Zamknij
REKLAMA

Sądzisz, że spłaciwszy kredyt wcześniej jesteś rozliczony z bankiem? A wniosek o zwrot?

09:43, 02.06.2021 | MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

Spokojnie, tym razem to nie my powinniśmy obawiać się roszczeń ze strony wielkiej firmy dość swobodnie poczynającej sobie z klientami. Wcześniejsza spłata kredytu oznaczać może, że to ona ma wobec nas zobowiązania. Teoretycznie wniosek o zwrot prowizji z kredytu, a także części innych kosztów nienależnych bankowi z racji skrócenia umowy, powinien być zbyteczny. W praktyce jednak niejeden bank nie tylko nie kwapi się do uregulowania tych należności, ale potrafi go odmówić. Dowiedz się, kiedy wypłacenie Ci pieniędzy powinno być formalnością.

Jakich pieniędzy dotyczy wniosek o zwrot prowizji z kredytu?

Kredyty należą do kluczowych produktów każdego banku i w dużej mierze to od nich zależą jego wyniki finansowe. Zarabia on na marży, ale także na prowizjach i opłatach. Z punktu widzenia banku najlepiej, jeśli spłacamy nasz kredyt zgodnie z harmonogramem. Dla nas jednak korzystniej będzie pozbyć się każdego zobowiązania jak najszybciej. Jeśli tylko taki zamiar nie koliduje z wygospodarowywaniem bieżącej rezerwy finansowej.Spokojny sen konsumenta, nad którym nie ciążą poważniejsze zobowiązania, to jednak nie wszystko. Warto ten poniesiony właśnie finansowy wysiłek przekuć w jeszcze jedną korzyść, a więc złożyć wniosek o zwrot prowizji z kredytu. Wcześniejsze jego spłacenie oznacza zarazem wcześniejsze zakończenie umowy. Co o takiej sytuacji mówi obowiązujące w naszym kraju prawo? Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 stwierdza jasno: Art. 49. 1.W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.Ile to może być pieniędzy? To oczywiście zależy od konkretnej sytuacji, wysokości kredytu, wniesionych opłat, tego, o ile wcześniej udało nam się go spłacić. Może to być kilkaset złotych, może być i kilka (a bywa i kilkanaście) tysięcy. Jakakolwiek kwota by to nie była, to są nasze pieniądze, więc o każdą należy się starać.

Kto może skutecznie złożyć wniosek o zwrot?

Pierwsza wskazówka już padła - sprawa jest jasna w przypadku tych umów, które zawarte zostały po wejściu w życie wspomnianej już ustawy, co nastąpiło 18 grudnia 2011 roku. Wniosek o zwrot prowizji z kredytu powinien być tu formalnością - przynajmniej teoretycznie, o czym później. Ta regulacja dotyczy kredytów gotówkowych (w myśl tej samej ustawy o kredycie konsumenckim, o wysokości do 255,550 zł). W przypadku hipotecznych zagadnienie to zostało uregulowane w prawie dopiero w 2017 roku, co dotyczy umów zawartych od 22 lipca tego roku.Oprócz tego musimy jeszcze pamiętać o tym, że w 2018 skrócony został z 10 do 6 lat okres przedawnienia takich roszczeń.

Bank stwierdza, że nic nam się nie należy. Co robić?

Wniosek o zwrot prowizji z kredytu to prosty dokument, nie wymaga żadnych uzasadnień. Wystarczy, żebyśmy odnaleźli numer swojej umowy kredytowej i znali należność. Co też nie jest trudne - to po prostu część opłat proporcjonalna do czasu, o jaki  skrócona została umowa. Nie musimy jednak tego nawet liczyć - proste w użyciu kalkulatory udostępnił zarówno Rzecznik Finansowy, jak i UOKiK. Generator gotowych wniosków znajdziemy zaś w serwisie Back2you.pl.

Co dalej? Bywa, że banki zwracają pieniądze bez szemrania, nader często jednak nie kwapią się do spełnienia tego obowiązku - w ostatnich latach skargi do Rzecznika Finansowego liczone są w tysiącach. Jeśli wniosek o zwrot prowizji z kredytu okazał się nieskuteczny, nie składamy broni! Tym, w przypadku których będą to pokaźne sumy, nie trzeba tego powtarzać - nasze szanse w sądzie są duże. Co jednak, jeśli nie chcemy czekać na wyrok i ponosić kosztów, albo sądzimy będzie to zbyt wiele zachodu jak na te pieniądze? Możemy takie roszczenie zbyć, otrzymać środki natychmiast i zapomnieć o sprawie. Szczegóły znajdziemy na stronie Back2you.pl. Wystarczy skontaktować się z fachowcami, którzy zweryfikują dany przypadek i zaproponują cenę odkupu.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%