Zamknij
REKLAMA
Obsługa kasy fiskalnej, przyjęcie towaru, obsługa klienta.
StPr/21/0998
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Sprzedaż internetowa odzieży, kontakt z klientem, wysyłanie paczek.
StPr/21/0999
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prace porządkowe na terenie miasta Płońsk.
StPr/21/1006
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Opieka i współpraca z podopiecznymi z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, prowadzenie terapii zajęciowej, rozpoznawanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznymi. Organizowanie w ramach terapii zajęć poprawiających stan fizyczny, psychiczny i społeczny.
StPr/21/1004
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozpoznanie problemów osoby niepełnosprawnej, pomoc przy posiłkach, pomoc przy toalecie, pomoc w czynnościach higienicznych oraz pomoc podczas spacerów.
StPr/21/1003
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Lutowanie przewodów, elementów SHD, THT, umiejętności podstawowych pomiarów elektronicznych, diagnoza i naprawa urządzeń.
StPr/21/1002
data rozpoczęcia pracy od 24.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum logistyku (1 etat).
StPr/21/0991
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 2 949 do 4 046 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych w technikum i szkole branżowej.
StPr/21/0989
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 2 949 do 4 046 PLN

Nauczyciel języka angielskiego w szkole branżowej i technikum. Nauczanie języka angielskiego w szkole zawodowej gastronomicznej, logistycznej, mechaniczno-rolnicznej.
StPr/21/0990
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 1 798 do 2 468 PLN

Obsługa magazynu narzędzi spawalniczych.
StPr/21/0985
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 19 PLN