Zamknij
REKLAMA

W Wielką Sobotę nie wolno organizować tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach - bp Piotr Libera

20:14, 24.03.2020 | (za info Kurii dodał RED)
REKLAMA
Skomentuj
Wielki Tydzień przebiegać będzie w cieniu epidemii koronawirusa [Foto: pixabay/Kuria Płocka]

Ostatnie zarządzenie Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii dotyczy przede wszystkim obchodów Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. 

W ogólnych wskazaniach znajdujemy następujące informacje:

Do czasu wydania następnych szczegółowych zaleceń, na okres obecnego stanu epidemii, przewiduje się organizowanie obrzędów Wielkiego Tygodnia oraz Świętego Triduum Paschalnego z obecnością wiernych do 50 osób. Należy zwrócić uwagę, by przy ołtarzu w czasie liturgii znajdowało się maksymalnie dwóch usługujących ministrantów.

Należy przypomnieć wiernym w ogłoszeniach oraz za pomocą mediów społecznościowych i internetu, że przez nieobecność na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie popełnia się grzechu.

W trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych, zwłaszcza za starszych, pamiętajmy o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, której udzieliłem do dnia 29 marca 2020 roku, a którą przedłużam do dnia 12 kwietnia 2020 roku, czyli Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie. Przypomina się także, zwłaszcza rodzicom, że tą dyspensą objęte są również dzieci i młodzież. Ufajmy, że im bardziej zmobilizujemy się jako społeczeństwo do przezwyciężenia kryzysu sanitarnego, tym szybciej i z tym większą radością zgromadzimy się wokół ołtarzy w naszych kościołach, by dziękować Bogu za dar nowego życia.

Wszystkie liturgie, którym będą przewodniczyć Księża Biskupi, będą transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz na kanale KRDP na YouTube. Celebracje w Bazylice Katedralnej w Płocku będą odbywały się jedynie w obecności Księży Biskupów i wskazanych imiennie osób, by nie przekroczyć liczby 50.

Warto, by księża proboszczowie tak zaprogramowali celebracje Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, aby wierni mogli w nich uczestniczyć także za pomocą mediów. Dziękuję wszystkim kapłanom za ogromny trud, jaki ponoszą, by organizować w nowych warunkach transmisje Mszy Świętych. Środki społecznego przekazu stały się w tym trudnym czasie naszymi ambonami, dlatego zadbajmy, w miarę możliwości, o obecność w nowych mediach i przekaz Eucharystii za ich pomocą.

W miarę możliwości zadbajmy o to, by liturgia Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego, mimo trudnych warunków, była godna i piękna w swojej prostocie. Tam, gdzie to możliwe, zadbajmy o właściwe śpiewy.

Niedziela Palmowa

Liturgię Mszy Świętej Niedzieli Palmowej należy rozpocząć od zwykłego przejścia z zakrystii do prezbiterium. Po rozpoczęciu Mszy Świętej i zachęcie, skierowanej do wiernych (wg Mszału Rzymskiego) należy odmówić modlitwę błogosławieństwa palm, bez pokropienia wodą święconą. Można odczytać Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Nie należy celebrować procesji z palmami. Dalszy przebieg liturgii według Mszału.

Wielki Tydzień

Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przeze mnie w Bazylice Katedralnej w Płocku w gronie wyznaczonych imiennie kapłanów i osób konsekrowanych i świeckich.

Po zakończeniu pandemii zostanie zorganizowana specjalna Msza Święta dziękczynna z udziałem kapłanów, z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. Oleje święte będzie można odebrać w Kurii Diecezjalnej po zakończeniu pandemii. Do tego czasu należy używać starych olejów.

Święte Triduum Paschalne

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie należy organizować obrzędu Mandatum, czyli obmycia nóg. Należy odprawić jedną Mszę, w miarę możliwości transmitowaną za pomocą mediów społecznościowych. Nie należy przygotowywać Ołtarza Wystawienia. Na końcu liturgii

Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum, a ostatnim obrzędem jest odmówienie Modlitwy po Komunii. Zgodnie z rubrykami Mszału Rzymskiego po zakończeniu celebracji ołtarz należy obnażyć. Adoracja indywidualna może odbywać się do godz. 20.00, po czym trzeba zamknąć kościół. Należy zadbać o odpowiednią liczbę konsekrowanych komunikantów z myślą o chorych.

W Wielki Piątek Męki Pańskiej liturgię rozpoczyna się jak zwykle od przejścia z zakrystii do prezbiterium. W Modlitwie powszechnej proszę dodać następujące wezwanie:
„Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.
Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:
„Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień nasza? obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

W czasie adoracji krzyża oddanie mu czci odbywa się przez przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami. W komentarzu trzeba pouczyć wiernych, by nie całowali krzyża. Na zakończenie liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Adoracja indywidualna wiernych może trwać do godz. 21.00. W wyznaczonym miejscu w kościele można wystawić skarbonę, do której wierni mogliby składać ofiary na rzecz Ziemi Świętej.

Należy zrezygnować z budowy okazałego Grobu Pańskiego. Na bocznym ołtarzu lub w pobliżu prezbiterium można urządzić skromne miejsce do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Będzie to znakiem jednoczenia się Kościoła z cierpieniem Chrystusa w wielu braciach i siostrach chorych i opiekujących się nimi na całym świecie.

W Wielką Sobotę nie wolno organizować tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Stwarzałoby to duże niebezpieczeństwo zarażenia, zarówno wiernych, jak i kapłanów. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w wiernych refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji. Proszę, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu, według księgi Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nr 1347-1350. Tekst tej modlitwy będzie dostępny w mediach społecznościowych i internecie. Proszę ją wydrukować i rozłożyć w kościołach lub innych miejscach, by wierni mogli zabrać ją do domów. Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00 zwykłym wyjściem z zakrystii do prezbiterium. Zgodnie z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca 2020 roku na początku pomijamy rozpalenie ogniska. Liturgię rozpoczynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie należy zapalić paschał (np. od świecy lub znicza), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i „Orędzie Paschalne”. W czasie Liturgii Słowa ograniczamy liczbę czytań do trzech ze Starego Testamentu i Epistoły oraz Ewangelii. W czasie Liturgii chrzcielnej pomijamy poświęcenie wody i pokropienie wiernych, a przeprowadzamy jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Liturgia Eucharystyczna sprawowana jest zwyczajnie.

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej.

Jeśli chcemy przygotować wiernym wodę święconą, może być ona dystrybuowana jedynie w małych butelkach. Nie wolno stawiać wody w naczyniach do czerpania przez wiernych.

Jeśli nie ma niebezpieczeństwa śmierci, chrzty z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy przełożyć na dalszy czas.

Udzielam wszystkim kapłanom jednorazowej zgody na kwadrynację (cztery msze) w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Nie należy stosować aspersji (w Kościele katolickim pokropienie wodą święconą) w czasie trwania pandemii.

((za info Kurii dodał RED))

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (7)

NiechNiech

1 6

mi ktoś odpowie, bo czegoś nie ogarniam, skoro autobusy miejskie mogą być zapełnione w połowie miejsc siedząccych, czyli ok. 30 osób, skoro nie ma zagrożenia dla idących na wybory, i zdających egzaminy, czynne są sklepy wielkopowierzchniowe, wiele osób normalnie chodzi do pracy, widać ruch przy budowie 7, to dlaczego we Mszy Św. może uczestniczyć tylko 5 osób, bez względu na wielkość kościoła, obostrzenie wprowadzone w przeddzień Maryjnego święta jest mówiąc delikatnie nielogiczne i jest policzkim wymierzonym katolikom. Kto mi wyjaśni skąd wzięła się ilość pięciu osób, z jakigo współczynnika została wyliczona, dlaczego episkopat milczy wobec takiego braku logiki, żeby nie napisać dosadniej i brzydko.
22:14, 24.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

VV

4 0

Jest V przykazanie. Siedź w domu i nie zabijaj. 23:25, 26.03.2020


do Niechdo Niech

3 0

domyśl się.......... 00:28, 25.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ChcęChcę

0 5

A ja nie chcę się domyślać, tylko skoro już ktoś mnie pozbawia, bez podania uzasadnienia, części moich konstytucyjnych praw, to chcę to usłyszeć głośno i wyraźnie, na podstawie jakich statystyk ograniczono i tak skandalicznie niską liczbę 50 osób mogących słuchać w kościele Mszy Św. Chcę wiedzieć ile osób zaraziło się przez ostatnie dwa tygodnie w kościele, a ilu chorych w tym czasie wjechało do kraju z zagranicy, bo jak się czyta to do samolotów wsiadają chorzy ze zdrowymi, jak to miało miejsce chyba w poniedziałek w samolocie z Dominikany. Więc jeśli ktoś mi mówi, że w tym roku, nie będę mógł poświęcić palmy, zanieść święconki, czy adorować krzyża w Wielki Piątek, to ja grzecznie pytam na jakiej podstawie, bo nie jest to w żaden sposób powszechne ograniczenie, a raczej co udowodniłem wyselekcjonowana szykana. Są też osoby w państwie podróżujące, że tak powiem permanentnie, i co? czy nie stwarzają zagrożenia? I dziwi mnie, że żadnych sprzeczności nie zauważają osoby powołane do rządu nad naszymi duszami. A jak ma wyglądać w tych warunkach spowiedź wielkanocna? Uniemożliwiono dzisiaj setkom wiernych, w wielu parafiach, złożenia uroczystego aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, do której to inicjatywy zaproszeni byli i politycy. To mam prawo do wyjaśnień czy nie? 08:23, 25.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

WiernyWierny

5 0

Wyjaśniam. Bóg ma teraz dużo pracy. Jakieś 7 mld ludzi ma głowie. Siedź w domu I się nie wymądrzaj, żebyś przypadkiem kogoś nie zaraził. 11:44, 26.03.2020


Komunikacha.Komunikacha.

5 0

Bo ludzie jeszcze dojeżdżają do pracy. A że człowiek nie samym chlebem żyje, ale musi zapłacić rachunki I czynsz, to w tej chwili jest priorytet. 12:05, 26.03.2020


??????

3 0

" I dziwi mnie, że żadnych sprzeczności nie zauważają osoby powołane do rządu nad naszymi duszami.".....Możesz mi wyjaśnić o jakie osoby Ci chodzi ??? 11:12, 25.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone