Zamknij
REKLAMA

Co dalej z dyrektorem płońskiego PUP-u? Padła konkretna propozycja...

Dawid Turowiecki Dawid Turowiecki 10.35, 19.10.2022 D.T. Aktualizacja: 10.38, 27.10.2022
Skomentuj - Pani ma poparcie tych wszystkich, którzy tolerują pani formę rządzenia tym zakładem, ja jej nie toleruję i uważam, że to nie jest pani prywatny zakład. Tyle ile tam jest gniewu, ile tam ludzi jeszcze być może odejdzie, ile zdrowia oni stracili... To się przenosi często z zakładu pracy do domu, na rodzinę. Jako radni doprowadzacie do tego, że będzie to trwało dalej - zwracał się do dyrektor Nec oraz do innych powiatowych samorządowców Mirosław Opolski [fot.: RED/ARCH.]
REKLAMA

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego Dariusz Żelasko wyliczył, że o problematycznej sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy radni debatują od pięciu kolejnych sesji, co daje w sumie około 15 godzin rozmów na ten temat. A do tego dochodzą przecież jeszcze również dyskusje na komisjach. Tak więc temat placówki przy Wolności nie schodzi z sesyjnej tapety, i nie ma co liczyć, że wkrótce z niej zejdzie, bowiem wciąż jeszcze nie ma decyzji, jaki los czeka urzędującą tam dyrektorkę Agnieszkę Nec. Zarząd Powiatu zwraca się do tych radnych, którym temat nie jest obojętny, o wskazówki, co mają konkretnie w tym względzie zrobić. Mirosław Opolski podaje wprost rozwiązanie, przedtem nie pozostawiając suchej nitki na działaniach szefowej miejscowego urzędu pracy. 

Początek dyskusji dał jednak radny Jacek Ryziński, który pytał Zarząd, czy jego członkowie ustosunkowali się do informacji pokontrolnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który od jednostki niższego szczebla wnosił o wyjaśnienia m.in. za sprawą skarg, jakie na dyrektor PUP-u są składane, chociażby w aspekcie nie przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

- W żaden sposób Zarząd nie ustosunkował się do tego, po prostu zapoznał się z informacją i zastrzeżeniami. To Państwo jako komisja (komisja skarg, wniosków i petycji - przyp. red.) tą skargą się zajmujecie - odpowiadał wicestarosta Krzysztof Wrzesiński. 

Radny Ryziński przypomniał słowa starosty Elżbiety Wiśniewskiej jeszcze z poprzedniej sesji o tym, że podejmie ona decyzje, kiedy taki protokół pokontrolny pojawi się. - Powiedziała pani, że jeśli pozna wyniki i będą one, jakby nie patrzył niekorzystne dla pani dyrektor, to podejmie odpowiednie działania, czy wyciągnie konsekwencje. Jak pani ocenia tę informację pokontrolną? - pytał. - Jako niejednoznaczną. Tak czy inaczej Zarząd, a nie starosta osobiście, w jakiś sposób wyciągnie konsekwencje. Dostaliśmy protokół i odpowiedź dyrekcji na niego, a w trakcie jest przygotowywanie badania atmosfery pracy w PUP. Proszę dać Zarządowi w spokoju pracować nad zagadnieniami, które Państwa i Zarząd zajmują. Zarząd w ramach swoich kompetencji też podejmie decyzję - odpowiadała Elżbieta Wiśniewska. 

Tyle tytułem wprowadzenia. 

Dwa na sześć...

Jacek Ryziński kontynuował wątek informacji pokontrolnej. - Na najbliższej sesji, kiedy będą rozpatrywane dwie skargi, odniosę się szerzej do sprawy, tymczasem martwi mnie brak zaufania do naszego PUP-u odnośnie tego, że z tej informacji wynika, iż na sześć przeprowadzonych kontroli w dwóch wnioskach są wątpliwości; jedne to w skardze, którą będziemy rozpatrywać, drugie, co do instytucji, która kontroluje, a zarzuca stronie, że działała niezgodnie z regulaminem, który został przyjęty w tym roku. Mam pewne podejrzenia, jeśli na sześć wniosków dwa są wątpliwe, to ile takich wniosków, docelowo rozpatrywanych od początku roku, było rozpatrzone albo niezgodnie z regulaminem, albo niezgodnie z obowiązującymi przepisami?  

- Wyjaśnienia zostały przekazane w piśmie do WUP-u. Jest to proces merytoryczny i prawdopodobnie nastąpił błąd na poziomie kontroli oceny przez kierownika czy inne osoby, po prostu nie zostało to dopatrzone. Wnioskodawca ponownie złożył wniosek, który został prawidłowo sporządzony, prawidłowo zostało ustanowione zabezpieczenie, i w tym momencie jest już realizowana i rozliczana umowa, także przedsiębiorca otrzymał środki - odpowiadała dyrektor Agnieszka Nec

- To za każdym razem kiedy wyjdzie temat złego rozpatrzenia wniosku - nawet nie ze względu na winę składającego tylko beneficjanta to za każdym razem będzie ten wnioskodawca wzywany do składania nowych wniosków. To też jest czasochłonne i powoduje to, że z opóźnieniem zacznie prowadzić swoją działalność. Tak być nie powinno, jeżeli są jakieś wątpliwości i to też jest przytoczone w tej informacji, że wnioskodawca powinien zostać wezwany i uzupełnić ten wniosek. Stawiając się w roli osoby, która przychodzi i składa wniosek, to wszystko odkłada się w czasie. Zamiast rozpocząć działalność, zarabiać jakieś pieniądze, to cały czas ta osoba zderza się z murem i musi za każdym razem składać wniosek - wskazywał dalej Ryziński.   

- Tak smutna konstatacja: po pierwsze, na sześć wniosków dwa były wadliwe, to jest 33 procent. Pytanie ile tych wniosków było źle ocenionych w ogóle, po drugie -  dbałość o środku publiczne, aby one pracowały z jak największą efektywnością. Jak nie przyznajemy dotacji pod byle jakim pretekstem to te pieniądze, które były przeznaczone na walkę z bezrobociem i poprawę sytuacji gospodarczej, po prostu leżą i nie pracują - oceniał radny Andrzej Stolpa.  

Radny Andrzej Różycki dociekał w kontekście wydanych zaleceń przez WUP, reagując na słowa dyrektor Nec ''o wzmożonym nadzorze nad prawidłowym przebiegiem i kontrolą procesu merytorycznego w każdym jednym wniosku rozpatrywanym w urzędzie (...)''. - To bardzo ogólne sformułowanie, proszę o konkrety, na czym to polega? - dopytywał. - To zadanie należy do pionu pani wicedyrektor PUP. Zwrócono uwagę, aby pracownicy wypełniając formularze robili to ze szczególną starannością. Była rozmowa z panią kierownik, aby sprawować wzmożony nadzór, kiedy jest podpisywana i zatwierdzana ocena na poziomie merytorycznym, czy w zakresie oceny formalnej, żeby dołożyć wszelkich starań, aby jeszcze raz analizować to zgodnie z zapisami regulaminu i aktów wewnętrznych, które zostały zatwierdzone w PUP - stwierdzała Agnieszka Nec. 

[ZT]11463[/ZT]

Skarga w NSA?!

- Osoba pani dyrektor nie liczy się ze słowami żadnej komisji w tym urzędzie. Pani decyzje podejmuje sama i wyłącznie sama. Zrobiło się wszystko, aby tej dotacji nie dać. Gra nam się na nosie i robi z nas ludzi niedorozwiniętych. Milczenie jest podobno cnotą głupich, ze mnie głupca pani nie zrobi - stwierdzał bez ogródek radny Mirosław Opolski, również członek Powiatowej Rady Rynku Pracy przy płońskim PUP-ie. 

Bożena Szerszeniewska, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (w jej składzie są ponadto: zastępca przewodniczącej komisji Patryk Sokołowski, Elżbieta Grodkiewicz i Jacek Ryziński - przyp. red.), mówiła, że planuje ponowne spotkanie z komisjami. - Chcemy, żebyście przygotowali się Państwo do kolejnych rozmów. Ważne jest to, aby dokładnie zapoznać się z informacją pokontrolną - podkreślała Szerszeniewska.  

- Nie tylko w stosunku do skargi, ale też do innych wniosków są zastrzeżenia. To nie chodzi o jedną skargę, której procedowanie dziś odłożyliśmy, ale chodzi o zasady działania przy przyznawaniu dotacji na działalność gospodarczą, to nie jest jednorazowy zarzut tylko odnośnie procedowania wniosków - zabierał jeszcze głos Jacek Ryziński. - Ta sprawa nie może dalej czekać, z naszej strony będziemy chcieli doprowadzić do zwołania sesji nadzwyczajnej jeszcze w październiku, bo im dłużej dajemy czas na to, żeby nad tą skargą procedować, tym to się wydłuża i rozwadnia cały sens tego wszystkiego. Dzisiejsze (czyt. poniedziałkowe - przyp. red.) odłożenie procedowania nad projektem tej uchwały spowodowane jest tym, aby odpowiednio zrobić uzasadnienie, bo boimy się, że jeżeli trafi to do wojewody, to może on nam tę uchwałę unieważnić - dodawał Ryziński. - Zacytuję jeszcze jedno zdanie z omawianego protokołu: (...) ponadto w ocenie podejmowane przez beneficjenta działania dotyczące oceny merytorycznej i ostatecznego rozstrzygnięcia miały charakter pozorny i mogły wprowadzić wnioskodawczynię w błąd (...). To jest opinia instytucji, która to kontrolowała. 

- Dla mnie to wystąpienie pokontrolne WUP-u jest dość jednoznaczne, przynajmniej jeśli chodzi o skargę pani ''E.B.''. Pani dyrektor powołuje się na wytyczne europejskie, a wytyczne wytycznymi, ale one nigdy nie zabraniały przynajmniej jednokrotnej poprawy wniosku. Po drugie - z pani strony to było jakby szukanie pretekstu, aby tej pani nie przyznać dofinansowania - wskazywał radny Stolpa. 

- Z niektórych zdań, które wyłapałem, płynie taka piękna wskazówka dana przez osobę kompetentna jak mniemam, że skarga tej pani ma ogromną szansę na powodzenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że ta osoba, która chcemy odrzucić, ona może wygrać. Tak więc mam propozycje do przemyślenia, dla wszystkich, jeżeli będziemy czytać i rozpatrywać ten punkt, abyśmy to rozwiązanie wzięli pod uwagę - stwierdzał z kolei wiceprzewodniczący rady Józef Bluszcz.

Bez jasnej odpowiedzi na pytanie o wyniki ankiety antymobbingowej 

W ostatnim czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku przeprowadzono ankietę antymobbingową w ramach wewnętrznej procedury antymobbingowej. O to też zapytał radny Jacek Ryziński. - Czy ostatnie badanie mobbingowe w urzędzie pracy wyszło nie za specjalnie w stosunku do pani osoby? Ja wiem, że pani zaraz będzie mówiła, że tam się karty nie zgadzały, ale ludzie brali udział w tym badaniu, a najwięcej głosów od tych, którzy uważają się za mobbingowanych, było bezpośrednio na pani osobę.... - To badanie wewnętrzne dla pracodawcy, wyniki nie muszą być upublicznione. Została podjęta decyzja, że zostanie sformułowana nowa ankieta i zgodnie z zaleceniami komisji jeszcze raz w tym roku. Każda z osób, która rzeczywiście uważa, że takie działania wobec niej zostają podjęte, ma prawo złożyć skargę od sądu lub do komisji antymobbingowej, która jest u nas w urzędzie i zgodnie z polityką antymobbingową, która została wprowadzona na początku 2020 r. - odnosiła się do pytania dyrektor Nec. - Jeżeli wyniki są dla pani niekorzystne, to kto to będzie rozstrzygał, pani wobec siebie wyciągnie jakieś konsekwencje, jak to ma wyglądać? Pracownicy wypowiedzieli się, pani jako szef może się zgadzać czy też nie, ale pani decyduje o rozstrzygnięciu, tylko że pani będzie dążyła do tego, aby wszystko zamieść pod dywan! Ile osób, pracowników, procentowo wypowiedziało się jednoznacznie, że pani dopuszcza się w stosunku do nich mobbingu? - pytał wprost radny Ryziński. - Podtrzymuje swoje stanowisko, nie będę prezentować żadnych wyników, mam do tego prawo - skwitowała dyrektor urzędu pracy. - Z moich informacji wynika, że prawie połowa z tych pracowników, którzy brali dział w badaniu jednoznacznie stwierdza, że sytuacja jest zła z uwagi na panią dyrektor, to coś w tym jest. Jeżeli to by się pokryło, to przychylam się do tego, że te kilkanaście tysięcy złotych na badanie atmosfery pracy przez firmę zewnętrzną nie jest potrzebne tylko my powinniśmy zrobić porządek, który tam narasta - dodawał jeszcze w tym wątku Jacek Ryziński. - To badanie przeprowadzała pani dyrektor i za to ona odpowiada. W innych urzędach prawie 50-procentowej fluktuacji nie ma. Problem jest w PUP i to Państwo dla swojego sumienia powinni zbadać tę sprawę i wyciągnąć stosowne wnioski - zwracał się do Zarządu Andrzej Stolpa. - Czy to prawda, że po poprzedniej sesji kolejne dwie osoby złożyły wymówienia? - kontynuował Ryziński. - Jedno wypowiedzenie wpłynęło w minioną z uzasadnieniem znalezienia zatrudnienia w miejscu zamieszkania. O pozostałych ja nie mam wiedzy - odpowiadała dalej Nec.  

Urząd pracy prywatnym folwarkiem...

- Tyle nasłuchałem się pani dyrektor, iż wiem, że nic nowego i nic mądrego już nie usłyszę. Dziś należało to rozstrzygnąć, protokół jest jasny, wyraźny, trzeba go czytać ze zrozumieniem. Oto zalecenie: ''w wyniku kontroli stwierdzono, że wniosek w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej złożony przez panią ...,  został rozpatrzony niezgodnie z zapisami paragrafu... regulaminu przyznawania przez starosty powiatu płońskiego środków na podjęcie działalności gospodarczej (...) - cytował radny Mirosław Opolski. - Ta pani miała prawo się od tego odwołać, jej skarga jest zasadna i o czym tu dyskutować?! Mogę następną godzinę wskazywać błąd za błędem. Ta pani urząd pracy traktuje jak prywatny folwark, a my na to patrzymy z takim pobłażaniem? To trwa od co najmniej roku, w listopadzie ubiegłego roku informowałem panią starostę, że tam się źle dzieje, i co się od tamtej pory stało? A nic. Odkładamy to tak od sesji do sesji, tą sprawę należało zakończyć najpóźniej w miesiącu czerwcu, kiedy wszystko było już jasne. Należało punkty przyjąć pod debatę i rozstrzygnąć albo w lewo, albo w prawo. Pani ma poparcie tych wszystkich, którzy tolerują pani formę rządzenia tym zakładem, ja nie toleruję takiej formy, uważam, że to nie jest pani prywatny zakład. Ile tam gniewu jest, ile tam ludzi jeszcze być może odejdzie, ile zdrowia ludzie stracili... To się przenosi często z zakładu pracy do domu, na rodzinę. Jako radni doprowadzacie do tego, że będzie to trwało dalej, kolejne półtora miesiąca spokoju, a pani dyrektor może sobie przez ten czas pozwalać na to, na co sobie pozwalała dotychczas. I tak zagłosujecie według dyscypliny - nie przebierał w słowach Opolski. 

- Zgadzam się, ta sprawa nie powinna czekać na rozstrzygnięcie do końca listopada; mechanizmy są dwa: albo komisja wystąpi z wnioskiem o sesję nadzwyczajną, albo znajdzie się grupa radnych - projekty uchwał są zaopiniowane przez prawnika, można na nich dalej pracować - i pojawi się wniosek o zwołanie takiej sesji, aby zakończyć temat tych dwóch projektów. Mogę być jednym z radnych, który będzie w grupie inicjatywnej do zwołania tej sesji. W przyszłym tygodniu jesteśmy w stanie tą sesję zwołać - zapowiadał przewodniczący Dariusz Żelasko

- Nie jest żadną moją obsesją działanie przeciwko pani dyrektor, bo po pierwsze - jako członek komisji skarg nasłuchałem się za dużo, po drugie, pragnę przypomnieć w Płońsku pracowałem prawie 18 lat, mam różne kontakty, niekonieczne z pracownikami PUP-u, i wiem, co się dzieje, i wreszcie po trzecie, ani skarg na starostę Wrzesińskiego nie słychać na mieście tak za dużo tylko (...), tylko wyłącznie PUP. Mam prawo dociekać i pytać co się dzieje i jak dzieje się coś złego - to interweniować, a że dzieje się źle to każdy wie, więcej czy mniej. Są odpowiednie dokumenty, był zarządzony audyt przez starostwo, który pokazał pewne niezgodności z przepisami, czy interpretację nadwymiarową, a teraz jest informacja pokontrolna... - stwierdzał jeszcze radny Ryziński. - Jeżeli dzieje się ludziom krzywda, to staram się reagować - uzasadniał, podobnie jak przedmówca, zainteresowanie omawianym tematem Andrzej Stolpa w kontekście słów radnej Barbary Wdowiak, która jako członek Zarządu, nie zgadza się do końca z przedstawianym przez opozycję i radnego Opolskiego stanowiskiem i prosi o większą ilość materiałów dowodowych odnośnie ewentualnych kwestii mobbingowych w PUP (radną cytowaliśmy przy okazji poprzedniego materiału, który znajdziecie poniżej - przyp. red.).  

[ZT]11136[/ZT]

Powiedzcie, co mamy zrobić... Opolski mówi...

- Działania Zarządu Powiatu Płońskiego nie są natychmiastowe, bo czasem zmiana stylu zarządzania wiąże się z dużymi perturbacjami, trzeba się przyjrzeć w jakim kierunku idą te zmiany. Jakość obsługi się poprawiła. Mamy sumę wszystkich głosów od pracowników, jak i interesantów. Daje to obraz w jakim jesteśmy punkcie, jak daleko idące mają być zmiany, bo niewątpliwie to, że mamy problem w PUP, nie podlega dyskusji - przyznawała starosta Elżbieta Wiśniewska. - Skonkretyzujcie, bez owijania w bawełnę, czego oczekujecie od Zarządu, jakie decyzje mamy podjąć, co Zarząd ma zrobić, żebyśmy uzdrowili tę sytuację, według was złą? Jak w waszej ocenie Zarząd powinien postąpić: upomnieć, dać naganę, czy dyscyplinarnie zwolnić? Powiedzcie wprost. Działamy jako Zarząd autonomicznie, ale my to na pewno rozważymy, bo na razie tylko oskarżenia słyszymy, powiedzcie, co mamy zrobić - powtarzał wicestarosta Krzysztof Wrzesiński. 

- Według mnie jest tylko jedno rozwiązanie, ale nie będę go jeszcze wskazywał, poczekam do następnej sesji - odparł Jacek Ryziński. - Stamtąd poszło 30-parę osób i cały czas ludzie odchodzą. Obecna pani dyrektor może pracować w urzędzie pracy, ale nie może zarządzać zespołem ludzi i tylko o to chodzi. W przeszłości Zarząd podejmował szybkie decyzje personalne, nikogo nie pytał o zdanie, był zwrot i rano już była decyzja, co do zmian kadrowych, a teraz wymagacie, żebyśmy za Zarząd podejmowali decyzje? - dodawał Mirosław Opolski.   

- Oczekiwałem propozycji rozwiązania tego problemu; pan Ryziński go ma, ale nie ujawnia. Pan Opolski wskazuje konkretną propozycję, żeby nie krzywdzić, a zaproponować inne stanowisko, wcześniej odwołać z funkcji kierowniczej, że obecna pani dyrektor nie powinna kierować zespołem ludzi, a na pewno nie urzędem pracy - odnosił się do wcześniejszych słów wicestarosta Wrzesiński. 

- Niepokojące jest to, że ludzie cały czas z tego urzędu odchodzą w znaczącej skali, z czasem dowiemy się, z jakich przyczyn - zaznaczał radny Andrzej Różycki. - Ze starostwa np. tak dużo ludzi nie odchodzi. Było sygnalizowane, że tam od dłuższego czasu są kwestie wymagające uwagi ze strony Zarządu. Zaczynam mieć wątpliwości, co do tego badania atmosfery pracy przez firmę zewnętrzną, czy to przyniesie faktycznie takie odzwierciedlenie jakie mogłoby przynieść, bo dziś pozostaje tylko część pracowników - pytanie czy badanie obejmowałoby osoby, które już odeszły. Pewnie nie. Proszę zwrócić na to uwagę - zauważał trafnie Różycki.  

- Nie ma żadnych wątpliwości, że istnieje problem PUP-u. Spędziliśmy w ciągu ostatnich 5 miesięcy 15 godzin dyskutując na tematy urzędu pracy. Wszyscy wiemy, że jest problem, możemy różnić się tylko w ocenach indywidualnych jak jest wielki i jak mają wyglądać metody jego rozwiązania. Remedium mają być czynności zmierzające do zbadania atmosfery pracy. Najgorszą rzeczą, która może się zdarzyć, jest to, że zaczęlibyśmy kwestionować wyniki tego badania, wierzę, że do tego nie dojdzie, i że przyjmiemy wszyscy wyniki takim jakie one będą, i będzie to pierwszy krok do działalności naprawczej. Mając komplet informacji dotyczącej rzetelnej sytuacji, poczekajmy jeszcze chwilę... - kończymy ten materiał wypowiedzią Dariusza Żelasko. 

Do tematu zapewne wrócimy.  

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (95)

A wA w

34 1

Nic nie zrobi. A gdzie badanie atmosfery pracy w zs1? Nie obchodzi? Byle kase brać 15:23, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TaTa

2 0

Psiapsi niedługo poleci. Ludzie maja dość 22:05, 26.10.2022


ZaiskrzyłoZaiskrzyło

31 2

od intelektualnej dyskusji... Telenoweli cd. WSTYD! 15:29, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Obywatelka Obywatelka

56 3

Pani Starosto Wiśniewska i Panie Wice Wrzesiński naprawdę lepiej jest w tej sprawie milczeć niż się odzywać i ewidentnie udawać, że się nie wiecie o co chodzi. Wszyscy wiedzą jakie do Was docierają informacje o Pup-ie.
Więc jak słyszymy wasze odpowiedzi na sesji w tej kwestii to zachodzimy w głowę jak daleko jesteście oderwani od realiów w tej swojej hipokryzji.
Obecna dyr. nie powinna dłużej zarządzać pracownikami bo mówiąc delikatnie poprostu nigdy tego nie potrafiła i działa destrukcyjnie.
I jeszcze dobra rada dla radnej Wdowiak na przyszłość jakby chciała coś "mądrego" w sprawie PUP powiedzieć na sesji "mowa jest srebrem a milczenie złotem". 15:33, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AjajajAjajaj

16 1

ups... brak reakcji=przyzwolenie 19:37, 19.10.2022


Liderka powiatowego Liderka powiatowego

53 4

Pani starosta zarabia ponad 19 tys brutto, to najwyższa pensja wśród wszystkich szefów samorządów w całym powiecie. Tyle samo zarabia pan wicestarosta. I oni się pytają co i jak robić? Państwo radni, bezradnym starostom może trzeba obniżyć pensję do poziomu ich kompetencji? 15:46, 19.10.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Wyborca Wyborca

24 1

Co się czepiacie, robota ciężka to i płatna musi być. Przecinanie tych wszystkich wstążeczek, udział w festynach, wręczanie dyplomów i medali wybitnie zasłużonym klaskajacym, lansik... no i kiedy tu tak ciezko pracowac? Zarobieni że nie ma się czasu podrapać w 4 litery 😉😂 😂😂 19:28, 19.10.2022


Antypisior Antypisior

18 1

Dać im 17,00 netto/h na działalności. To zdecydowanie kalibruje optykę.
I żołądek :) 23:01, 19.10.2022


KlientkaKlientka

57 1

Zarząd powinien pokazać dyrektorce Pup drzwi - wyjściowe. To proste. Szkoda tych ludzi co musza w takim stresie pracować lub odejść. Żal patrzeć. Jest zastępca to sobie poradzi, na pewno lepiej. 16:00, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Była pracownicaByła pracownica

38 2

Odeszłam z pracy jak jeszcze nie było obecnej dyrektorki, także nie jestem w stanie jej ocenić. Ale to co dociera od pracowników, którzy mieli lub nadal mają "przyjemność" z tą Panią się użerać to jest dramatyczne. Natomiast mogę Zarządowi podpowiedzieć żeby dał szansę Pani Zastępcy dyrektora.
To jest bardzo inteligentna, mądra kompetentna osoba. Związana
z tym Urzędem od kilkunastu lat.
A to co najważniejsze to potrafi współpracować z każdym, rozwiązuje problemy a nie je rozgrzewa, w swoim zawodowym życiu kierowała się zasadą, że nic nie jest ważniejsze od tego jak kumuś dzieje się krzywda nawet najmniejsza. 16:59, 19.10.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Ja też.Ja też.

11 2

Ja też tak uważam, zwłaszcza że jest synową Pani Elżbiety. Rodzina tej Pani jest wybitna. Dalsza również. 🙂 15:05, 20.10.2022


Powodzenia Powodzenia

9 6

Dba o ludzi, często swoim kosztem! 18:22, 20.10.2022


Miś UszatekMiś Uszatek

67 2

Banasiak pokazała jaki nie powinien być dyrektor,
Demianiuk pokazał jaki powinien być dyrektor,
Skierkowski pokazał, że każdy może być dyrektorem,
Nec udowodniła, że nie każdy 17:31, 19.10.2022

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

BrawoBrawo

22 2

W samo sedno!!!!!! Mój ulubiony komentarz na zawsze!!!!!!! 17:33, 19.10.2022


IdealnieIdealnie

19 1

Piękne podsumowanie i takie prawdziwe. 17:36, 19.10.2022


Antypisior Antypisior

6 3

Poza fragmentem o Demianiuku podpisuję się pod tym :) 23:05, 19.10.2022


Piotr SkierkowskiPiotr Skierkowski

5 2

Szanowny Panie
Słowo " każdy " zawiera jednak pejoratywne zabarwienie , proszę zatem o kontakt przedstawię Panu moje CV ufam , że przekonam Pana, iż miałem kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku; może kontakt przez FB pozostaję do dyspozycji 09:19, 22.10.2022


YzYz

3 2

Nieobecni nie mają racji czyli nie mogą się bronić,dajcie spokój byłym dyrektorom. 15:49, 23.10.2022


Przyszłość Przyszłość

47 0

Słowa kieruje do Pani NEC( bo wiadomo że wszystko czyta): Z chęcią zobaczę na własne oczy, jak będzie Pani pakowała swoje "manatki", mało tego.... Podam swoją pomocną dłoń i pomogę przejść przez próg urzędu ostatni raz. Wierzę w to że taki będzie finał tej sprawy. Pozdrawiam serdecznie " Panią Dyrektor" 😉 17:35, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WstydWstyd

39 0

Jak nie wstyd jest tym wszystkim pseudo radnym - bo na miano prawdziwego radnego nie zasługują! Jak im nie wstyd bronić i walczyć po stronie tak okrutnego człowieka! Jesteście zaślepieni? Czy przestaszeni? Tylko kilka osób widzi prawdziwy problem w tej jednostce ? A raczej w osobie Dyrektora? Jak można być tak zaślepionym? Otwórzcie oczy!! Bo niedługo może być za późno! 17:37, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

wujekwujek

4 1

Bo Ona jest inteligentna zgodnie ze słowami prezesa wszystkich prezesów a Zarząd Powiatu to samo i dlatego tak jest. Jest nie do ruszenia. Co na to Przewodniczący Rady Powiatu? Ano nic nie może jakby powiedział prezes wszystkich prezesów. Umoczył się w to wszystko wchodząc w koalicję z z PiS-owskimi inteligentami żeby im dorównać i się cieszy, że może występować na różnych imprezach. I tak zostanie do wyborów następnych. Byle kasa się zgadzała. Ludzie się nie liczą. 17:00, 25.10.2022


ABCABC

41 0

Poziom wypowiedzi tej "Dyrektor" jest... żenujacy... takie stanowisko a brak umiejętności udzielania odpowiedzi na zadane pytanie... wspolczuje ludziom, którzy zostali w tej jednostce i bardzo kibicuje odważnym, którzy postanowili z niej odejść!!! 17:42, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

OdpowiedżOdpowiedż

25 0

Kunktatorstwo, dywagowanie, bo to przecież nominatka... A z nimi jest różnie.... Co widać, słychać i czuć... Bezwstyd! 18:50, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do radnychDo radnych

23 1

Kobitka bardzo mądra wszystkich was wodzi za nos i śmieje się z was.Może ma jakiegoś asa w rękawie? Radni z PiS-u. Ż e n a d a 18:59, 19.10.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

W balonaW balona

17 1

Zdecydowanie... robi co chce i mówi to co jest wygodne 19:30, 19.10.2022


Pelikan Pelikan

22 1

W Urzędzie Pracy powszechna jest wiedza że ten Zarząd wszystko łyka jak pelikan z tego co im dyrektorka nawinie. A prym w tym łykaniu wiedzie ponoć wice starosta. Żałosne polityczne towarzystwo.🤣🤣🤣 22:24, 19.10.2022


KolaKola

40 0

Zwolnić tą kobietę - to jedyne słuszne rozwiązanie. Pani starościna broni jej bardzo. Wstyd. 19:05, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

123123

41 2

Okropny, podły człowiek... tak można opisać tą kobietę,
Żałosna i stronnicza.... większa część rady powiatu. 19:14, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TakTak

45 3

Wielkie brawa dla Pana Radnego Opolskiego!! Zaimponował mi Pan! Te młokosy powinny się uczyć od Pana! Klasa na wysokim poziomie!! Nie to co nasz wicestarosta. 19:18, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BrawoBrawo

28 2

Brawo Panie Radny, w końcu głos rozsądku! 19:26, 19.10.2022


Logika Logika

37 3

Jakie ona musi mieć papiery na starostwo? Obrona starostwa i grona osób zainteresowanych nie jest bezinteresowna. Myślę, że sprawa jest rozwojowa :)
Miłego wieczoru życzę 19:45, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WniosekWniosek

22 1

Wniosek jest oczywisty... 19:53, 19.10.2022


Tymczasem Tymczasem

34 2

Na fb starostwa fotki urzędników, zarządu ,pani starosty .Oni się tylko ciągle fotografują.Pozowanie czy pracowanie?Lans ,lans..
Przecież zbliżają się wybory.CELEBRYCI.... 19:59, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HeHe

44 1

Czego oczekiwać od Pani w kabaretkach 😄 powinna co najwyżej zostać naczelnym dyrektorem kiczu!! 😄 20:10, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do hedo he

22 1

Kabaretki z koralikami to kicz i wiocha. Czerstwe aż oczy bolały. 12:05, 20.10.2022


Do Zarządu... Do Zarządu...

56 1

Teraz pytacie innych, co macie zrobić??
Ja Obermayera zdejmowaliscie ze stanowiska dyrektora szpitala został, to jakoś nikt nie był wam do konsultacji potrzebny.

Wstydzilibyscie się.
Co za dziadostwo!!!
20:49, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PlPl

13 3

Przecież ten PUP to do likwidacji miał być. Jeszcze to funkcjonuje ? Może już niedługo. 22:39, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Może Może

3 1

Może tak może nie 06:37, 20.10.2022


REKLAMA

Antypisior Antypisior

22 4

Państwo z dykty, to i marionetki z tektury. Stalin mówił, aby zatrudniać wierne miernoty, ponieważ tylko tacy zrobią wszystko, co możliwe w 2 przypadkach:
1. wszystko dla tego, kto ich zatrudnił;
2. wszystko aby się przy korycie utrzymać.
Mentalność folwarcznego chłopa wychodzi również przy obronie "swoich". Zwłaszcza, gdy bolszewicki pierwiastek we krwi każe zbierać haki na "przyjaciół" że swojej pisiej piaskownicy. Żenujący spektakl żenujących pseudoaktorów. Tyle ode mnie poza życzeniami, aby karę ponosił nie tylko sprawca ale i broniące go ratlerki. Dobrej nocy :) 23:13, 19.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MieszkankaMieszkanka

9 1

Dokladnie, to samo tyczy sie zarzadu szpitala. 10:15, 20.10.2022


JJ

32 2

Moze na kolezanki to te panie dyrektor z PUP i ze szpitala sie nadaja ale do zarzadzania ludzmi i instytucjami napewno nie ! Zenada ! 23:34, 19.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Fb ukowe starostwoFb ukowe starostwo

27 1

A mnie nic już nie zdziwi.Starostwo istnieje głównie na fb. 08:01, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AntypolitykAntypolityk

30 3

Dla mnie to jest mistrzostwo polityczne jak radna Wiśniewska, której w Radzie Powiatu zostały dwa głosy włącznie ze swoim, wodzi za nos całą resztę PIS-owską. Jednym z wielu przykładów na powyższą tezę są właśnie szefowe jednostek powiatowych: PUP, SPZOZ, ZS nr 2. A te cielaki polityczne z PIS się przyglądają i się cieszą jak ich w kunia robi jedna osoba. Poprostu brygada dyletantów politycznych. 08:12, 20.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Flądra niemrożona Flądra niemrożona

7 1

Nie dziw się. IQ mrożonego mintaja zobowiązuje. 23:42, 20.10.2022


PaniPani

27 0

Elu, może pora wymienić psiapsiółkę na inną, bo duży zamęt jest... Czekam na dzień, kiedy zaczniecie mówić: Ja, jako były starosta, wicestarosta, radny - bezradny oraz ich przewodniczący! 08:29, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Z politycznego nadanZ politycznego nadan

23 0

bardzo często takie są rezultaty. Może dobierać ludzi wg kompetencji ? 08:46, 20.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PhPh

11 1

Nieeeee No gdzie, to byłoby za proste. 09:29, 20.10.2022


WyborcaWyborca

24 3

PiS miał być bliżej ludzi a pilnuje swoich stołków i dba aby koalicja w powiecie się nie rozpadła.Poutykali swoich gdzie tylko się da(np.w Płocku) i dalej milczą .Gdzie poczucie wstydu i zwykłej przyzwoitosci?
08:57, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PłońszczakPłońszczak

35 1

Wiśniewska jedyne co umie robić to bałagan. Narobiła bałaganu walcząc z Pietrasikiem a następnie będąc dyrektorem MCK-u. Urząd Miasta z pieniędzy podatników - czyli mieszkańców Płońska - będzie płacił miliony kary za pomysły pani Eli. Gdy została Starostą narobiła bałaganu w Starostwie, w Szpitalu,w szkołach ponadpodstawowych oraz w PUP-ie. Wszystko za przyzwoleniem Wrzesińskiego i marionetek z Zarządu Powiatu. Dyrektora PUP-u nie ma co bronić, jest to osoba, która swoją osobowością i zachowaniem kompromituje nie tylko siebie ale całą PIS-owską część Rady Powiatu. Najwyższy czas opuścić stanowiska Starosty, Wicestarosty oraz członków zarządu i zająć się pisaniem felietonów oraz uprawą roli. 09:28, 20.10.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

PisaćPisać

15 2

felietony trzeba potrafić... 09:33, 20.10.2022


NiestetyNiestety

16 1

Zarządzać też trzeba potrafić. 09:37, 20.10.2022


Do PłońszczakDo Płońszczak

7 3

Pragnę podkreślić należy zauważyć że uprawą roli zajmują się ludzie bardzo inteligentni.Uprawa roli to nie jest prosta sprawa.Proszę mi wierzyć że tak jest.Pozdrawiam. 09:10, 21.10.2022


krynkryn

20 2

po co tyle wałkować sprawę ,a gdzie decydenci, tak się rozmydla jak przy zmianie dyrektora ZOZ . czy trzeba tyle czekać, za co bierzecie pieniądze zarządzie powiatu i szefowie rady. krótka piłka i w PUPie będzie lepiej. jak zwykle wszyscy się boją - a za co biorą pieniądze 09:46, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HihgvyHihgvy

2 42

Nie zgadzam się z opiniami niektórych osób. Pani dyrektor jest osobą przemiłą pomocną z wysoką kulturą osobistą. Wielokrotnie byłam w tym urzędzie i nie zgadzam się z opinią 10:23, 20.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

CbaCba

32 2

Kultury osobistej ta pani nie ma za grosz, a pomocna jest tylko wtedy gdy ma w tym interes. A ze jest interesowna to się wielu przekonało. Może jakieś inne służby by się tym zajęły skoro zarząd nie wie jak. 11:06, 20.10.2022


REKLAMA

GggGgg

1 39

Wieszać ciagle psy na Panią to jest okropne co ludzie wyprawiaja. Każdy może być e jakis sposób niezadowolony jak kierownik nieda podwyżki. 10:25, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GeniuGeniu

1 39

Ja niemam żadnych uwag do tej Pani dyrektor, przemiła sympatyczna kompetentna kobieta. Nie przyznała czegoś i już psy wieszają bo niedala takie jest nasze społeczeństwo 10:27, 20.10.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Drogi GeniuDrogi Geniu

19 2

Hehehe to przyjdź i popracuj- zmienisz zdanie. 15:05, 20.10.2022


Geniu_szGeniu_sz

4 1

Gramatyka języka polskiego się kłania. „Nie” z czasownikami pisze się oddzielnie…. 16:46, 21.10.2022


OooOoo

3 37

Ja nie słyszałem żeby ktoś się skarżył ludzie przychodzą i odchodzą znajdują sobie lepsza prace z lepszymi zarobkami tak to jest a nie ze pani dyrektor jest za to odpowiedzialna ludzie zastanówcie się co piszecie 10:29, 20.10.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

OjojojOjojoj

20 1

Najwyraźniej musiałeś ogłuchnąć ze dwa lata temu jak nic nie słyszałeś.
Klakierska żenada. 11:08, 20.10.2022


Do obrońcow…Do obrońcow…

16 2

🤣😂🤣 11:09, 20.10.2022


HGGOHGGO

28 2

Hihgvy,Ggg,Geniu,Ooo...cztery nicki-jedno IP. Słabe to 11:09, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OnaOna

27 1

Okropne jest to jak ta pani traktuje z pracowników PUP-u . 15:25, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jak możecieJak możecie

32 4

Jak możecie tak ranić panią Agnieszkę. Pani Agnieszka prezentuje poziom równie wysoki, jak nasza Starosta. 18:56, 20.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Oraz Oraz

22 1

vice... 19:25, 20.10.2022


Kuriozum Kuriozum

22 4

Ten z Nowego Dworu Dyrektor Płońskiego Szpitala też był wybitny jak dyrektor PUP. Do dziś nie mogą doliczyć się co tam nie zgadza się. Każda kontrola z Powiatu to ustawka. Do wymiany te powiatowe damy. 21:51, 20.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do kuriozumdo kuriozum

5 16

powiedz pajacu co dokładnie nie zgadza się? muszkietery biznesy już zrobili? 22:24, 20.10.2022


SielankaSielanka

7 0

Niektórzy z PUP robią "kariery" w innych miejscach i nie ciekawi nikogo jak im idzie. Może warto zainteresować się. 21:57, 20.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ale jajaAle jaja

6 2

Trzebcie się wzajemnie we wszystkich powiatowych jednostkach na zdrowie wam to wyjdzie. 22:00, 20.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

......

3 1

A miejskich nie dotykajcie. Tam rządzą nasi. 14:10, 21.10.2022


PloPlo

19 2

Czy dyrektor PUP to nie odchodzi już na emeryturę? 22:07, 20.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

a..a..

1 6

A Ty? 07:12, 25.10.2022


REKLAMA

ByłyByły

27 1

Grono tych wpatrzonych w A.N. karierowiczów się obudziło . Dostaniecie nagrody za wychwalanie jej? W PUP nagradza się donosicielstwo !!!! Praca się nie liczy!!!! Dlatego przestańcie pisac te pochwałki bo to obrzydliwe! może jestescie jej potrzebni, a moze poprostu lubi jak jej ktoś nadskakuje, ale nawet Wy pamiętajcie ze nie znacie dnia ani godziny kiedy "pani dyrektor" się odmieni i przestaniecie być jej potrzebni. Kłamstwo, manipulacja, donosicielstwo to to co zostało z PUP. 06:34, 21.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BajzelBajzel

26 1

To mało powiedziane. Wszędzie gdzie ręce macza Wiśniewska i Wrzesiński specjalista do spraw transportu pieczywa i rad nadzorczych pozostaje bałagan. Panie piekarzu nadzorco szpitala zajrzyj do nas dowiesz się jakie mamy piekło. Ludzie mobbingowani i zwalniani dyscyplinarnie będzie.y pamiętać te piekło które nam zgotowaliście. 08:27, 21.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OlaOla

21 4

Płonskiemu PiS-owi za przyzwolenie na to co się dzieje podziękujemy przy urnach wyborczych. 10:09, 21.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

koszmar jakiś koszmar jakiś

4 0

Co trzeba było mieć zamiast mózgu, żeby na nich głosować? Teraz przebudzenie po latach? Dzieci też tak wychowujecie? 08:28, 02.11.2022


PP

16 1

Jesli pracownicy PUP przechodza przez to co pracownicy szpitala, nie dlugo zostanie tam garstka lekarzy bo reszta to smiecie do wyrzucenia , dzieki obydwu paniom dyrektor i panu dyrektorowi , to WYRAZY WSPOLCZUCIA ! 16:05, 21.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

głosgłos

22 1

w szpitalu jest tragicznie. Zero poszanowania dla człowieka. Dyrektorka ze swoją świtą nie ma planu, wszystko dzieje się spontanicznie, każdego dnia inny plan, na godzinę trzy decyzję. bajzel na kółkach. Dziękujemy wiśniewskiej. 20:52, 21.10.2022


MiśMiś

13 1

Imprezowo w tym PUP a będzie jeszcze ciekawie nie raz. Chociaż nie wieje nudą. 00:20, 22.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OleOle

19 1

W tych jednostkach to już się raczej wszystko sypie. Od afery do afery czas leci i miłość kwitnie 00:29, 22.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ImprezowoImprezowo

18 6

Ponownie zaiskrzyło. Władza powiatowa to jednak potrafi imprezkę rozkręcić. Niedawno szpitalna z udziałem Nowego Dworu teraz Urzędu Pracy z kolejnym dyrektorem. Nic nie pozostało tylko gratulować słusznych decyzji personalnych 🤣 01:02, 22.10.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ImprezkaImprezka

15 1

Muszkietery ponownie w akcji. Biznesy pokręcili za cichym przyzwoleniem powiatu szpital rozpier... od środka a ludziom zgotowali piekło. 08:34, 23.10.2022


muszkieterymuszkietery

8 0

dno sięgnęło poziomu zamulonego zbiornika wodnego. pielęgniarski mobbigant i bokser w akcji wszyscy mają ciebie w szpitalu dość 22:15, 25.10.2022


Kontrola kontroliKontrola kontroli

20 1

Może za te kontrole powiatowe warto wziąć się. Panie piszą co chcą i czują się bezkarne. 08:23, 22.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pani WiśniewskaPani Wiśniewska

15 1

zniknęły komentarze pod artykułem o pani kraśniewckiej co ma pani wiśniewska do powiedzenia że zwalniane są salowe z pracy, a zatrudnia się znajomych do administracji i dyrektorów? 22:23, 25.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Asseco Asseco

3 1

Szkłem dupę skrobią 🤣🤣😐 17:30, 26.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

SzokSzok

14 0

Zarząd pobudka!! Jeszcze nie jest zbyt głośno o kabarecie? ( W dosłownym znaczeniu ( cyrk w urzędzie) i przenośnym (rajstopki). Pani dyrektor na co dzień ma do czynienia z dyryguje nienawiścią, złem, kłamstwem, manipulatorstwem a dyrektor lub osoba zarządzająca urzędem powinna mieć przede wszystkim ludzkie podejście, szacunek do człowieka, podać pomocną dłoń i liczyć się ze zdaniem pracownika. Przemyślcie jeszcze raz wszystko i ściągnijcie okulary zanim ktoś zrobi sobie krzywdę. 19:36, 26.10.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaja

9 0

Dlaczego nie można komentować artykułu o szpitalu i Pani dyrektor, szanowna Redakcjo? 07:44, 27.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

redaktorredaktor

2 0

bo nie mówimy o niewygodnych sprawach naszych kumpli, milcz 12:57, 31.10.2022


WalizeczkaWalizeczka

16 0

Z niecierpliwością czekamy jak ze szpitala będzie pakować się kolejna koleżanka pani Wiśniewskiej i pana Wrzesińskiego. Poziom zarządzania poniżej krytyki. Jedynym osiągnięciem namacalnym jest sadzenie kwiatków przed administracja. Mobbing zwalnianie salowych poniżanie pielęgniarek i masowe odejścia z pracy lekarzy trudno nazwać sukcesami. Pani dyrektor nie wie gdzie pracuje, nawet pogubił się już płoński celebryta. Przy okazji proszę zabrać bandę trzech medycznych biznesmenów. 07:46, 27.10.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

dedykacjadedykacja

1 0

https://www.youtube.com/watch?v=Jgb7WjFh5R0 🤣 22:14, 08.12.2022


ZainteresowanaZainteresowana

4 0

Wreszcie się skończy ten bałagan tylko dlaczego za mobing dostaje ciepłą posadę w szpitalu . Wspulczujmy pracownikom szpitala i jeszcze jedno niech zabierze swoich lizusów z urzędu pracy bo kto jej Berlinie robił poparcie . 08:20, 08.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZainteresowanaZainteresowana

2 0

Okropne to jest to co robi przewodnicząca Nszz S w tym urzedzie nawet na trochę nie odstaje od dyrektorki 14:25, 22.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CBACBA

1 0

Dobrze byłoby przejrzeć wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności z min. ostatnich 5 lat. Okazałoby się że dziwnym trafem często powtarzają się te same nazwiska, a nawet na tą samą działalność raz bierze dofinansowanie żona, a za rok mąż. Małe miasteczko, wszyscy się znają, dziwne powiązania i układy... 22:18, 08.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%