Zamknij
REKLAMA

Darowizna a rozliczenie podatkowe

14:53, 08.10.2021 | materiały partnera

Podatnicy, którzy uzyskują przychody na terytorium Polski są zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego do końca kwietnia następnego roku, rozliczając w ten sposób osiągnięte przychody. Przy okazji rozliczenia PIT podatnik ma prawo do tego, aby odliczyć darowizny na cele pożytku publicznego.

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które są przekazywane innym osobom lub instytucjom pożytku publicznego, nie chcąc nic w zamian. Pojęcie darowizny zostało dokładnie opisane w art. 188 par. 1 ustawy kodeks cywilny. Poprzez umowę darowizny darczyńca jest zobowiązany do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowywanego kosztem własnego majątku.

Co istotne, darowizną nie jest zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia, które wynika z umowy regulowanej innymi przepisami, a także w momencie, gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył. Oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego, ale umowa darowizny staje się ważna również wtedy, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W tym przypadku nie musi mieć ona formy aktu notarialnego.

Szukasz nieruchomości w województwie mazowieckim? Nowe mieszkania Góra Kalwaria to fraza, która zyskuje na popularności w wynikasz wyszukiwania.

Opodatkowanie darowizny

Darowizna w świetle ustaw o podatku dochodowym jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodu i nie podlega opodatkowaniu. Należy przy tym pamiętać, że osoba lub instytucja, która została obdarowana będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn zgodnie z obowiązującymi dla danej rzeczy stawkami.

Obowiązek opodatkowania otrzymanej darowizny zaistnieje wtedy, gdy w momencie nabycia rzeczy w drodze darowizny, co najczęściej następuje wraz z dniem złożenia przez darczyńcę oświadczenia w postaci aktu notarialnego. Jeśli nie zostanie zachowana wymagana forma, ale przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione, również nastąpi obowiązek opodatkowania.

Odliczenie darowizny za walkę z COVID-19

Rok 2020 stał pod znakiem pandemii i globalnej katastrofy, do której przyczynił się koronawirus COVID-19. Dramatyczne sytuacje w szpitalach sprawiły, że wiele osób postanowiło je wspierać darowiznami w postaci maseczek, rękawiczek, czy też pieniędzy. Takie darowizny podlegały odliczeniu w rozliczeniu rocznym za 2020 rok.

W żadnym innym taka sytuacja nie miała miejsca. Prawo jasno określa, że nie można obniżać dochodu o darowizny, które zostały przekazane na rzecz spółek państwowych i samorządowych jednostek publicznych. W tarczy antykryzysowej poczyniono jednak wyjątek. Wszystkie darowizny dla szpitali i podobnych instytucji mogły zostać odliczone i to często podwójnie. Jak będzie wyglądała sytuacja z darowiznami dla szpitali i ich odliczaniem w rocznym zeznaniu podatkowym jeszcze nie wiadomo.

Jaka kwota i wartość darowizny podlega odliczeniu?

Odliczeniu darowizny od podatku podlega jej kwota lub wartość. Jeśli jej przedmiotem są towary podlegające pod podatek od towarów i usług, to za kwotę darowizny uznaje się wartość towaru wraz z tymże podatkiem. Co istotne, wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa towaru. W przypadku darowizn na cele kultu religijnego, pożytku publicznego oraz krwiodawstwa i kształcenia zawodowego odliczyć można nie więcej niż 6 procent dochodu uzyskanego w danym roku.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%