Zamknij
REKLAMA

SOR pod zarządem obecnej dyrekcji szpitala jest atrapą... - grzmią lekarze na powiatowej sesji

10:24, 12.05.2021 | D.T
Skomentuj Trzej lekarze z płońskiego szpitala opowiedzieli radnym o tym, co dzieje się w SPZ ZOZ w Płońsku [Foto: DT]
REKLAMA

Wracamy na salę obrad powiatowych radnych. W kolejnym materiale przytoczymy słowa trzech lekarzy płońskiego szpitala, którzy otworzyli publiczną debatę na temat tego, co obecnie dzieje się w naszej placówce medycznej. Publikujemy m.in. oświadczenie, jakie odczytał lokalnym samorządowcom koordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii - lek. med. spec. Michał Ziółkowski.  

Czterogodzinnego posiedzenia nie będziemy relacjonować w jednym tekście z uwagi na ogrom wypowiedzi, wątków i rangę poruszanych spraw. 

Na wstępie lekarze, oprócz wspomnianego M. Ziółkowskiego, Przemysław Dul, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz koordynator oddziału urazowo – ortopedycznego - Arkadiusz Garbacki, odczytali pismo, które dotyczy wniosku o wszczęcie postępowania kontrolnego oraz wyjaśnienie przyczyn niepodejmowania przez Zarząd Powiatu Płońskiego działań w zakresie ujawnionych w SPZ ZOZ w Płońsku nieprawidłowości, kierowanej do komisji rewizyjnej przy Radzie Powiatu Płońskiego, do wiadomości: przewodniczącego rady, burmistrza Płońska, Naczelnej Izby Lekarskiej, wojewody mazowieckiego, marszałka województwa maz., czy wreszcie płockiej prokuratury. 

''Działając w ramach dobra publicznego, jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, zwracamy się do Komisji Rewizyjnej (jako organu kontrolującego działalność Zarządu Powiatu) o wyjaśnienie przyczyn niepodejmowania przez w/w Zarząd żadnych kroków w zakresie wyjaśnienia zaistniałych od 2020r., do chwili obecnej nieprawidłowości w obsadzaniu przez Dyrekcję SPZ ZOZ dyżurów przez osobę, wobec której istnieje uzasadniona wątpliwość, co do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza, w tak strategicznym miejscu jakim jest Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jest to serce Szpitala, i od jego sprawnego działania zależy bezpośrednio ŻYCIE I ZDROWIE PACJENTÓW! Analizując  zachowanie dr „S”, obserwując proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz zapoznając się z dokumentacją medyczną, nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć logicznie biernej postawy koordynatora SOR w tej kwestii. We wrześniu 2020r., Starosta w osobie Pani Elżbiety Wiśniewskiej, była informowana przez zespół koordynatorów oddziałów o konieczności szybkiego wyjaśnienia, sytuacji związanej z zatrudnieniem tego lekarza medycyny. Na spotkaniu z przedstawicielami powiatu, ordynatorami oddziałów oraz dyrektorami szpitala, z ust tych ostatnich padło zapewnienie, ze dr „S” nie będzie już więcej pełnij dyżurów w naszym Szpitalu. Stan ten utrzymywał się ok 3 m-cy. Od kilku miesięcy, lekarz ten ponownie wykonuje w SPZ ZOZ w Płońsku czynności zawodowe pomimo tego, iż w naszej ocenie stan zdrowia medyka nie uległ poprawie od poprzedniego zatrudnienia go w szpitalu. O całej sytuacji również na bieżąco wielokrotnie informowany był powołany przez zarząd powiatu płońskiego dyrektor SPZ ZOZ w Płońsku w osobie Pana Marcina Ozdarskiego.         

Do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne kroki prawne w celu ustalenia przyczyn ponownego zatrudnienia lekarza medycyny w SPZ ZOZ w Płońsku przez obecnie pełniącego funkcję dyrektora szpitala, przy aprobacie zarządu powiatu. Tłumaczenie, jakie zapewne padnie ze strony dyrekcji, o tym, że w okresie epidemii ciężko o Lekarzy, nie będzie zgodne z prawdą, ponieważ znamy przypadki gdzie dobrym Lekarzom, mimo chęci odmawiano przyznania dyżurów. Powyższy stan bezwzględnie świadczy o nieprawidłowościach jakie mają miejsce w płońskim szpitalu powiatowym. Zarząd powiatu, który nadzoruje działalność podległych mu kierowników, w tym dyrektora SPZ ZOZ w Płońsku, nie podjął żadnych działań wyjaśniających cel i przyczynę zatrudnienia dla zdrowia i życia''.


Od lewej: Przemysław Dul, Michał Ziółkowski i Arkadiusz Garbacki [Foto: ŁW]

Poniżej oświadczenie wymienionych lekarzy, które usłyszeli we wtorek powiatowi radni, a które odczytał dr Michał Ziółkowski. 

Szanowni Państwo Radni! Szanowni mieszkańcy Powiatu płońskiego!

Na początku chciałem zwrócić uwagę Państwa Radnych, iż bohaterowie naszych rozważań posiadają potężne dossier medialne ze swojej dotychczasowej działalności. Zarówno dr S, Dyrektor medyczny jak i Naczelny. Wszędzie gdzie się pojawiają wynikają jakieś nieprawidłowości czy wątpliwości… Informacje na te tematy są ogólnodostępne i myślę, że większość z Państwa z tymi materiałami zapoznała się, podam tylko kilka przykładów:

- że przypomnę atrapy tlenowe w szpitalu Kętrzynie...

- kulisy zawieszenia O. Chirurgii w Kętrzynie

- zwolnienie dyr. Ozdarskiego w Otwocku - dyscyplinarne, choć zakończone ostatecznie ugodą sądową…

Wygląda na to, że niestety naszym szpitalem zarządzają aktualnie osoby o bardzo kontrowersyjnej przeszłości i mamy teraz podobną aferę  u nas! Dotychczas w naszym szpitalu nigdy tego nie było!!

Z tych informacji medialnych jeden wniosek jest pewny! Dyrektor medyczny nie może się zasłaniać niewiedzą na temat sytuacji zdrowotnej dr S. Są Oni wieloletnimi znajomymi i współpracownikami. Doktor S. zachorował ciężko podczas dyżuru w Otwocku, gdzie obecny nasz Dyrektor medyczny był wówczas ordynatorem oddziału! Wiele osób potwierdza fakt, że wiedział o chorobie swojego podwładnego!!!  Wiadomo więc, że celowo wprowadzał w błąd inne osoby - być może nawet Dyrektora Ozdarskiego i starostę Elżbietę Wiśniewską, a także nas wszystkich w szpitalu!

Ponieważ napisaliśmy, że sprawa dr S. jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, pragnę uszczknąć rąbka tajemnicy co tam jeszcze się dzieje w Naszym Szpitalu. Sprawy będą wyjaśniane przez prokuraturę, więc nie mogę mówić o wszystkim, ale coś muszę Państwu powiedzieć! W zakresie ujawnianych tu informacji potrzebne są natychmiastowe działania naprawcze!!

Od roku mam wrażenie, że nasz szpital zamienia się w ATRAPĘ, dokładnie tak jak w Kętrzynie!!! Mam na to liczne dowody:

- na SOR dyżurują poza dr S. osoby nie posiadające kwalifikacji do tej pracy!! Prawo stanowi, że lekarzem dyżurnym SOR może być tylko lekarz systemu ratownictwa!! Taki lekarz MUSI PRZEBYWAĆ W SOR 24 godz/dobę!!! Z powodu braków takich lekarzy Ministerstwo Zdrowia i tak bardzo rozszerza tę definicję. Mimo to i tak są zatrudnieni lekarze o niewystarczających kwalifikacjach, nawet tych bardzo obniżonych - lekarze zaraz po stażu, podczas gdy wymagane minimum to min 2 lata doświadczenia w kilku dziedzinach medycyny np. chirurgia, interna, anestezjologia, ortopedia itp.

- na SOR są zmuszani do samodzielnej pracy lekarze stażyści - nie posiadający pełnego prawa wykonywania zawodu. Dyrektor medyczny często nieobecny, przebywający w budynku Dyrekcji lub w pokoju lekarskim, a na SOR pracuje zostawiony sam sobie STAŻYSTA!! Tak samo stażyści byli zmuszani do obstawiania dr S. - efekt był taki że stażysta pracował za niepełnosprawnego, i Bogu dzięki, bo niejednokrotnie ich zaangażowanie w pracę, pomimo braku doświadczenia, pomogło uniknąć tragedii!!! Niektórzy z nich byli nawet zmuszani do podpisywania dokumentów zewnętrznych, typu wypis ze szpitala!!

- w SOR dyżurują tzw. turyści COVIDOWI, niestety patologiczne zjawisko w naszym środowisku, powstałe w trakcie pandemii COVID. Osoby te porzucają, bądź ograniczają swoją pracę w podstawowych miejscach pracy i jeżdżą od miejsca do miejsca pobierając dodatek COVIDOVY!! Jedna z takich lekarek, już na pierwszym dyżurze w naszym SOR nie reagowała na wezwania personelu pielęgniarskiego do pacjentki w stanie zagrożenia życia przez kilka godzin! To jest w dokumentacji! Ostatecznie chora zmarła w OIT. Panią dr ratuje tylko fakt, że po sekcji zwłok okazało się, że chora miała zaawansowanego raka, o czym wcześniej nie było wiadomo. Ta sama pani dr generuje podobne nieprawidłowości na niemal każdym swoim dyżurze. Nie reaguje na prośby personelu pielęgniarskiego o interwencje, nie przekazuje lekarzom innych specjalności problemów z pacjentami podczas konsultacji, nie stawia się w ogóle na te konsultacje, zarządza SORem z pokoju, w końcu odmawia wystawiania zwolnień lekarskich chorym, których leczyła odsyłając ich do POZu. Niestety wygląda na to że ma na takie zachowania przyzwolenie Ordynatora SOR, który nieprawidłowo nadzoruje jej pracę! A co będzie jak dodatek COVID się skończy!!!??? Ci wszyscy ludzie tzw. „turyści covidowi” przestaną tu pracować i będzie dramatyczna zapaść personalna! Proszę Państwa, ani ja, ani żaden z nas, którzy tu siedzimy, nie porzuciłem swojego miejsca pracy, aby pobrać dodatek covid w 2 czy 3 innych miejscach!! Pracuję tylko w Płońsku i na tym szpitalu bardzo mi zależy!!!.

- kolejny BARDZO ISTOTNY problem - Od blisko pól roku na SOR jest niesprawny Analizator Parametrów Krytycznych. Jest to aparat umożliwiający szybką ocenę stanu chorego w bezpośrednim zagrożeniu życia, umożliwia natychmiastową ocenę parametrów będących potencjalną odwracalną przyczyną zatrzymania krążenia. Jego obecność w SOR jest warunkiem zakontraktowania świadczeń przez NFZ! Całą PANDEMIĘ COVID, gdzie oznaczenie tym aparatem jest kluczowe, przeżyliśmy bez tej aparatury w SOR, a od lat służyła ze względów oszczędnościowych  także  dla OIT. Zdarzały się sytuacje, gdy drugi taki sam aparat będący w laboratorium ulegał awarii i wówczas przez 3-4 dni w ogóle nie można było wykonać gazometri!!!

- w SOR i w całym zresztą Szpitalu nie ma zapewnionej całodobowej możliwości wykonania badań/zabiegów ratunkowych takich jak bronchoskopia lub gastroskopia!!! Ostatnio odmówiono wypłacania nadgodzin i gratyfikacje za dodatkowe przyjazdy w nocy i święta personelowi pracowni endoskopowej!!! Za przyjazdy do zabiegów ratujących życie!!! Polecenie służbowe jest oczywiście nieformalne- NIE ODBIERAĆ TELEFONU!!!

Wszystkie te braki dowodzące jaką ATRAPĄ jest SOR pod zarządem obecnej Dyrekcji i mogą być powodem niewłaściwego leczenia chorych, a także utraty kontraktu od NFZ i dużych kar finansowych!!!

Proszę Państwa, ten szpital i SOR ratują ludzkie życie nie dla tego, że jest Dyrektor medyczny z ekipą tylko POMIMO tego!!!

Proszę Państwa to co tu mówię to są twarde fakty, które powodują, że opieka nad pacjentami w naszym SOR jest bardzo niskiej jakości a nasza praca w szpitalu stała się niebezpieczna!

Pojawia się więc pytanie, czy ktoś poniesie odpowiedzialność za spowodowanie tak dramatycznego kryzysu w naszym Szpitalu?? Na dzień dzisiejszy stanowisko Dyrekcji jest kuriozalne - że doktor S. odsunięty, trwa wyjaśnianie, nic się nie stało… W mojej ocenie osobą najbardziej odpowiedzialną za wszystko co zaszło jest Dyrektor medyczny. Oczywiście usprawiedliwianie Dyrektora Ozdarskiego nie  jest uzasadnione, ponieważ uzyskał on wystarczająco dużo sygnałów, iż stan faktyczny zdrowia jednego z lekarzy nie zgadza się z dokumentacją!!! Miał więc obowiązek podjąć wszelkie możliwe czynności celem wyjaśnienia sprawy czy zdrowie i życie pacjentów SOR nie jest zagrożone!! Zwracam uwagę, iż nawet po wybuchu tej afery, doktora S nie odsunięto od wykonywania obowiązków w ramach SOR i NPL!!!  - pełnił dyżury podczas „majówki”. Sytuacja Dyr. Ozdarskiego wygląda jak sytuacja szefa firmy transportowej, który daje kluczyki do TIRA zataczającemu się kierowcy - ponieważ on przecież ma prawo jazdy!!!

Za takie potworne zaniedbania osoby odpowiedzialne muszą ponieść KONSEKWENCJE!

Proszę Państwa w przeciwnym wypadku będzie to jasny przykład dla wszystkich pracowników szpitala oraz społeczeństwa Powiatu Płońskiego, że każdą sprawę można zamieść pod dywan, że są ludzie NIETYKALNI!!! Nawet nie wiecie państwo jak społeczeństwu będzie z tym źle - jasny przykład, że tzw. społeczeństwo obywatelskie nie ma sensu!!! Że żądzą tylko układy!!!

Kończąc apeluję, aby nie rozpatrywać tej sprawy politycznie! Napisałem już na FB, że jedyne co jest polityczne w tej historii opowiedzianej tu przeze mnie, to PARASOL ochronny nad Dyrekcją naszego szpitala! Wierzę, że Pani Starosta Elżbieta Wiśniewska miała dobrą wolę rozwiązania sprawy dr S., niestety trafiła pewnie na mur półprawd, a może i kłamstwa, co spowodowało, że nic z tego nie wyszło!  Dyrekcja prawdopodobnie wielokrotnie wprowadzała Zarząd Powiatu w błąd.

Jeszcze raz podkreślam, że na sercu leży nam  fachowość, profesjonalizm w ratowaniu życia i zdrowia naszych pacjentów!!!''.

O polityce kadrowej, ale nie tylko o niej wspominał również lek. Arkadiusz Garbacki. - Wiele wartościowych osób, które nie widziały możliwości współpracy z obecnym zarządem szpitala, które często przepracowało w naszym szpitalu wiele lat, odeszło (wymienił, jakie pełniły te osoby funkcje w SPZ ZOZ - przyp. red.). Część tych doniesień będzie złożone do prokuratury, bo mają znamiona mobbingu. Jestem zaniepokojony, bo zwracają się do mnie firmy medyczne, które dostarczają nam implanty. Robimy setki operacji rocznie, kilkaset endoprotez. Jedna firmy ma niezapłacone faktury na kwotę 1,4 mln zł. Mimo prób zawiązania konstruktywnego dialogu, obecny zarząd unika nagminnie kontaktu z przedstawicielami tej firmy (...). Kuriozalne jest to, że nie zostały potwierdzone salda za niezapłacone faktury na koniec 2020 roku. Łącznie z firmą sprzedającą implanty protezowe - zadłużenie wynosi blisko 3 mln zł (wskazywał też inne firmy - przyp. red.) - dodawał Garbacki. - Sprawa szczepień - znam różnych dyrektorów - wszyscy mówią, że zarobili na tym COVIDZIE, my jako szpital nie. Szefowa laboratorium zauważyła nieuzasadniony wzrost badań w kierunku toksoplazmozy, choroby, którą roznoszą koty. Okazuje się, że pan ratownik, o którym wspominaliśmy, pomylił test na COVID z toksoplazmozą, było 10 na jednym dyżurze. To nie jest śmieszne - kończył lekarz.

Ciąg dalszy nastąpi...

[ZT]7565[/ZT]

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (23)

Fan BMWFan BMW

0 25

Atrapy to sobie przyczepiają goście co nie mają pojęcia o tuhningu. Używajcie słów które są właściwie. Pozdro dla szpitala o którym nie czytałem bo mi się nie chciało i mnie nie interesuje. 11:43, 12.05.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

RychuRychu

6 6

Już Ci mówiłem gościu. Zniknij stąd. 17:49, 12.05.2021


Fan BMWFan BMW

4 2

Mówić to se morzesz 22:54, 12.05.2021


EncioEncio

2 2

Bardzo Mierny Wieśniaku czyli bmwu ...dolej sobie Castrola do pustego łba. 04:40, 13.05.2021


Przygladam sie Przygladam sie

30 4

Ile razy pomylono testy ??? Ile osób przez to zostało położonych na oddział covid ??? Którzy, nie mieli objawów typowych dla kowidu .Ile osób przez to mogło właśnie tam na oddziale zarazić się i umrzeć.!!! Ludzie prokurator za to !!!. 11:55, 12.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kto następny ?Kto następny ?

21 2

To która instytucja następna ? 12:23, 12.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Jaka instytucja ?Jaka instytucja ?

3 1

Wiadomo, że urzad pracy. Starosta jakby wsłuchała się w to co mowia ludzoe na mieście to ze wstydu na ulice by nie wyszła. Takich fachowców ściągnęła. I takimi ludźmi się otoczyła. PUP, szpital, dwie szkoły i starostwo. Wszędzie wsadzili swoich. Szkoda tylko, że r.adamski i p.sokołowski nic nie mówią o tym. Tacy spokojni na tych sesjach, języka zapominają. W internecie i u siebie w remizie tacy wygadani. 04:44, 13.05.2021


KrystynaKrystyna

2 1

ujęte w punkt. Jak instytucje gminne czy powiatowe mają działać jak tam wszyscy po znajomości, po rodzinie. Jedno odchodzi a na swoje miejsce dzieci, kuzynów upycha. Wydaje mi się, że prawo coś o tym wspomina czyż nie?? Można tak? Ja jestem zdania o tych ludziach, że -nie mam dobrego wykształcenia, pomysłu na życie szukam pracy w ...co tam szukam czekam aż mi zaproponują :) Teraz w naszym grajdołku jest tak, chcesz coś załatwić w urzędzie - najpierw musisz się nauczyć co i jak powinno być bo z pomocą to ciężko zaufać ponieważ jaką oni poniosą odpowiedzialność...- poniesie petent. Trzymam kciuki aby nasz szpital "odżył" i cenię ludzi, którzy postanowili zawalczyć o nasze wspólne dobro. POWODZENIA 09:12, 13.05.2021


mieszkankamieszkanka

30 4

Ach, to było piękne, kiedy dr Ziółkowski pokazał, jak należy traktować publiczne wypowiedzi pana Ozdarskiego. Punkt po punkcie, odnosząc się do każdego zdania, jawne kłamstwa i tak, dokładnie, mataczenia tego pana. Podziękowania dla pana posła A. Iwaniaka, który pokazał, gdzie miejsce pana dyrektora na radzie. Polecam obejrzenie nagrania z rady, dostępne na stronie starostwa 12:33, 12.05.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

3 6

Taaaa, pokazał 19:20, 12.05.2021


CiekaweCiekawe

25 2

Co na to radna Agnieszka Piekarz? 12:56, 12.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AtrapąAtrapą

5 5

to jest cały ten system z dykty powiązanej na trytytki. Wszyscy powinniście odpowiadać za rozbójnicze wymuszanie składek, i sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa m.in. poprzez leczenie tzw. teleporadami. Bo przecież w tych kwestiach nikt nie protestuje, wszystkim pasuje, że "sianko" płynie a roboty niewiele. Czy jest w Płońsku lekarz, który by krzyczał otworzyć przychodnie, nie słyszałem. 16:28, 12.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WartoWarto

18 4

wsłuchać się w głosy lekarzy z niepodważalnym dorobkiem zawodowym i przyznać się do popełnionych błędów, powiatowi decydenci, bo to wam zawdzięczamy obecność desantu z NDM oraz ich kolegów siejących zagrożenie dla pacjentów. Jak można było dawać na to przyzwolenie! Wstyd!!! 19:05, 12.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaja

7 21

My, zwykli pacjenci , mamy dosyć tego ujadania na forum . Pisze kilka osób, tworząc wrażenie, że dyskutują mieszkańcy Płońska. Zwykli ludzie wiedzą, że sytuacja w szpitalu była od wielu lat kiepska. Do wypisujących się na forum: Przestańcie traktować mieszkańców Płońska jak bezmyślne istoty, które uwierzą, że poprzedni dyrektor był idealny, a obecny fee. A co ze sprawą np. kateringu dietetycznego? Jakoś cicho. 19:28, 12.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

krakra

14 2

jak możesz porównywać catering dietetyczny do zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów SOR przyjmowanych przez niepełnosprawnego neurologicznie lekarza??? 21:21, 12.05.2021


Do ja Do ja

5 3

Mu zwykli pacjenci mamy dosyć tego dyrektora i jego kliki. Nowodworska mafia pis opanowała płoński szpital i prosektorium. Układ idealny, część wykańcza płońszczan, a kolega z jednej listy wyborczej oferuje usługi pogrzebowe 08:59, 13.05.2021


Do jaDo ja

10 3

No popatrz popatrz jaka poinformowana a kto miał to wyjaśnić chyba obecny dyrektor i co? nic, a sam co robi? Sprowadził swoją klikę i rządzi się jak u siebie, skłócił ludzi, kłamie, mota a miało być tak transparentnie ale tylko w jego wyobrażeniu bo rzeczywistość jest całkiem inna. 22:09, 12.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Radny ArturRadny Artur

9 3

A gdzie podział się nasz walczący o pacjentów i dobro szpitala radny wojewódzki? Zawszectski wyszczekany, zawsze tak dużo miał do powiedzenia, a o swoim partyjnym koledze dyrektorku jakoś milczy. Panie Arturze gdzie ty jesteś? Pamiętaj, że za kilkanaście miesięcy wybory i mieszkańcy tak samo zapomną o tobie jak ty teraz zapominasz o nich. Za co Pan bierzesz dietę radnego? Za ukrywanie się? Przemów Pan 23:12, 12.05.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

??

6 3

Może chleje? 04:36, 13.05.2021


REKLAMA

Do jaDo ja

9 4

Po pierwsze poprzedni dyrektor został odwołany ponad rok temu i z tego co wszystkim wiadomo odpowiednie władze miały skierowac jego "zle czyny " do prokuratury. Jeżeli catering dietetyczny który tak strasznie boli Pana/Panią był powodem do odsunięcia PO z funkcji dyrektora to proszę powiedzieć gdzie jest miejsce obecnego dyrektora za jego poczynania ?
Wypowiadają się pracownicy bo to oni siedzą w tym g..... Nowego pana dyrektora.
Sekretariat który zawsze był otwarty dla ludzi i tętnił życiem wygląda jak ten jego zakład pogrzebowy. Strach się odezwać . Drzwi zamknięte . Dlaczego ? Bo to nie jest dyrektor dla ludzi .... To jest człowiek który miał przyjść podpisać sprzedaż działek i sprawić że ludzie będą się bali odezwać . I tak się stało , zamknął usta i zastraszył 3/4 szpitala . Jedynie ginekologom pasuje i mówią że mają z nim Eldorado. 06:21, 13.05.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JaJa

4 3

Sekretariat zamknięty bo tam też siedzą Panie z powołania, a jedną z nich to nawet bliska osoba radnego powiatowego z opcji rządzącej. Panie Patryk, dobrze napisałam? To Pańska partnerka, żona? 08:56, 13.05.2021


no...no...

1 0

No to chociaż jedna grupa lekarzy pracuje.

13:19, 17.05.2021


MasakraMasakra

5 3

Co tu się dzieje z tym płońskim SOR em pielęgniarki w nocy śpią zle chodzą lekarze śpią jak się nie nadajecie to proszę prace zmienić i ludzie umierają bo państwo śpi zamiast ratować połowa lekarzy i pielęgniarek z płońskiego soru to psychicznie chore są trzeba zgłaszać takie rzeczy niech im się za dupę wezmą i tak ten szpital zadłużony że hoho po zmieniać ich i niech przejdą badania psychiatryczne bo strach do nich iść 06:35, 13.05.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%