Zamknij
REKLAMA

Klaster wyróżniony przez ministerstwo

13:07, 13.11.2018 | materiał zewnętrzny/promocyjny
Burmistrz Andrzej Pietrasik z Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii [Foto: zbiory UM w Płońsku]

Płoński Klaster Energii otrzymał wczoraj Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii przyznany przez Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. Ułatwi on aplikowanie o fundusze w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. 

Do II edycji konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. W wyniku oceny formalnej odrzucono 16 wniosków, a 68 pozostałych skierowano do oceny merytorycznej. Nabór wniosków trwał do 13 sierpnia 2018 roku. We wrześniu i październiku 2018 r. przeprowadzona została ocena merytoryczna. Klastry prezentowały swoje dotychczasowe działania oraz plany dalszego rozwoju, a także odpowiadały na pytania ekspertów. Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry z 13 województw. 6 najlepszych klastrów otrzymało certyfikat z wyróżnieniem.

29 września 2018 r. burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik dokonał w siedzibie Ministerstwa Energii prezentacji Płońskiego Klastra Energii oraz odpowiadał na pytania ekspertów Ministerstwa Energii związane z funkcjonowaniem Klastra i jego przyszłością. Certyfikacja Klastra odbywała się na zasadach II konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, którego regulamin opracowało Ministerstwo Energii.

W sumie, obecnie certyfikowanych Klastrów Energii na terenie kraju jest 66 (obie edycje). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Energii projekty klastrowe dotyczące m in. rozwoju energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej oraz gospodarki obiegu zamkniętego będą wpisywane do kontraktów terytorialnych, co oznacza możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i unijnych na przedsięwzięcia związane z przedmiotem działania Płońskiego Klastra Energii.

Przypomnijmy, że 13 listopada 2017 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Płońsk Andrzeja Pietrasika pomiędzy Gminą Miasto Płońsk, a Gminą Płońsk, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Płońsku oraz Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o. zawarte zostało porozumienie o ustanowieniu Płońskiego Klastra Energii.

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który działa Płoński Klaster Energii, jest Strategia rozwoju Płońskiego Klastra Energii. Ponadto opracowano szereg innych dokumentów o znaczeniu ustrojowym dla Klastra m. in.: Statut Płońskiego Klastra Energii oraz Regulamin Płońskiego Klastra Energii. Dokumenty te stanowiły podstawę do rozpoczęcia prac związanych z uzyskaniem certyfikacji Płońskiego Klastra Energii, której dokonało Ministerstwo Energii.

(materiał zewnętrzny/promocyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone