Zamknij
REKLAMA

Zbadają atmosferę pracy w urzędzie pracy. Skargi, nagrody, audyt, regulamin...

10:28, 17.06.2022 | D.T.
Skomentuj Agnieszka Nec znalazła się w ogniu pytań radnych. Szczególnie aktywni w debacie nad PUP-em byli: Mirosław Opolski, Krzysztof Kruszewski oraz Jacek Ryziński. Z kolei Andrzej Stolpa wyszedł z wnioskiem o zbadanie atmosfery pracy w tutejszym urzędzie. Sama dyrektor PUP z powodu niedyspozycji głosowej miała utrudnione zadanie, jeśli chodzi o odnoszenie się do poruszanych tematów, a obecni na sali mieli jednocześnie problem, aby jej wypowiedzi zrozumieć [fot.: Dawid Turowiecki]
REKLAMA

Wiele kontrowersyjnych tematów wypłynęło na forum publicznym na ostatniej sesji rady powiatu w związku z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku pod rządami Agnieszki Nec. Kilku radnych nie pozostawiło suchej nitki na dyrektorce, a podsumowaniem gorącej debaty może być fakt przyjęcia przez radnych wniosku o zbadanie przez Zarząd Powiatu Płońskiego atmosfery pracy w miejscowym PUP-ie oraz powrót do stanowiska zastępcy szefa tej instytucji. - Nie mogę powiedzieć, czy będzie lepiej gdy będzie inaczej, mogę rzec, że musi być inaczej, jeśli ma być dobrze - puentował przewodniczący Dariusz Żelasko.     

Tym razem wychodzimy od słów, które padały na końcu dyskusji o PUP-ie, bo to istotne w kontekście odpowiedzi dyrektor Nec na konkretne pytania i szereg wątpliwości radnych. Główna zainteresowana co prawda odpowiadała, ale bardzo trudno było wychwycić całe zdania z tychże odpowiedzi. Taka głosowa niedyspozycja. - Mam problem z usłyszeniem czegokolwiek od pani dyrektor, przegłosujmy te wnioski, a wszystkie pytania złóżcie Państwo na piśmie i wrócimy do tej dyskusji - wskazywał sam wicestarosta Krzysztof Wrzesiński. - Pani dyrektor utraciła moc udzielania odpowiedzi. Na pytania niech odpowie na piśmie - apelował także wspomniany przewodniczący Żelasko. Z tego powodu cytatów dyrektorskich w tym materiale będzie niestety jak na lekarstwo. 

Wcześniej jeden z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w funkcji kierowniczej odczytał sprawozdanie z działalności PUP-u za rok 2021. Potem mikrofon należał już do radnych, głównie opozycyjnych, choć zaczął Mirosław Opolski, który stoi na czele Powiatowej Rady Rynku Pracy przy naszym urzędzie pracy. 

Gdzie jest zastępca?

Radny Opolski docenił ''ogrom pracy jaki wkładają pracownicy, co wynika z przedstawionego sprawozdania''. - Dla nich podziękowanie, a pewna atmosfera jaka istnieje na terenie zakładu to jest inna sprawa - mówił, wnosząc o zmianę regulaminu organizacyjnego PUP w zakresie utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora. - Z mojej obserwacji jako członka i przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy i z zaleceń audytu wewnętrznego wynika, że jednoosobowe poprawne kierowanie tak dużą jednostką samorządową, jaką jest PUP, jest niemożliwe. To potężny zakres różnych spraw administracyjnych i finansowych. Nie podważam wiedzy i umiejętności pani dyrektor, ale uważam, że tyle zadań do opanowania jest za trudne, szczególnie w dobie epidemii. Wzorem lat ubiegłych proszę o powrót do podziału na dyrektora i jego zastępcę - kontynuował Mirosław Opolski. - Z analizy dokumentów pokontrolnych pani dyrektor nawet przy największych chęciach i swoim zaangażowaniu nie jest w stanie spokojnie nadzorować jednostkę, a zatem może podejmować decyzje często trudne do zrozumienia i zaakceptowania, co wywołuje niepokój. Powołanie zastępcy może odbyć się bezkosztowo, gdyż w gronie zatrudnionych pracowników jest wiele osób z odpowiednim stażem i wiedzą merytoryczną. Taki wniosek nikomu nie szkodzi, a wręcz uważam, że będzie pomocny dla funkcjonowania urzędu pracy i dla bezpieczeństwa Zarządu i całej rady - kończył ten wątek Opolski.  

Marzenia o prowadzeniu działalności

Radny Jacek Ryziński odniósł się w dużej mierze do audytu wewnętrznego, jaki przeprowadzono w płońskim PUP-ie. 

- Po przeczytaniu audytu, kilkanaście spraw budzi mój niepokój. Pracownicy, którzy wykonują ogrom pracy, na to sprawozdanie z działalności urzędu pracowali sumiennie cały rok. Jest jeden problem, sygnalizowałem go już rok temu, a problem jest osoba dyrektora. Od dłuższego czasu dochodzą mnie informacje, że atmosfera pracy w PUP-ie jest nie do zniesienia, co świadczy o liczbie odejść dotychczasowych pracowników. Na pytanie kierowane w kwietniu otrzymałem informację, że w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 maja 2022 r z PUP-u odeszło 15 osób (dalej radny Krzysztof Kruszewski mówi o 27 - przyp. red.). Wiem, wiem, niektórzy odeszli na emeryturę, ale 9 osób z 15, według pani dyrektor, wypaliło się? Nie wierzę w cuda. Jest pani chyba jedynym kierownikiem jednostki organizacyjnej, na którą jest najwięcej skarg, a to już budzi niepokój - podkreślał Jacek Ryziński, odnosząc się również do kwestii urzędowego regulaminu, czy zmieniania składu komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania. 

- Czytając regulamin zastanawiałem się, czy pani dyrektor jest władna ograniczać przepisy prawa, chodzi m.in. o zabezpieczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozporządzenie dopuszcza sześć środków zabezpieczenia, a pani dyrektor preferuje trzy. Z taką interpretacją prawa nie spotkałem się jeszcze - kontynuował Jacek Ryziński. - Ponadto, czemu w 2021 r. aż trzykrotnie zmieniano skład komisji do spraw opiniowania wniosków? Dlaczego skład komisji zmienia się, i kto jest odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie regulaminu? Audytor w dokumencie praktycznie na każdej kartce zarzuca, że coś w tym regulaminie jest niezgodne z przepisami prawa. To jeśli tak jest, to zastanawiam się, ile osób, które składały wniosek, przez wadliwy regulamin nie dostały dofinansowania, ile nie zrealizowało swoich marzeń o prowadzeniu działalności, ile zostawało przez dłuższy czas bez pracy. To wszystko sprawia, że działalność PUP-u, mimo ogromnej pracy jaką wkładają pracownicy, mija się z celem funkcjonowania tej jednostki - dodawał radny klubu PSL. - Co do składania wniosków, to niejednokrotnie słyszałem w rozmowach z ludźmi, że to przejście przez mękę, że szybciej dostałbym kredyt w banku niż dofinansowanie z PUP-u na rozpoczęcie działalności. To musimy zmienić, tak nie może być - apelował Jacek Ryziński. 

Co powiedziałby ksiądz...? 

Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński poprosił obecnych na sali audytorów, aby odpowiedzieli, czy ''dopatrzyli się rażących nieprawidłowości podczas swojej kontroli''. - Rażących błędów nie stwierdziliśmy. Wszystkie środki, które były przyznane na podjęcie działalności gospodarczej, zostały przyznane osobom uprawnionym, a odmowy przyznania środków dotyczyły głównie sytuacji, kiedy wyczerpały się już środki na ten cel, bądź też stwierdzono braki formalne, które zawierały wnioski - odpowiadała jedna z audytorek.  

- Nie mówiłem o rażących naruszeniach prawa, ale w audycie znalazłem przynajmniej dwa przykłady, i to tak na szybko: ''określone w regulaminie warunki przyznawania dofinansowania wskazują na stosowanie kryteriów nadmiarowych, które nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach''. Na następnej stronie: ''stwierdzono, że w opracowane i stosowane wzory wniosków w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie  działalności gospodarczej, nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa''. Ja mówię to, co wyczytałem w audycie, który sprawdzał dokumentację w urzędzie pracy. Ja tu żadnych nowości nie mówię, sensacji nie robię tylko czytam to, co jest zawarte w dokumencie pokontrolnym. Jeżeli wzór wniosków jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa to dlaczego wniosek został dopuszczony? - dociekał dalej Jacek Ryziński. 

- Audyt ma opinię pozytywną z zastrzeżeniami. To tak jakby się pani wyspowiadała, dostała rozgrzeszenie, ale więcej nie grzesz - tak powiedziałby pani ksiądz - zaskoczył tym stwierdzeniem niejednego radny Mirosław Opolski. 

Zwolnienia lekarskie od psychiatry 

Radny Krzysztof Kruszewski również zaczął swoją wypowiedź od spraw pracowniczych.

- Z informacji, które do mnie dotarły, z urzędu pracy odeszło w sumie 27 osób. To niemal połowa załogi. Jeżeli tylu pracowników odchodzi z zakładu pracy, to nie wierzę w to, że pani nie widzi tu problemu, problemu w zarządzaniu, zarządzaniu tym zakładem przez panią. To trzeba mieć różowe okulary, żeby tego nie zauważyć - oceniał radny Kruszewski. - Większość pracowników, którzy odchodzili, byli na zwolnieniach lekarskich od psychiatry. Z czego to wynika? Ja rozumiem jeden przypadek, kiedy pracownik z pracodawcą nie może znaleźć wspólnego języka, więc odchodzi. Ale 27, i połowa przypadków to są zwolnienia lekarskie od psychiatry?! Pracownicy wręcz mówią - my tam dalej nie chcemy pracować - kontynuował, wracając jeszcze do tematu nagród. 

- Pracownik od 500 zł do 2400 zł, wakaty kierownicze i 3 tys. zł, dyrektor 5 tysięcy. Następne - część pracowników od 1500 zł do 5500 zł, dyrektor 13 880 zł. To jest zatrważające - podawał przykłady Kruszewski. - Na jakiej podstawie dyrektor dostaje nagrody? Zarząd wnioskuje o nadanie takiej nagrody w formie pisemnej? Zastępcy przecież nie ma - to co, sama pani dyrektor sobie przyznaje taką nagrodę? Jeśli posiada wolne środki, to może należałoby dać tym pracownikom, co tak ciężko pracują na to roczne sprawozdanie. Nie dać im 500, czy 900 zł, a 2 500 zł. Tylko pięciu pracowników dostało przy jednym wsparciu dla przedsiębiorców nagrody, a mam informację, że więcej osób było przy tym zaangażowanych a oni nie dostali nic - podawał radny. 

[ZT]10483[/ZT]

- Te wszystkie skargi, które wpływają, a myślę, że to jeszcze nie koniec (jak usłyszeliśmy podczas sesji, powiatowa komisja skarg i wniosków wkrótce zajmie się przedmiotowymi skargami - przyp. red.), sprawiają, że należy zapytać: co tam się dzieje w tym urzędzie? Na jakiej podstawie pani dyrektor żąda dodatkowych dokumentów, które nie wynikają z regulaminu - przypadek doskonale opisany w jednej ze skarg. Ta osoba jest obecna tu na sali, to była pracownica. Ja bym tej osobie jeszcze bardziej pomógł, niech idzie, prowadzi sobie swoją działalność. Dlaczego blokuje się takiej osobie możliwość pozyskania dofinansowania? - kontynuował Krzysztof Kruszewski. 

- Następna sprawa - skarga RODO, czy to jest tylko ten jeden przypadek, że doszło do wycieku danych osobowych, co wyłapał administrator w trakcie kontroli? Czy jest więcej takich osób? Czemu pracownik sprawdza dane osoby, która nie jest już pracownikiem urzędu pracy?  Komu te informacje są potrzebne? Docierają do mnie wieści, że jest to na zlecenie pani dyrektor. Czemu pani te informacje zbiera? Pracownik odszedł i temat zamknięty. I z RODO będzie pani miała problem. Mówię pani publicznie, i życzę, żeby ta kontrola to konkretnie sprawdziła. Według mojej wiedzy, żądacie zbyt wiele danych wrażliwych przy wstępnym wniosku, a przecież ten wniosek pierwszy nie powinien zawierać aż tyle danych osobowych - zaznaczał radny Kruszewski. 

- Sprawę RODO prowadzi inny organ administracji, toczy się postepowanie i w tej sprawie nie będę się wypowiadać - mówiła, co udało nam się wychwycić, dyrektor Agnieszka Nec.  

Atmosfera pracy do badania

Kwestie pracownicze, w dalszym toku debaty, podniósł również radny Andrzej Stolpa

- 27 pracowników zmienia się od początku pani kadencji, to jest to problem dyrekcji i świadczy o tym, że coś jest nie tak. Pamiętam rok 2008, kiedy byłem wicestarostą i była sprawa ówczesnej pani dyrektor PCPR-u. Zaczęły dochodzić różne sygnały na temat jej działalności, więc jako Zarząd zostaliśmy zobligowani do zbadania wszystkich tych sygnałów. Spośród członków Zarządu powołaliśmy komisję, która tym się zajęła, i to co żeśmy usłyszeli przeszło nasze najśmielsze, najgorsze oczekiwania, to włos się na głowie jeżył. Stąd wniosek formalny, żeby Zarząd zbadał atmosferę pracy w PUP-ie. Zarząd jest odpowiedzialny za funkcjonowanie podległej jednostki i gdyby takie rzeczy powtórzyły się jak w PCPRze, a przepisy od tego czasu bardzo, bardzo zaostrzyły się - na przełożonych nakładają duże konsekwencje - to powinniście Państwo dla waszego dobra te wszystkie sygnały zbadać - zwracał się do Zarządu radny Stolpa, dodając: - Z tego audytu jest taki jeden ogólny wniosek, że przyznawanie pieniędzy pracodawcom ma charakter wybitnie uznaniowy, że komisja komisją, a decyzja decyzją. 

[ZT]10192[/ZT]

- Jeżeli jest sytuacja skargowo-mobbingowa to moi pracownicy znają  ścieżkę i Państwo w 2019 roku rozpatrywaliście taką skargę. ........ (mimo procedury) żadna informacja, żadne zawiadomienie nie wpłynęło (tak to po części usłyszeliśmy - przyp. red.) - odpowiadała Agnieszka Nec.

- Poproszę o metodologię badania. Jak pan to sobie wyobraża? Jak obiektywnie zbadać tę atmosferę? - pytała radnego Stolpę starosta Elżbieta Wiśniewska

- Najbardziej miarodajne są rozmowy z pracownikami, z tym że, żeby rezultaty tego były zgodne ze stanem faktycznym, to niestety ci, którzy będą te rozmowy przeprowadzali muszą cieszyć się zaufaniem pracowników. Sam to praktykowałem i te zarzuty, które padły, Potem się w sądzie potwierdziły - odpowiadał szefowej Powiatu Andrzej Stolpa.  

- Co do badania atmosfery w pracy metodą rozmów czy ankiet. Jak wyselekcjonować do tego członków rady, którzy będą budzić zaufanie; wśród jednych będą to zaufanie budzić, a u innych nie... Jeśli Państwo przyjmiecie ten wniosek do realizacji przez Zarząd, to oczywiście zaczerpniemy wiedzy specjalistów od tego zakresu badania atmosfery w pracy, natomiast otworzymy furtkę i będziemy badali atmosferę pracy w szpitalu, w starostwie, w urzędzie gminy Płońsk, czy w innych urzędach, gdzie zawsze znajdą się zadowoleni i niezadowoleni pracownicy - odnosiła się do tematu starosta Elżbieta Wiśniewska. - Możemy odwołać panią dyrektor, powołać pana czy panią dyrektor i ogłosić kolejny konkurs, taka jest rola Zarządu. Za atmosferę w pracy i relacje tam panujące odpowiada dyrektor. To wniosek wielce dyskusyjny i problematyczny. Ja nie wezmę udziału w tym głosowaniu, bo nie bardzo mogę to sobie wyobrazić - kończyła starosta.  

Obydwa wnioski: o powołaniu zastępcy dyrektora, jak i zbadania atmosfery pracy w PUP-ie, przyjęto większością głosów. - Nie mogę powiedzieć, czy będzie lepiej gdy będzie inaczej, mogę rzec, że musi być inaczej, jeśli ma być dobrze - to nie moje, cytuję, ale bardzo mi się ten cytat podoba - zakończył tymi słowami przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego Dariusz Żelasko.   

Do tematu wrócimy, także w kontekście pisemnych odpowiedzi dyrektor PUP-u na pytania radnych. 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (167)

SpecjalistaSpecjalista

53 1

Państwo Starostowie !
Bardzo łatwo zbadać atmosferę wśród pracowników, anonimowe ankiety, powołać komisję z radnych z każdej strony sceny politycznej
i do roboty. Jeszcze za mało sygnałów z PUP otrzymujecie ?
Obudźcie się z tego letargu czasem lepiej przyznać się do "błędu powołania" niż brnąć dalej.
A w dniu wyborów wyborcy będą pamiętać.
Acha polecam wyłączyć się Starostom z tego badania atmosfery. Obiektywizm na pierwszym miejscu. 12:06, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TAKTAK

1 0

i od razu zbadać atmosferę w szkole nr 1. To co tu się dzieje, to jakaś porażka. Posłuchajcie pracowników. 17:56, 23.06.2022


PrzerazonaPrzerazona

53 0

Ogromem hipokryzji i kolesiostwa.
Zwalniaja sie pracownicy z wieloletnim stazem, z duzym doświadczeniem a pan wrzesinski broni tylka necowej dalej. Wszyscy wiedza ze sprawdza byly h pracownikow , gnębi kobiety za wyglad gdy sa ladniejsze (choc byc ladniejszym od niej to w sumie nie problem) i niszczy psychicznie jak ktos myśli inaczej.
Kazdy drży co przyniesie kolejny dzien bo jest nieobliczalna.
Ech Pani Elu rozumiem stac murem za przyjacielem ale gdy robi takie swinstwa jeszcze jej przyklaskiwac ?
Ps . W jednym momencie jak sie zapomniala to mówiła glosno i wyraznie :) a potem dalej szopka z glosem :) 12:08, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gość Gość

43 0

Radni ogarnijcie się i zróbcie coś jak najszybciej od rozgrzeszania jest kapłan a od Was wymaga się konkretnego działania i oby nie było za późno.
12:15, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ŻyczyliwaŻyczyliwa

40 1

Współczuję pracownikom, a najbardziej jej ulubieńcom, którzy zrobią dla niej wszystko, jak można nie mieć własnego rozumu w tym wszystkim i ślepo wykonywać te wszystkie polecenia... 12:19, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

UlubieńcyUlubieńcy

33 0

Ulubieńcy nawet się nie kryją, Facebook jest wprost zalewany relacjami z „imprez integracyjnych”. Przypadek, ze ciagle jest to grupa 8-osobowa? Może Radni powinni prześledzić zakresy obowiązków oraz dodatki jakie maja pupilki. Nawiązała się taka więź pomiędzy dyrektorem a tymi pracownikami, ze imprezy przeniosły się na grunt domowy. A gdzie zachowanie drogi służbowej (relacji pracodawca-pracownik)? 12:50, 17.06.2022


OlaOla

49 0

Może atmosferę w Urzędzie powinien sprawdzić Sąd Pracy?Tak tylko pytam.Pracownicy powiedzą więcej zwłaszcza byli pracownicy. 12:28, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaJa

22 1

Może to zgłosić do jakiegoś posła z PiS-u? 12:30, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

XyXy

12 0

Np.do p.Wąsika który jest bardzo otwarty na takie problemy. 14:49, 17.06.2022


RysiekRysiek

19 0

Gdzie można obejrzeć nagranie z sesji? 12:42, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

..........

8 0

Wpisać w przeglądarce sesje Rady Powiatu Płońskiego.
Tylko jeszcze tego nagrania nie ma.
Podobno w trakcie ktoś coś z RODO zrobił nie tak. 13:09, 17.06.2022


MistrzunioMistrzunio

48 0

Oj Ela, jak się ma takich przyjaciół jak dyrektorka PUP, to już się wrogów nie potrzebuje. Przy wyborczej urnie na głosy pracowników raczej nie ma co liczyć 12:45, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pracodawca pracodawca

43 1

Witam, w tym tygodniu zmieniono regulamin w naborze wniosków na rozpoczęcie działalności. Punkt 4. Ostateczna decyzja należy do Pani Dyrektor.... Pytam jak mam wpłynąć na Panią, aby wniosek rozpatrzono pozytywnie? Kpina i kolesostwo... Brawo dla Rady Powiatu. 12:58, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nie jest dobrze Nie jest dobrze

42 0

Apel do Radnych! Przejrzyjcie na oczy i zróbcie coś dobrego dla pracowników. Ilu jeszcze pracowników musi odejść żeby w końcu ktoś coś z tym zrobił? 12:59, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PiS PiS

22 0

Tylko jeden, Pani Dyrektor.
14:57, 17.06.2022


REKLAMA

..

35 0

I zostaną same marionetki którymi łatwo sterować 13:19, 17.06.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Brak słówBrak słów

19 0

Które sprzedały się za kilka złotych premii…
Zero godności. 16:49, 17.06.2022


…..…..

16 0

Za chwile nie będą mieli na kogo donosić więc zaczną na siebie. Będą się gotować we własnym sosie. 16:56, 17.06.2022


LolaLola

13 0

Donosili na kolegów doniosą też na dyrektorkę, to jest we krwi 17:24, 17.06.2022


RODORODO

28 0

Skoro urząd pracy tak doskonale chroni dane osobowe to teraz, każda osoba związana z urzędem czy to bezrobotny, przedsiębiorca czy były lub obecny pracownik ma się obawiać o wyciek jego danych osobowych z urzędu??? Może osoby zainteresowane, powinny złożyć zapytanie do urzędu czy jego dane są bezpieczne. 14:10, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

SzokSzok

10 0

Wystarczy, że ktoś raz w życiu był zarejestrowany w urzędzie a teraz może pracować bądź prowadzić firmę to do jego danych urząd tez ma dostęp. 16:11, 17.06.2022


anonimanonim

39 1

Nie od dziś wiadomo że Pani Dyrektor i Pani Starościna przyjaźnią się i każda afera związana z Panią Nec jest zamiatana pod dywan.... Nie wiem tylko dlaczego kosztem niewinnych pracowników. Pani Elżbieto dlaczego Pani na to pozwala? Jak długo jeszcze bedzie Pani ignorowała oskarżenia w stronę Dyrektorki Urzędu? Przyjażń przyjaźnią.... ale chcemy przypomnieć, ze jest Pani wystawiona na opinię publiczną i ludzie nie zapominają..... 14:31, 17.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PISPIS

17 0

Podziękowania dla Rady Powiatu, liczę na SPRAWIEDLIWOŚĆ 15:17, 17.06.2022


MieszkankaMieszkanka

17 0

Ludzie nie zapominaja, zaglosuja inaczej, a Pani starosta tez zaglosuje, nogami, przechodzac do zwycieskiego ugrupowania 🤣 15:37, 17.06.2022


Załamana ;(((Załamana ;(((

27 0

Wniosek na otwarcie działalności składany z odmowną z powodu … a No czy wiecie, że w tym samym miejscu prowadzenia działalności nie może być prowadzona działalność inna o tych samych kodach PKD? Co oznacza w uproszczeniu, że jeśli kosmetyczka, która podlega pod kod PKD 96.02.Z nie może nawiązać współpracy z np. Fryzjerem, który chce otworzyć działalność w tym samym miejscu co owa kosmetyczka bo PIDLEGA POD TE SAME KODY PKD 96.02.Z :((( ten kod ma tak szeroki zakres, a Pani Dyrektor Urzędu Pracy tak okroiła możliwości rozwojowe, ze zamiast rozwoju mamy zastój !
Przecież pieniądze Urzędu nie są własnością Pani Dyrektor dodam, że w nowym regulaminie dodana została inf.iż od decyzji odmownej nie można się odwołać to jest przegięcie!
Drodzy radni proszę was o zagłębienie się w regulamin, który zamiast dawać możliwości w dobie czasów w jakich dano nam żyć ogranicza. 14:46, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Nowy regulaminNowy regulamin

14 0

Nieważne jaka jest ocena formalna, merytoryczna wniosku czy tez decyzja komisji rozpatrującej wniosek, najlepszy jest IV etap rozpatrzenia wniosku cytuję z regulaminu „IV etap postępowania obejmuje uwzględnienie lub nieuwzględnienie wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Dyrektora”. 15:54, 17.06.2022


PiekarzPiekarz

25 0

Kiedy wiśniewska wyda oświadczenie? Może filmik nagra? 15:55, 17.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Nie Nie

9 0

Ma czasu .Hula sobie w górach .Pobory naiwyzsze w powiecie.Ma za co. 08:30, 18.06.2022


selfi zdjecieselfi zdjecie

2 0

niech sie fotografuje z pania dyrektor....co już pfe? 18:04, 23.06.2022


OlaOla

37 0

Widzę,że lawina ruszyła pracownicy Urzędu trzymajcie się ,razem możecie bardzo duzo.
Macie prawo do godnej pracy w miłej atmosferze .

16:11, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KasiaKasia

16 0

Dla wielu osób już jest niestety za późno😔 16:59, 17.06.2022


Do WiśniewskiejDo Wiśniewskiej

26 1

Zainteresuj się co wyprawia Twoja dyrektorka w szpitalu. To jak ujrzy światło dzienne to zdziwisz się. 16:14, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Wąsik Wąsik

15 0

Poczekaj z tym szpitalem. Pozwól jej przyciszyć sprawę w UP.
Jak się PiS dowie jak to działa w Płońsku, odwołają starostę. 16:28, 17.06.2022


BajzelBajzel

27 0

Panie Wrzesiński czy Pan doktor F. ma 5 umów w szpitalu. Czy w tym samym czasie jest dyrektorem ordynatorem pracownikiem SOR doradcą Kraśniewskiej? Elżbieto czas kiedy wyjdą kwiatki z zarządzania tego duetu jest coraz bliżej. 17:10, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Jaśko muzykantJaśko muzykant

14 0

Trzeba koniecznie poinformować naczelne władze PiS, co dzieje się w strukturach powiatowych- powołanych z ramienia Pis 17:30, 17.06.2022


Byle do wyborów Byle do wyborów

17 0

Kruk krukowi oka nie wykole, szkoda naszych nerwów. Trzeba czekać do wyborów… 17:59, 17.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

YzYz

6 0

Właśnie teraz jest okazja aby poinformować władze PiS-u co dzieje się w jego strukturach w Płońsku. 18:23, 17.06.2022


ABAB

2 0

Pewien minister bywa w Płońsku częściej niż w Warszawie, więc doskonale o wszystkim władze wiedzą. Zapewne to im pasuje, bo już dawno by zareagowali. 00:09, 28.06.2022


..........

16 6

a co te leśne dziadki robia w radzie miasta ? a na emerytury won 18:05, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

StaryStary

8 0

Właśnie coś się ruszyło, tego Ewa nie zatrzyma 18:07, 17.06.2022


REKLAMA

Ciekawski Ciekawski

7 0

A kto to jest? 18:21, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SpokojnieSpokojnie

25 1

Szpitalne fiołki rosną, jak zakwitną to Elżbieta dostanie bukiet. Panie Wrzesiński zdziwisz się. 18:28, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jaś Jaś

19 0

PiS nie ma dobrych działaczy w małych miasteczkach.Niestety. 19:15, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Baba JagaBaba Jaga

1 0

W dużych też nie ma 00:06, 28.06.2022


A A

22 1

ELA Szykuje się do wyborów?.TAK mówią jej psiapsiołki.Lans, lans a bałagan w szpitalu, w PuPie . Ciekawe co działacze PiS na to? 20:24, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KtośKtoś

28 0

Te marionetki twierdzą, że warunkiem pracy w Pup jest donosicielstwo, które jest bardzo opłacalne i popłatne. Pupilki tracą czas na szukanie dowodów na współpracowników przez to popelniają więcej błędów przy podejmowaniu
prostych decyzji a nie wspomnę o ocenianiu wniosków i wypisywaniu do pracodawców i dotacjobiorców o kolejne załączniki i wyjaśnienia- bo ciągle coś się przypomina nowego. Przez taki tryb pracy jakość wychodzących dokumentów spada a podobno mertytoryczność na pierwszym miejscu - tak często dyrektorka na sesjach informowała.
A może czas zająć się pracą, wydatkowaniem środków na pomoc w zatrudnieniu osób bezrobotnych (tak jak robią to wszystkie Urzędy Pracy) a nie niszczeniem innych.
Na tym wszyscy skorzystają. 22:02, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NO CÓŻNO CÓŻ

21 0

Panie Wrzesiński powiem jedno. Albo nie. Bo za to co chamiałbym Panu powiedzieć odpowiadałbym przed prokuratorem. Powiem krótko. Ty............................................................ NO WŁAŚNIE. PANIAŁ!!!!!!!!!!! 22:22, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Smutna PrawdaSmutna Prawda

25 0

Nie każdy psycholog musi pracować jako dyrektor, sytuacja w PUP pokazuje, że
można było lepiej dobrać kandydata na to stanowisko. 22:22, 17.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

......

8 0

Psychologia? To poważny kierunek podobno robótki ręczne 11:19, 18.06.2022


xXxxXx

22 0

Sprawdźcie jeszcze ile wniosków z KFŚ złożonych przez bliskich "dyrektorki" i "starościny" w tym radnych i członków zarządu powiatu dostało dofinansowanie. 100% wszystkich złożonych? Może niech otworzą biuro i uczą pisać te wnioski skoro są w tym tecy biegli? 23:36, 17.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObserwatorObserwator

24 1

Bo dla pani dyrektor bezrobotni śmierdzą a przedsiębiorcy to złodzieje. 23:43, 17.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Brak słówBrak słów

10 0

Taka prawda, woli oddac pieniądze niż dac na rozwój firmy. 00:14, 18.06.2022


BezrobotnyBezrobotny

4 0

Prawda..Oby Ci na stołkach nigdy nie byli bezrobotni bo wtedy by się przekonali jak to jest bez pleców dobrą pracę dostać. 17:54, 21.06.2022


RealReal

20 0

Tu żadna wewnętrzna kontrola nic nie da.TYLKO CBA MOŻE DOJSC DO PRAWDY! 05:34, 18.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

SzokSzok

31 0

Mobbing to najgorsze co może być. Powinna być za to mocna kara więzienia, bo zdrowia osobom poszkodowanym nikt już nie zwróci. 07:12, 18.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

OptymistaOptymista

17 0

Brak szacunku dla pracowników, podważanie kompetencji, krytykowanie w obecności innych osób, to wszystko działo się w pewnej firmie spożywczej na naszym terenie.Firmy już nie ma a niektorzy byli pracownicy jeszcze walczą z nerwicą I depresją. Pracownicy zawalczcie o siebie dla swoich rodzin. Życzę wytrwałości i powodzenia. 07:49, 19.06.2022


PrawdaPrawda

7 0

Prawda. Zdrowia już nie odzyskamy.Przykre😥 17:12, 20.06.2022


AnonimAnonim

27 0

Państwo wrzesiński i wiśniewska sytuacja w pup to wierzchołek góry lodowej tego co wasze psiapsie urządziły w powiatowych instytucjach. Ludzie już organizują się i wszystko wam wygarną. Nie opanujecie tego. Pup szkoły szpital i chore rządy namiestniczki wiśniewskiej. O kolejnej kadencji w stołkach starostów zapomnijcie. 08:37, 18.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

znakznak

20 0

że wybory idą ,coś nerwowo w urzędach ,koryto odjedzie a dla wszystkich lepszego paśnika nie wystarczy 08:48, 18.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Tajemnicza Pa.Tajemnicza Pa.

5 37

Czytam i nie wierzę ..Anonimowa hołota kryjąca się za anonimowymi komentarzami.Średniowiecze i zacofanie ..Tłumek oszołomów urządził sobie polowanie na czarownice..żąda głów i ofiar produkując oszczerstwa i pomówienia pod postem który został spreparowany tylko w jednym celu ..ukamieniowania kogoś kto nie do końca pasuje nam w tym zapyziałym zafałszowanym grajdole..Wylewacie na ludzi anonimowo pomyje ,opluwacie ,mając kwa z tego radość że robicie coś zaebistego .Jesteście poprostu tchórzami nie umiejącymi wpisać swojego poprawnego Nazwiska ..inkfizycją z koziej d..w grajdole zwanym szumnie Miastem zarządzanym przez skorumpowaną grupę leśnych ludków których jesteście pomiotami martwiącymi się o swoje tchórzliwe dupska i stąd u was taki strach żeby się ujawniać nad wpisami ..anonimy warte wiadra pomyi..dziękuję i żegnam bo cuchnie tu strasznie i mdli od waszego hejtu..zakłamana fałszywa sfora medialnych masturbatorów...blleee. 09:23, 18.06.2022

Odpowiedzi:9
Odpowiedz

fakt fakt

22 4

mdli mnie jak czytam co tajemicza napisała 09:56, 18.06.2022


..........

20 0

Ale jesteś hipokrytką.
Innych krytykujesz za anonimowość a sama wylewasz swoje "pomyje językowe" anonimowo.
Popracuj w PUP to wtedy zobaczymy, chyba że już pracujesz i należysz do "ulubieńców" to by uzasadniało ten wpis. 14:08, 18.06.2022


AlaAla

0 0

Inkwizycja, proszę pana... 15:16, 18.06.2022


Do Tajemniczej Do Tajemniczej

19 0

Ta "hołota " ma jednak wielką klasę, ponieważ nie używa takich słów jak Ty. 16:14, 18.06.2022


HjkHjk

21 0

Szanowna Pani Tajemnicza , skoro broni Pani koleżanki , to wypadałoby się przedstawić bo tak to tylko Wy Panie wiecie jak się nazywacie :) poza tym , jeśli już tyle osób alarmuje , że coś jest „nie tak” to raczej to już nie jest „ukamieniowanie” tylko faktyczny problem .
Ludzie boją się mówić o problemie na szersza skale i mówią między sobą ponieważ martwią się o swoją prace ( a wiemy że w dzisiejszych czasach i szalejących kredytach jest się czym martwić)
Obserwuje dłuższy czas i nasłuchuje z każdej strony to co się dzieje w PUP W PŁOŃSKU i nie uważam żeby TYLU LUDZI SIĘ ZMÓWIŁO I SIĘ UPARŁO NA PANIĄ DYREKTOR .
Czasem trzeba spojrzeć obiektywnie i odłożyć na bok „koleżeństwo” i wyciągnąć wnioski czy faktycznie tak powinien zachowywać się człowiek w stosunku do drugiego człowieka . 16:47, 18.06.2022


MieszkankaMieszkanka

6 3

O prosze, lokalna Murgrabianka powrocila😊 czekam jeszcze na APO, sezon na przestepcow wypuszczajacych koty samopas sie zaczal😊 18:01, 18.06.2022


Do tajemniczej paDo tajemniczej pa

13 0

Skoro taki jestes kozak i krytykant to przedstaw się i pokaz jak kochasz swoją dyrektorke. Na pewno nagrodzi cie nagrodą. Czekamy 18:48, 18.06.2022


Rysiek Rysiek

8 0

A dlaczego Ty nie wpiszales/as swojego nazwiska? 15:46, 19.06.2022


PROKURATORPROKURATOR

5 0

PANI Tajemnicza ujawnij się jak taka jesteś odważna i obrażasz tych anonimów.. 18:02, 21.06.2022


AnonimAnonim

29 0

wiśniewska niech zbada atmosferę pracy w szpitalu i dlaczego ludzie odchodzą z pracy. Przecież wcześniej potrafiła zbadać i znała metodologię a teraz nie zna? 11:53, 18.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do Pana DariuszaDo Pana Dariusza

28 0

Robicie jako Rada jaja sobie z ludzkiej krzywdy kogo ma pytać jakaś komisja o relacje w PUP aktualnych pracowników zapytajcie tych co odeszli i nie są zależni od władz powiatowych do prawdy hipokryzja ma swoje granice 14:15, 18.06.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Hjk Hjk

11 0

Otóż to ! 16:48, 18.06.2022


Byli pracownicyByli pracownicy

10 0

No właśnie, porozmawiać z pracownikami jezeli powiedzą, ze się wypalili, znaleźli lepsza prace a atmosfera w pup nie miała na to wpływu to wtedy należy dać rozgrzeszenie dyrektorce i niech sobie rządzi dalej ale jeżeli wyjdzie inaczej to odwołać niech idzie zbierać chrust do lasu bo przy takim zajęciu się nie krzywdzi ludzi. 20:50, 18.06.2022


DoDo

3 0

przewodniczący człowiek Eli, powiedział, bo coś musiał.. 18:14, 23.06.2022


Do Tajemnicza pa. Do Tajemnicza pa.

13 0

kauzyperda 16:58, 18.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DotacjobiorcaDotacjobiorca

19 0

Niestety otrzymanie dotacji w tym urzędzie to droga przez mękę. Na etapie składania wniosku nie można liczyć na żadną pomoc "bo wszystko jest w regulaminie, proszę sobie doczytać". Po podpisaniu umowy i otrzymaniu pienuędzy wcalenie nie jest lżej. Trzeba się rozliczyć, potem kontrola po kilku miesiącach i tu kolejne schody bo wiertarka miała być MAKITA a kupiłem BOSCH, bo tarcze kupiłem 3 a została mi 1 bo tamte się zużyły, bo kilku kluczy w zestawie brak. Pisanie wyjaśnień, tłumaczenie się z każdej sztuki. Dobrze że gwoździ i wkrętów nie kupowałem bo jak bym się z tego rozliczył. To na pewno nie jest urząd który wspiera początkujących przedsiębiorców. 17:37, 18.06.2022

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

Dotacjobiorca 2Dotacjobiorca 2

11 0

Masz racje. A to zawdzięczamy brakiem kompetencji pracowników realizujących tą formę 18:58, 18.06.2022


KorzystałemKorzystałem

11 0

Masz racje... według nich to człowiek przez rok nie powinien prowadzić firmy zeby nic się nie zużyło. Kiedys w urzedzie pracowały kompetentne kobiety a teraz? Robią problem zeby zrobić kopie jakiegoś dokumentu. Nowy dyrektor nowe zasady. 21:27, 18.06.2022


Dotacjobiorca 2Dotacjobiorca 2

13 0

Podobno u kogoś na kontroli pracownicy porwane portki ściągali do zdjęć żeby udokumentować zakupy. Przecież to jakaś kraina absurdu i niekompetencji. Jeszcze trochę i będą jednorazowe tacki i sztuśce z kosza wyciągać żeby do kontroli okazać.
Brzmi komicznie.
Ale kontrolowanym nie jest do śmiechu. Bareja się chowa. 23:47, 18.06.2022


Dotacjobiorca 2Dotacjobiorca 2

13 0

Nie znają przepisów, nie znają dokladnie zasad ale pójdą na piwo raz w miesiącu z dyrektorka w wyznaczonym miejscu i juz są kryte 23:51, 18.06.2022


Dotacjobiorca 3Dotacjobiorca 3

15 0

Nowa dyrektorka wprowadziła takie zasady i obsadziła stanowiska takimi ludźmi, ze jest o czym pisać. O tych pracownikach to nie chce się pisać, każdy chce zapomnieć. 23:56, 18.06.2022


tak taktak tak

16 0

posiedzą ,pogadają pobadają ,bicie piany ,wiadomo że nikt zadnych konsekwencji nie poniesie , 20:30, 18.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

A może nieA może nie

11 0

A może prokuratura wezmie się za mobbing, uodo za robi i zarząd nic nie zrobi to może chociaż zarząd odwołać. 20:40, 18.06.2022


jednak nie jednak nie

10 1

prokuratura? płońska? wolne żarty 20:47, 18.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Zejść ze scenyZejść ze sceny

19 0

A moze czas najwyższy zejść ze sceny 23:59, 18.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Resztki honoruResztki honoru

20 0

Śledzę wpisy na tym portalu od wielu lat, i tak miażdżącej oceny pracy kogoś ( dyr PUP a pośrednio z uwagi na nadzór również
Starostów ) jeszcze nigdy nie widziałam. Po czymś takim będąc Starostą natychmiast w trybie pilnym "pożegnałabym" tą panią dyrektor. Nie wspomnę już że będąc na miejscu dyrektorki żeby zachować coś co nazywa się twarzą już bym się w tym Urzędzie nie pojawiła. 10:18, 19.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Resztki honoruResztki honoru

20 0

Śledzę wpisy na tym portalu od wielu lat, i tak miażdżącej oceny pracy kogoś ( dyr PUP a pośrednio z uwagi na nadzór również
Starostów ) jeszcze nigdy nie widziałam. Po czymś takim będąc Starostą natychmiast w trybie pilnym "pożegnałabym" tą panią dyrektor. Nie wspomnę już że będąc na miejscu dyrektorki żeby zachować coś co nazywa się twarzą już bym się w tym Urzędzie nie pojawiła. 10:19, 19.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Brak honoruBrak honoru

12 0

Żeby postępować honorowo trzeba mieć zasady. Dla dyr. pup liczą się tylko własne pieniądze zarobione na ludzkiej krzywdzie, potwierdzają to wysokie premie, które sobie sama przyznaje- bo zarząd na temat tych premii jak zawsze nic nie wie. 11:22, 19.06.2022


Dziwię sięDziwię się

22 0

Żeby znieść na swój temat tyle negatywnych opinii i nie opuścić stanowiska, trzeba być albo bardzo twardym albo chciwym. W imię czego to znosić, chyba tylko dla kasy. 13:38, 19.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do Pani Do Pani

23 1

Napewno , Pani czyta wszystkie komentarze , Płońsk jest bardzo małym miastem . Pracownicy czy obecni czy byli zaczynają mówić i to nie w superlatywach o tym co się dzieje za Pani panowania w PUP w Płońsku i tym jak Pani traktuje pracowników .
Proszę zachować resztki honoru .

Jeszcze chwila i sprawa zahaczy o platformy telewizyjne i nie tylko Płońsk będzie znał tą sprawę a być może cała Polska .
Liczę na to , że sprawa trafi do telewizji typu „interwencja” czy nawet „uwaga” a pracownicy wyjdą z cienia anonimowości i opowiedzą o tym co przeszli . 17:56, 19.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Brak honoruBrak honoru

7 0

Niektórych można opluwać a i tak będą mówili, że deszcz pada… 20:21, 21.06.2022


Drogi powiatDrogi powiat

15 1

To ja przypomnę, że pani Wiśniewska i pan Wrzesiński za swoją pracę otrzymują prawie 20 tysięcy brutto każdy… czyli około 24 tys zł miesięcznie koszt całkowity dla starostwa. Razy dwa, czyli pani starosta i pan starosta kosztują płońskich podatników około 50 tys zł miesięcznie! 20:28, 19.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Drogi powiat plusDrogi powiat plus

19 0

Im te pieniondze się po prostu należom. ja mam pytanie czy pan wicestarosta Wrzesiński dorabia siedząc w radach nadzorczych spółek skarbu państwa? Jeśli tak to jak on ma czas zająć się pupem czy szpitalem, kasa, chłopcze kasa się ma zgadzać. Ale to dopiero początek lawiny. Radni z PSL niech zajrzą do szpitala i sprawdzą umowy sz. p. dyrektorów. - ile ich mają i za ile? 21:21, 19.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

rodorodo

13 0

nie wiem ,nic nie słyszałam ,nic nie wiedziałam,jestem zszokowana 05:17, 20.06.2022


Dotacje i inneDotacje i inne

24 1

Jednak sesja miala sens, na stronie pup, pod ogłoszeniami juz nie ma informacji, ze pracownicy nie udzielają informacji na temat wniosków. To teraz czekamy na kolejną zmiane- osobową. Czas usunąć coś co niszczy cały urząd od środka i lokalny rynek zatrudnienia. 23:09, 19.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pppp

16 3

jak się nie nadaje p. dyrektor - to wymienić tak ciężko to zrobić. powtarza się sprawa z dyrektorem w szpitalu - radni się boją swych decyzji , a wybory tuż tuż i wtedy zobaczymy kogo obdarzymy zaufaniem 09:22, 20.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do ppdo pp

12 0

ze szpitalem to ty jeszcze poczekaj, jeszcze nie dowiedzieliśmy się prawdy komu przeszkadzał poprzedni dyrektor i w czyje interesy uderzył.
09:58, 20.06.2022


śmiechu warteśmiechu warte

2 11

jak w przedszkolu...co tam wysilać się i marnować czas na PUP. Najlepiej jakby takiej instytucji nie było. Czemu tj komu z bezrobotnych tak służy ta instytucja. Na rynku pracy jest tyle, że jak ktoś chce pracować to pracę znajdzie. Skończyć z bandą nierobów zarejestrowanych jako bezrobotni co nic do kiesy Państwa nie wrzucają a trzeba im ubezpieczenie dać. Nie płacisz na ubezpieczenie, nie leczysz się i kropka. Atmosfera pracy zła... nie podoba się to niech odchodzą na ich miejsce przyjdą nowi bez przesady... W Płońsku robi się prywata, wieczne stanowiska, kiedyś rodzice pracowali, teraz dzieci, dzieci dzieci itd i dopiero się dziwić, że informację wyciekną, czy coś załatwione pokątnie...jak to jedna wielka klika. Nie podoba się praca za biurkiem można pracować w innych zawodach bardzo płatnych np hydraulik, budowlaniec, ogródki projektować. Trzeba po prostu chcieć! Widać, że urzędaski nie znają prawdziwej pracy. Idźcie do prywatnych firm to przekonacie się co to praca pod presją, jakie milutkie zdania będzie szef wymawiał do Was , na pewno nigdy nie będzie zdenerwowany i będzie zawsze słodził :) życie uczy Was życia 10:26, 20.06.2022

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

Brak szacunkuBrak szacunku

14 1

Atmosfera, atmosferą ale szacunek do drugiego człowieka ponad wszystko. 11:47, 20.06.2022


Nic śmiesznegoNic śmiesznego

14 1

I pracownicy PUP odchodzą, a na ich miejsce przychodzą nowi z nadania dyrektorki i jak to się kończy to wystarczy poczytać komentarze zamieszczone prze dotacjobiorców. 12:47, 20.06.2022


smiechu wartesmiechu warte

2 8

Każdy ma swoje zdanie, moje jest jedno-ta instytucja nie powinna w ogóle istnieć. Tyle co wydaje się na wynagrodzenia dla urzędników można przekazać na inny cel. Nie podoba się komuś praca to poszukać trzeba innej normalnej i co tu wojować lub zaprzyjaźnić się z dyrektorką lub Wiśniewską :) 13:23, 20.06.2022


Madka bombelkaMadka bombelka

5 2

Nastepny myslacy dwa domy dalej od siebie. Pracy jest w ch.. To napisz , ze szukasz pn-pt 8-17. Zobaczysz fale hejtu od takich jak ty. Owszem maja w ch.. pracy 6 dni w tygodniu po 12 godzin poza domem. Akurat dla Ukr na odrobku w Pl albo dwudziestek bez dzieci. Zdradze tajemnice - sa tacy ktorzy nie maja kolejki chetnych do biegania za bombelkiem w te i wewte. 13:38, 20.06.2022


śmiechu warteśmiechu warte

2 0

przyzwyczailiście się do dobrobytu, nic nie robić a zarobić a tu czasy się zmieniają. Koniec z mamuśkami, które muszą opiekować się dorosłymi dziećmi i siedzą z ubezpieczeniem jako bezrobotna w UP. Jak trzeba pracować i nie ma się z czego żyć to żadna praca nie hańbi . Dwa jak się pracuje 12 godzin to nie każdego dnia. Nie wydziwiajcie już... Można sobie coś wybrać ale jak się z założenia żadna praca nie podoba to nic nie pomoże... 11:13, 22.06.2022


REKLAMA

EdekEdek

20 0

Nie do pomyślenia żeby takie osoby zajmowały tak wysokie stanowisko.. Czas najwyższy zrobić z tym coś i odsunąć Pania od "władzy" 13:16, 20.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pitu pitu

20 2

zakupili juz aparature do badania atmosfery? tak ogólnie to skład atmosfery znany jest ,w 6 klasie uczą ,lesne dziadki mają demencję? 17:28, 20.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TrzebaTrzeba

16 0

przyznać, że w powiecie wysyp "fachowcóf" się nie udał... 08:41, 21.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZaniepokojonyZaniepokojony

17 0

Tym ze wypowiedzenie zlozyl Pan Mecenas ... Jest to juz 28 osoba , która zrezygnowala zw wspolpracy z PUP Płońsk. 09:36, 21.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Brawo Brawo

7 0

Wreszcie, bardzo dobrze zrobił mecenas skoro za wszystko jest odpowiedzialny w tym urzędzie.... 08:55, 22.06.2022


......

16 0

Brawo Panie Mecenasie 10:27, 21.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

UśmiechUśmiech

5 0

Wielki szacun dla Pana Mecenasa.. 15:15, 21.06.2022


ZainteresowanaZainteresowana

12 0

Podobno mają się pojawić w sieci smaczki nagraniowe nie wiem o co chodzi 10:37, 21.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SuchaSucha

8 0

Wicepremier opuszcza rząd.... proponuję iść w ślady :) 12:16, 21.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

YxYx

7 1

Jak się Prezes dowie co się dzieje w Płonsku to ich wszystkich pogoni. 13:27, 21.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

iiiiiiiiii

7 0

takich mieścin jak płoński takich układów tysiące w kraju , 13:55, 21.06.2022


YzYz

2 0

Prezes wie i przyklaskuje 00:03, 28.06.2022


Obudźcie się..Obudźcie się..

12 0

Szanowna Pani Dyrektor .. czemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku nie organizuje się kursów czy szkoleń dla bezrobotnych w celu podwyższenia ich kwalifikacji?? .Dla kogo jest w końcu stworzony ten Urząd dla dyrektorów i temu podobnym ludzi żeby kabzę zbijali??? Jako pośrednik w znalezieniu pracy ten Urząd daje zerowe szanse dla poszukujących zajęcia ..jedynie co to pracę po 12 godzin w okolicznych zakładach,gdzie można po kilku miesiącach pożegnać się ze zdrowiem z przeciążenia .Wy tam na stołkach myślicie tylko o sobie,a nie o zwykłych obywatelach . 15:08, 21.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PupPup

13 0

Do końca miesiąca odejdzie z pup łącznie z 30 osób i ciekawe co na to radni? Nadal nie będą widzieć problemu. 19:40, 21.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PoliczciePoliczcie

3 0

Ile osób odeszło z zespołu nr1? Tego nikt nie widzi? 17:34, 23.06.2022


REKLAMA

JacyJacy

12 0

radni? Zaledwie kilku jest w temacie, reszta udaje, że nic nie słyszy. Smutne to... 21:36, 21.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OlaOla

5 0

Słyszą i widać ich na zdjęciach ale maja "ważniejsze sprawy "na głowie 21:10, 22.06.2022


CdCd

8 0

Tacy jesteście o los ludzi zatroskani, tak dużo dla nich robicie, wszystko to wyświechtane gadki! Poematy o drogach powiatowych układacie a jak trzeba przeciętnemu człowiekowi pomóc, to się nie opłaca, nie warto. Nie ten target wyborczy. 21:58, 21.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NickNick

7 0

Zastanawia mnie procedura przyjmowania pracowników do Wydziału ds. Zatrudniania Cudzoziemców, gdzieś w broszurach była informacja ze wydano ok 300-400 zezwoleń o prace w 2022 r, z udostępnionych danych na rok 2020 wynika, ze było tam zatrudnionych 14 osób* mogę się mylić, ponieważ dane za rok 2021 nie są udostępnione na BIP-ie. Czy nadal siedzi tam 14 osób i wydaje zezwolenia o prace? Czy zostali oni zwolnieni? 11:22, 22.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

WydziałWydział

11 0

Lepiej zapytaj kto tym wydziałem zarządza i czy ma do tego kwalifikacje. dyrektor pup udowadnia, że tylko pracodawcy musza przestrzegać prawa zatrudnienia i pilnować zatrudnienia na stanowiskach osob z określonymi kwalifikacjami a sama robi jak jej wygodnie. Bo pup kontroluje wszystkich a pup nikt. 19:02, 22.06.2022


TodoTodo

6 0

Konkursy na stanowiska są ustawione, pod konkretna osobę. W jednych ogłoszeniach sa wymagane staże pracy, wyższe wykształcenie o kierunku …. Itd. Itd. w innych tylko wykształcenie średnie, a stanowiska i zakres wykonywania obowiązków takie same (kopiuj,wklej?). Znam osoby, które kilkakrotnie podchodziły do konkursy, spełniały wszystkie wymagania, a przechodziła „miernota” - poparcie. Wlasnie na takie osoby płacimy swoje podatki. Nie pozdrawiam 21:13, 22.06.2022


Mieszkaniec obiektywMieszkaniec obiektyw

26 0

Dziwni mnie jeden fakt że tylko kilku radnych podnosi temat na sesji jak problem tkwi i to bardzo. Czemu radni z ugrupowania Prawo i Sprawiedliwi tego nie dostrzegają i nie podnoszą głosu nawet w kwestii obrony Pani dyrektor PUP czy też krytyki. W wcześniejszych kadencjach gdzie rządziło PSL było by to bardzo głośno dyskutowane przez PIS a teraz cisza jak w kościele po śmierci organisty. Brawo radni którzy dostrzegają krzywdę małej grupy pracowników PUP. Oby to było wyjaśnione i sprawa nie została zawinięta pod dywan jak do tej pory wiele razy. Wyjaśnić i jeśli jest to nieprawda to należą się przeprosiny dla Pani dyrektor w przeciwnym razie pogonić Panią dyrektor skąd przyszła. Swoją drogą zarząd zbiera laury czym dłużej będzie to trwało to poparcie spada i ugrupowanie rządzące może bardzo dużo stracić. Zarząd i rządy w radzie powiatu jednej kadencji nic więcej. Radni powiatowi pozostali obudźcie się też będziecie oceniani przez mieszkańców przy najbliższych wyborach. 15:07, 22.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObserwatorObserwator

10 0

ten zarząd drugiej kadencji nie będzie mieć. pogrąży ich szpital, myślę, że wiele jeszcze dowiemy się. 21:36, 22.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DodaDoda

9 0

Oby tak bylo, niech gdzie indziej spelniaja się, czego szczerze zycze, jak i wszystkim fachowcom ktorych pozatrudniali, rynek pracy czeka na nich z utesknieniem 23:18, 22.06.2022


ButlojobButlojob

8 0

Spokojnie, ludziki, Ela wróci z gór to załatwi wszystko raz dwa. W końcu za rok wybory, a naszej Eli kariera polityczna podoba się bardzo, tym bardziej że starostwo to o wiele lepsze korytko niż nauczyciel 08:06, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PiotrPiotr

10 0

Kiedyś miałem nieprzyjemność załatwiać sprawę w PUP Płońsk. W pokoju na dole powiedzieli że to w pokoju na górze. Na górze że w innym ale na dole. Na dole powiedzieli że to jeszcze w innym na górze. W końcu trafiłem. Tam siedziała pani która spojrzeniem mówiła - już wlazł, a tak miło mi się czytało gazetkę, jadło zupkę. Bardzo niekompetentne kolesiostwo. Obsługa jak w PRLu. Tragedia. Od tamtej pory nie chcę mieć nic wspólnego z tą instytucją. 12:57, 23.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PetentPetent

5 0

Masz rację. Panie są tak przyjemne jak dyrektorka czyli jak sól w oku. Wszystko by było ok gdyby mialy wiedzę a tu niedość, że potraktują jak g....o to jeszcze człowiek wyjdzie z takim samym poziomem wiedzy 15:48, 23.06.2022


Do PiotrDo Piotr

4 0

Wcale mnie to nie dziwi, tam sa przyjmowane osoby, które ciężko miały zdać z klasy do klasy … trudno wiec mówić o kompetencjach lol 12:23, 24.06.2022


DotacjobiorcaDotacjobiorca

11 2

Nie polecam wchodzić do pokoju nr 19- więcej sie człowiek dowie czytając regulamin niż od tych pań 15:51, 23.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PrawdaPrawda

5 0

takie standardy są wprowadzone i dobrze premiowane 15:56, 23.06.2022


ZbadajcieZbadajcie

5 0

Jak jest w szkolach zs1 i zs2!! Masakra, brak szacunku do ludzi. 17:32, 23.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

,..,..

6 0

A w tej " jedynce"to młodzież mia cagle wakacje.
Nie chodzą do szkoły tylko siedzą w parku
600-lecia i dobrze się bawią


05:10, 24.06.2022


??

0 0

Kiedy wezmą pod lupę atmosferę w ZS1? Ile zwolnień, jak traktuje się ludzi? O tym niedługo wszyscy się dowiedzą, bo ani radni ani władza cisza. Nie wiedzą?Nieeee, dobrze wiedzą, ale po co sobie smrodzić. 23:43, 02.07.2022


StanStan

14 0

Starosta wykiwala swoich wyborcow wchodzac w koalicje z pis to czego sie spodziewac po jej rzadach. Ludzie sie o prace boja bo w plonsku ja znzlezc nielatwo to siedza cicho i czekaja na zmiane. 22:49, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Zniesmaczony Zniesmaczony

18 0

Czy cisza że strony Starostwa oznacza zamiecenie sprawy pod dywan, czy jednak coś zrobicie dla pracowników urzędu i staniecie w ich obronie?? Cały płońsk huczy o wybrykach Dyrektorki PUP, więc władza powinna iść za głosem mieszkańców i zrobić coś dobrego!!!! 09:43, 25.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OBROŃCA premiobiorcaOBROŃCA premiobiorca

11 0

Dziękuję wszystkim za podpisy.
Dzieki liście, już wiadomo kto nie będzie brany pod uwagę podczas badania atmosfery👍
20:33, 28.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Zwolennicy suchejZwolennicy suchej

6 0

Masz racje, Ci co podpisali nie maja swojego zdania. Z nimi nie ma co rozmawiac o atmosferze w pracy. Ale reszta ludzi dla których twarz wyglada jak twarz a nie jak d....pa beda mogli cos powiedzieć prawdziwego.Szacunek. 16:46, 29.06.2022


Wielbiciel mobbingu Wielbiciel mobbingu

12 0

Dyrektorka urzędu stworzyła list otwarty wychwalający swoje osiągnięcia dyrektorskie i zmusza pracowników do jego podpisania pod groźbą reakcji etatów.
Szanowni Radni Powiatu Wasz wniosek o zbadanie atmosfery w PUP nie ma najmniejszego sensu. 11:31, 29.06.2022

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

SzokSzok

7 0

Ale posunięcie... tonący brzytwy się chwyta. Nie dajcie się zastraszyć! 11:52, 29.06.2022


BenioBenio

8 0

Szanowni Starostowie i Radni, odwołajcie tę dyrektorkę, bo to się dla wszystkich źle skończy 14:22, 29.06.2022


PrawoPrawo

6 0

Aż się nie chce wieżyć, że w tych czasach ludzie na takich stanowiskach postępuja w taki sposób. A co do proponowanych podwyżek w związku ze zwalnianiem kolejnych osob, skoro odeszlo 27, jutro bedzie 29 i nikt nic nie dostał to ile trzeba zwolnic, zeby były podwyżki?etatów moze zabraknąć a wypadałoby tych pupilków z listu zostawić . 16:52, 29.06.2022


ZzZz

4 0

Na szczęście zdecydowana większość pokazała że ma odwagę i nie podpisała tego bełkotu 👍 07:51, 30.06.2022


Ocknijcie sie Ocknijcie sie

9 0

Rada powiatu plonskiego!!! Ściągnijcie w końcu z krzesła ta kobietę.... Ona niszczy od środka ludzi... zastrasza pracowników na każdym kroku a Ci bojąc się o utratę pracy milczą.... udają że jest ok, kiedy naprawdę ich psychika sięga dna. 18:05, 29.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

..........

7 0

Ludzie żyją i pracują w wielkim stresie oby nic złego się nikomu nie stało
18:35, 29.06.2022


ABAB

12 0

A jak tam kierowniczka od cudzoziemców z podstawowym wykształceniem? Dalej zasiada na kierowniczym stołku? 23:40, 29.06.2022

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

IksIks

6 0

W tym wydziale to siedza albo z podstawowym, albo takie ktore nie zdawały w szkole z klasy do klasy heh oczywiscie nie mowa o wszystkich, tylko niektórych osobach 20:13, 30.06.2022


ObrońcaObrońca

3 2

Stanę w obronie tej pani, ona moze nie ma szkoły ale wiele szkoleń.he 20:43, 30.06.2022


Do obrońcyDo obrońcy

5 0

Samymi szkoleniami to można sobie siedzenie podetrzeć 21:34, 30.06.2022


No i No i

6 0

No i co ze ma szkolenia? Chciałbys/-abyś aby lekarz leczył Cię bez ukończonych specjalizacji? Po szkoleniach? Nauczyciel bez wiedzy Twoje dzieci? Itd itd litości. Są osoby które, nie są wykształcone, bo maja zła sytuacje materialna, nie było ich stać na studia, bywa różnie … ale uwazam, ze jakieś pojęcie o swojej pracy trzeba mieć, tak jak oceny weryfikują wiedze ucznia tak kompetencje, wykształcenie i inne super cechy weryfikują pracownika 22:14, 30.06.2022


ObrońcaObrońca

3 0

Odnosnie tych szkolen to jest tłumaczenie pracodawcy tej kierowniczki p.o. to mam nadzieje, ze to czyta i zrobi cos z tym. Jedno mnie zastanawia po co są regulaminy wynagradzania pracownikow określające wykształcenia na danych stanowiskach jak i tak w pup robi się co się podoba i Starostowie sie ciesze, ze taka fajna dyrektorka im się trafiła i ze tyle robi dla ludzi- ciekawe dla których? Znajdzie się ktoś w tym powiecie?? 23:01, 30.06.2022


Nie rozumiem Nie rozumiem

6 0

To stad odwołanie konkursu na stanowisko kierownika WZC? Wymagania: wyższe o kierunku administracja plus staż pracy na stanowisku kierowniczym plus inne 23:15, 30.06.2022


nick nick

10 0

Nie polecam być obsługiwanym przez te osoby, jedna siedzi w telefonie, druga wyzywa interesantów od *%#)!& chociaż ona sama do tej grupy należy. Nie polecam, nie pozdrawiam 20:19, 30.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UodoUodo

11 0

Nadchodzi UODO i trochę zaczyna robić sie nerwowo w pup, szukanie winnych na siłę a tak na prawdę winny całego zamieszania jest tylko jeden-wiadomo kto. Ciekawe czy na razie koniec ze skargami, czy może wpłynie jeszcze kilka i radni bezradni nadal będą twierdzić, że to normalne. Może czas zdjąć te różowe okulary i spojrzeć prawdzie w oczy, ze czasami pewne osoby nadają się tylko do zbierania chrustu w lesie a nie pracy wśród ludzi. 20:32, 30.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObsłużonyObsłużony

6 0

Nie polecam pokoju 19 20:34, 30.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JudaszeJudasze

11 0

Jak można pracować wśród takich ludzi co sprzedają za garstkę srebrników bliskie im osoby. Kiedy zrozumiecie uczestnicy piątkowych spotkań, ze w życiu honor i twarz też warto mieć. 20:36, 30.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AnonimAnonim

7 1

Pani Dyrektor, strasznie się Pani nogą powinęła, tak naprawdę każdy Pani " planowany" ruch to strzał w kolano... plonsk słyszy co Pani zrobiła w tym tygodniu. Bijemy brawa i życzymy dalszej kariery, prawdopodobne POZA URZEDEM 😊 A wszystkim pupilkom popierającym durne zachowania tej kobiety życzymy odrobinę rozumu. Powodzenia 22:36, 30.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

!!!!!!!!!!

6 1

W tym tygodniu to prawie nie ma dnia, żeby nie wpłynęła jakaś skarga na Panią Dyrektor 14:27, 01.07.2022


REKLAMA

......

13 0

Pracownicy Urzędu trzymajcie się razem ,duży siły i cierpliwości życzę.Jest w Was moc.
18:26, 01.07.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mocy coraz mniejMocy coraz mniej

6 0

Jak pracownicy mają tam siedzieć jak wprowadzony jest terror, typowane są osoby co dziennie do zwolnienia. Nikt nie chce odchodzić z własnej woli a 29 osob to słaby wynik dla pani dyrektorki to teraz art. 52 chce na siłę dac. Dobrze, ze są sądy pracy a jeszcze lepiej, ze prokuratura. 17:22, 02.07.2022


Czas na zmianyCzas na zmiany

8 0

Ciekawe kogo wybiorą teraz na dyrektora PUP? Nie wazna płeć ale ważne, zeby to był człowiek na poziomie i obiektywny. Bo rola dyrektora nie powinna ograniczać się do śledzenia i rozliczania pracownikow i pracodawców z tego co mają tylko do realizowania zadań jednostki, którą reprezentuje. A rolą urzędów pracy jest pomoc w zatrudnieniu i zwalczaniu bezrobocia a nie prześladowanie innych- od tego są inne organy, których sposób działania zaraz, ktoś pozna i zobaczy jak robią to profesjonaliści a nie amatorzy. 20:50, 01.07.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Brak honoruBrak honoru

3 0

Mialaby honor to sama by poszła 09:33, 02.07.2022


Poszukiwany zbieraczPoszukiwany zbieracz

0 0

Jezeli kurczak jest zainteresowany to proszę o kontakt. 22:29, 02.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

….….

5 0

W tym urzędzie, kłamstwo jest nową formą prawdy a bycie fałszywym stało się stylem życia…przykre 22:30, 02.07.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Smutna prawdaSmutna prawda

0 0

Masz rację- niestety. Do września 2019r. pracownicy pup byli oceniani za pracę a później za to mają i co powiedzą o innych. W przypadku badania atmosfery te gadału będą pewnie milczeć ale większa część urzędu powie co myśli. I pewnie powtórzy się historia z innej jednostki starostwa, gdzie zmienili dyrektora i wszystko wróciło do normy. 09:47, 03.07.2022


REKLAMA
REKLAMA
0%