Zamknij
REKLAMA

Strażak w gminie i w rodzinie. OSP w Siedlinie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

14:45, 22.02.2021 | Materiał zewnętrzny
Od lewej: st. bryg. Dariusz Brzeziński, komendant KP PSP w Płońsku, wójt gminy Płońsk Aleksander Jarosławski, prezes OSP Siedlin Cezary Goszczyński i naczelnik Paweł Arentowicz [Foto: zbiory UG w Płońsku]

Określona liczba doskonale wyszkolonych druhów, odpowiednie wyposażenie sprzętowe, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania i oczywiście stała gotowość do podejmowania działań ratowniczych – te wszystkie wymagania musieli spełnić druhowie z Siedlina, aby mogli zostać włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlinie jest pierwszą jednostką z terenu Gminy Płońsk, która zasiliła KSRG.

Znalezienie się w jego strukturach to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla jednostek za ich dotychczasowe działania ratownicze. Jednostka taka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego reagowania, w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dla druhów z Siedlina oznacza to nie tylko zaszczyt, lecz również spore wyzwanie. Przede wszystkim muszą być w ciągłej gotowości, dostępni do wyjazdu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jest to bardzo duże wyróżnienie, ale również o wiele większa odpowiedzialność. To właśnie oni będą stanowić główne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w większości działań ratowniczych. W przypadku zdarzeń mniejszej rangi, będą je mogli wykonywać również samodzielnie. To oznacza o wiele więcej interwencji niż dotychczas, w trakcie których nie mogą zawieść powierzonego im zaufania.

Jednostka z Siedlina dołączyła do KSRG w styczniu bieżącego roku, po uprzednim podpisaniu w sierpniu 2020 roku porozumienia w sprawie włączenia OSP Siedlin do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Porozumienie zostało poprzedzone inspekcją gotowości operacyjnej oraz wizytacją jednostki OSP w Siedlinie, które potwierdziły spełnienie wymagań normatywu sprzętowo-technicznego oraz bardzo dobry stan przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych. Komendant Główny PSP swoją decyzją z 11 listopada 2020 roku włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Siedlinie do KSRG jako 17 jednostkę w systemie w powiecie płońskim.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlinie jest najmłodszą spośród straży działających w gminie Płońsk. Została założona 11 kwietnia 2014 roku.

W początkowym okresie istnienia jednostka zabezpieczała głównie różnego rodzaju imprezy o charakterze państwowym, kulturalnym, sportowym. W miarę upływu czasu członkowie OSP podnosili swoje kwalifikacje przeciwpożarowe, zarówno w zakresie szkolenia podstawowego, jak i specjalistycznego. Do tego sukcesywnie jednostka pozyskiwała pojazdy pożarnicze i specjalistyczny sprzęt. Ponadto jednostka posiada na swoim wyposażeniu urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach KSRG.

Strażacy ochotnicy z Siedlina uczestniczyli w wielu akcjach społecznych, służących lokalnej społeczności. To dzięki ich pracy w latach 2015-2020 zmodernizowano i dostosowano do potrzeb jednostki obiekty po byłym SKR, będące ich siedzibą. Wciąż startują w zawodach pożarniczych, odnosząc liczne sukcesy.

Plany rozbudowy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy Płońsk nadal trwają. W najbliższym czasie planuje się włączyć do systemu kolejną jednostkę OSP (Kownaty, gm. Płońsk). W tym celu pierwszym krokiem było podpisanie porozumienia o włączeniu do systemu. W styczniu bieżącego roku złożono wniosek do Komendanta Głównego PSP w Warszawie, dot. włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kownatach w struktury systemu, celem weryfikacji. Jeżeli wszystko się powiedzie, to wobec braku przeciwwskazań, w niedługim czasie możemy spodziewać się włączenia do KSRG kolejnej jednostki OSP.

Następnym bardzo dużym wyzwaniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Płońsk jest Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. W ramach Programu strażacy z gminy Płońsk pomagają dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie.

Od dnia 14 stycznia 2021 r. w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 na terenie gminy Płońsk realizowane jest zadanie w zakresie wsparcia przez jednostki ochrony przeciwpożarowej organizacji transportu osób, które nie mogą we własnym zakresie dotrzeć do punktów szczepień bądź organizacji transportu personelu medycznego do osób, które chcą się zaszczepić, a ich stan zdrowia nie pozwala na transport do punktu szczepień.   

W celu wsparcia ww. akcji wytypowano jednostki OSP z terenu gminy Płońsk, które posiadają na swoim wyposażeniu lekkie samochody pożarnicze i samochody operacyjne, tj. OSP Kownaty (zdjęcie powyżej - red.), OSP Krępica, OSP Siedlin oraz OSP Słoszewo. Jednostki OSP są przygotowane do pomocy w dowożeniu osób do punktów szczepień.

Działania związane z przewozem osób koordynuje wyznaczony koordynator gminy, którego wspiera Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z wytycznymi realizacja przedmiotowego zadania odbywa się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Jednocześnie przypominamy, że pod numerem 989 można uzyskać dostęp do całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

(MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%