Zamknij
REKLAMA

MCKSiR w Raciążu zachęca do włączenia się w kulturę w sieci! (Za)sięgnij kultury!

15:56, 27.10.2020 | Materiał zewnętrzny
[Foto: Zbiory MCKSiR w Raciążu]

Miejskie  Centrum  Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy współpracy z Miastem Raciąż realizuje projekt pn. „(Za)sięgnij kultury! - tradycja i kultura regionu on-line.” w ramach programu Narodowego  Centrum  Kultury – Kultura w sieci. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 29 000,00 zł, co stanowi pokrycie wszystkich planowanych wydatków.

Dofinansowanie zostało pozyskane na działania, które mają na celu przybliżenie tradycji, kultury i zwyczajów regionu w formie przystępnej zwłaszcza dla młodego pokolenia, tj. on–line. MCKSiR prowadzi akcję pn. „(Za)siegnij kultury!”, w ramach której utworzony zostanie portal internetowy, na którym prowadzone będą działania z zakresu kultury i upowszechniane informacje związane z lokalną i regionalną tradycją, zwyczajami oraz dziedzictwem kulturowym.

Założeniem zadania jest utworzenie przestrzeni do korzystania z zasobów kultury w sieci, zarówno w okresie pandemii i utrudnionych działań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa, jak i w późniejszej – stałej działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Utworzenie portalu internetowego prowadzonego „przez mieszkańców dla mieszkańców” wpłynie na wzrost partycypacji członków lokalnego społeczeństwa w upowszechnianiu tradycji i kultury oraz lokalnego dziedzictwa.

Portal podzielony zostanie na działy tematyczne: wydarzenia kulturalne lokalne - kalendarz, biblioteka i możliwość rezerwacji książek, lokalne zasoby kulturalne, poznaj lokalnych twórców i artystów, kup bilet, zapoznaj się  z lokalną historią kultury i sztuki oraz dziedzictwie narodowym, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich – zrzeszaj się i działaj na rzecz kultury.

Na portalu znaleźć będzie można mapę z lokalizacjami siedzib organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich działających na tym obszarze, działania jakich się podejmują oraz tradycje i zwyczaje jakie panują na tych terenach oraz wydarzenia kulturalne powstałe z inicjatywy samych mieszkańców, które będą mogły być przez nich na bieżąco wprowadzane poprzez przekazywanie materiałów administratorowi portalu. Ponadto w ramach portalu użytkownicy będą mogli korzystać z ciekawych artykułów, zdigitalizowanych w ramach e-kultury, zbiorów informacji o ofercie edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, a także o warsztatach, kursach i przeglądach prowadzonych w regionie.

Spotkania z Ciocią Matyldą

Mieszkańcy Raciąża i okolic, a także wszyscy obserwatorzy fanpage Miejskiego Centrum Kultury Raciąż od sierpnia mogą obserwować dodatkowe aktywności on-line. W ramach projektu wprowadzona została oferta, której w naszym centrum dotychczas nie było. W dobie pandemii pojawił się pomysł prowadzenia warsztatów i działań kulturalno- edukacyjnych on-line. W ostatnim czasie zorganizowane zostało opowiadanie bajek on-line przez ciocię Matyldę, zajęcia teatralne ,w tym teatrzyki kukiełek i pacynek, robótki ręczne na krośnie, szydełku, drutach Babci Danusi oraz warsztaty rękodzielnicze - przygotowywanie domowymi sposobami przedmiotów i ozdób z wykorzystaniem  materiałów ogólnodostępnych.

Wprowadzenie rozwiązań internetowych pozwala na stały i bezpośredni kontakt z lokalną kulturą, co jest korzystne zwłaszcza dla młodzieży, która lubi nowinki technologiczne, ułatwia aktywizację seniorów i zapobiega ich wykluczeniu społecznemu, jak również sprzyja rozwojowi i możliwości korzystania osobom niepełnosprawnym, które mają znacznie ograniczony dostęp do kultury.

Założeniem realizowanym przez MCKSiR jest wykorzystanie nowoczesnych metod do rozwoju osobowego, rozwoju pasji i zainteresowań, a także zaszczepienia zwłaszcza w młodzieży chęci spotkań z kulturą.

- Realizacja projektu pn. „(Za)sięgnij kultury! - tradycja i kultura regionu on-line.” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura w sieci wprowadziła nową formę działania w naszym Centrum Kultury. Głównym zadaniem w ramach projektu jest utworzenie nowego portalu internetowego, który tworzony będzie m.in. przez mieszkańców. Strona ma być także miejscem promocji lokalnych twórców, a także prezentacji ich wyrobów oraz twórczości. Zależało nam również na prezentacji dorobku organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich działających na terenie miasta i gminy Raciąż. Portal podzielony zostanie na działy tematyczne - chcemy by nowa strona była nowoczesna i funkcjonalna a użytkownicy znaleźli wszystkie interesujące ich informacje. Podtrzymanie tradycji, kultury, zwyczajów i dziedzictwa lokalnego to główne zadanie Centrum Kultury, w dobie pandemii zadanie to jest znacznie utrudnione, toteż postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, stąd pomysł na warsztaty oraz działania kulturalne on-line. W dobie mass mediów oraz rozwoju technologii forma działalności on-line może stać się nową możliwością upowszechniania kultury wśród najmłodszych pokoleń i nie tylko - Artur Adamski, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

(ARTYKUŁ PROMOCYJNY)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA