkańcy. 09:14, 02.05.2021


REKLAMA

Co z wypłatąCo z wypłatą

12 1

A ten starszy doktor to ile zarabia? Czy ma płacone przelewem na konto czy w kasie szpitala do ręki? 07:26, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkancy powiatu.Mieszkancy powiatu.

32 2

Zgłaszanie próśb o interwencję do starosty czy zarządu nie ma sensu, bo wszystko co się dzieje jest ich dyspozycją. Ryba psuje sie od głowy.Starosta gdy objęła władzę w Powiecie pozwalniała ludzi i pozatrudniala swoje osoby bez kwalifikacji i doświadczenia, to samo dzieje się w jednostkach podległych w Pup zwolniono 20% kadry.Także podobne sytuacje jak w szpitalu maja miejsce w starostwie, powiatowym urzędzie pracy czy szkołach . Pamiętajmy na kogo mamy głosować w wyborach i tyle. 08:45, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaJa

20 4

Jaki zarząd taki stan podległych mu placówek...nie tylko w szpitalu jest bajzel ..w innych instytucjach kasa płynie bokiem na prywatę....no ale cóż za 500+ Polaczki sprzedali ten kraj. 08:56, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObserwatorObserwator

20 1

Oto jest tranparentność tego szpitala..Jeśli chodzi o tego lekarza z SOR to moze ma orzeczenie o niepełnosprawności bo podobno ostatnio są zatrudniani emeryci na umowę o pracę i to na czas nieokreślony?? Ludzi młodych wydajnych ,ktorzy coś wniesli do tego nie przedluża sie umowy. To jest w porządku??Teraz słyszy się o zmianie na stanowisku kierownika Pogotowia..To chyba jakas porażka co tam się dzieje,jesli to jest prawdą. 09:28, 02.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ObserwatorObserwator

1 9

Niedawno zarzucało się dyrekcji że zwalnia emerytki. To jak to w końcu jest, zwalnia się emerytki czy zatrudnia? Widać zaciekly atak. 09:54, 02.05.2021


Do obserwatorDo obserwator

9 1

Tylko dlaczego wybiorczo się zatrudnia? 10:08, 02.05.2021


dot. SORdot. SOR

12 1

Pewnie ta cała sprawa z tym lekarzem w SOR skończy się na tym, że go ostatecznie zwolnią i tyle w temacie będzie. 13:42, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SuwerenSuweren

23 2

Panie O. , Panie K., Panie S, czy chcielibyście publicznie wystąpić, opowiedzieć i przyznać się jak wygląda praca i przyjmowanie pacjentów gdy Panowie K. oraz S. mają dyżur na SORZE. Słuchamy !
Proponuję aby miasto przeprowadziło publiczną debatę na temat sytuacji w szpitalu.
Panie Burmistrzu ze wzgląd na Pańskie wieloletnie piętnowanie stanowiska, w imieniu swoim oraz mieszkańców Naszego miasta - zrób Pan porządek mówiąc delikatnie bałaganem. 14:37, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Błyskawica Błyskawica

3 8

A napisz Pan coś w Internecie o lekarzach lub nauczycielach. Łomatko Pani 100 komentarzy ich samych. 15:51, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wiktor Wiktor

7 1

Kolejna prestiżowa "żabka" na Grunwaldzkiej. Jajas flotą od państwa płaci. 16:22, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Zarzad powiatuZarzad powiatu

28 1

Skład zarządu ,dziennikarka, piekarz, sportowiec, nauczycielka i dyro co konczyl społeczna szkole zaoczna w Raciazu taki iloraz inteligencji. Śmiechu warto zarzad.
21:58, 02.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Tvn Tvn

13 1

Poszukuję osób które mogą opowiedzieć swoje historie związane z Panem S. 11:57, 03.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

TvnTvn

1 5

Totalne dno. Tyle powiem. 17:59, 03.05.2021


obserwatorobserwator

7 0

Lekarz ten zamiast zakładać rurkę intubacyjną po reanimacji zakładał cewnik co pęcherza moczowego, chyba nikt nie chciałby żeby tak leczeni byli jego bliscy? 00:12, 04.05.2021


REKLAMA

Nikt o ludzi nie dbaNikt o ludzi nie dba

12 0

Już matactwo dzieje się. Jeszcze trochę to zatrudnią nam lekarza SOR w geriatrii i w pampersie. To jest jakaś kpina Dyrekcji Szpitala i Powiatu z mieszkańców Płońska. Ludzie widzieliście tego lekarza w mocno podeszłym wieku ? Jak tam traficie to obserwujcie wszystko dokładnie. 23:09, 03.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ale jajaAle jaja

12 0

Płońszczanie czy chcielibyście trafiać do starszego schorowanego lekarza ?Takiego który w przestrzeni Szpitala gubi się i nie wie gdzie jest? Ale tam są jazdy bez trzymanki hi hi hi 23:17, 03.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Dlaczego?Dlaczego?

13 0

Czy te drastyczne przypadki, które opisano powyżej były zgłaszane do dyrektora szpitala? Jakim cudem lekarz z takimi problemami zdrowotnymi nadal dyżuruje na SOR? O jednego lekarz rozpętała się burza, która zaważy na całej atmosferze pracy w szpitalu. Należy zrobić z tym porzadek. 07:11, 04.05.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

wiem, wiemwiem, wiem

2 0

Bo ten lekarz z soru jest wielkim przyjacielem dyrektora medycznego. Dlatego cały czas "pracuje". Cha, cha, cha... 01:13, 06.05.2021


Było zgłaszaneByło zgłaszane

15 0

Pewnie, że były. Do władz Starostwa również. Wszystko zamiatają pod dywan. W artykule nawet o tym jest napisane. 08:06, 04.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mobbing Mobbing

13 0

Czy zastraszanie swoich pracowników to nie mobbing? Weźcie się za to. Siła jest w ludziach. Na pomoc tzw dobrej zmiany nie liczcie. Chyba stać was na taczkę. Teraz w promocji w marketach są. 08:12, 04.05.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MobbingMobbing

6 0

Dyrekcja od dobrych kilku miesięcy zastrasza swoich pracownikow: grozi zwolnieniami, zgłoszeniem ( BEZPODSTAWNYM ) do prokuratury. Tak ma wyglądać nasz szpital? 19:35, 04.05.2021


toż totoż to

3 0

Banda złodziei 14:16, 05.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%