Zamknij
REKLAMA

Czy laik nauczy się interpretować dzieła sztuki?

00.00, 26.11.2022 artykuł sponsorowany

Interpretacja w sztuce odnosi się do nadawania znaczenia dziełu. Kwestią, co do której ludzie często się nie zgadzają, jest to, czy intencja artysty lub autora ma znaczenie dla interpretacji dzieła. W anglo-amerykańskiej analitycznej filozofii sztuki poglądy na interpretację dzielą się na dwa główne obozy: intencjonalizm i antyintencjonalizm, z początkowym skupieniem się na jednej sztuce, a mianowicie na literaturze.

W co wierzyć?

Każdy antyintencjonalista utrzymuje, że znaczenie dzieła sztuki jest całkowicie zdeterminowane przez konwencje językowe i literackie, odrzucając w ten sposób trafność intencji autora. Podstawowym przekonaniem tego stanowiska jest to, że dzieło cieszy się autonomią w odniesieniu do znaczenia i innych istotnych pod względem estetycznym właściwości. Czynniki pozatekstowe, takie jak intencja autora, nie są ani konieczne, ani wystarczające do ustalenia znaczenia. Zinterpretować dzieło sztuki to nadać mu sens.

Intencjonalizm znajduje złoty środek. Zgodnie z tym stanowiskiem, znaczenie utworu to najlepsza hipoteza właściwej publiczności co do intencji autora, oparta na publicznie dostępnych informacjach o autorze i jego dziele w momencie powstania.

Zła interpretacja nie istnieje

​​Obiekty interpretacji obejmują sny; niewyjaśnione fakty; uszkodzone teksty; dokumenty historyczne; nieznane praktyki społeczne; zdania w nieznanych językach; dzieła literackie i sztuki wizualne; niewykonana muzyka, dramat lub taniec; i rozmowy naszych towarzyszy.

Interpretować to odpowiadać myślami, uczuciami i działaniami na to, co widzimy i czego doświadczamy, oraz nadawać sens naszym reakcjom, ujmując je w słowa. Kiedy patrzymy na dzieło sztuki, możemy myśleć i zauważać uczucia, zbliżać się do dzieła i oddalać od niego, mrużyć oczy i marszczyć brwi, śmiać się, wzdychać lub płakać. Nasze początkowe reakcje na dzieło sztuki to rozpoczynające się dudnienie niewyróżniających się emocji i niejasnych myśli. Jeśli podejmiemy wysiłek i uda nam się przekształcić te początkowe myśli i uczucia w myśli artykułowane i uczucia utożsamiane z językiem, mamy wstępną interpretację.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%