Zamknij
REKLAMA

Motywacja w zespole Beautiful Company we Wrocławiu.

12:26, 08.02.2021 | materiały partnera

Kiedy do naszego zespołu przyjmujemy nowego pracownika, najczęściej obserwujemy jego doświadczenie, wiedzę oraz sprawdzamy czy posiada umiejętności potrzebne do realizacji zadań na swoim stanowisku. Na efekty pracy wpływa jednak również motywacja, o której bardzo często zapomina się na etapie rekrutacji. Będzie ona później wspaniałą bazą do pracy dla trenerów oraz liderów, prowadzących zespoły pracownicze.

Podczas pracy zespołów rozproszonych (co ma miejsce od rozpoczęcia pandemii SARS-CoV-2) wyjątkowo istotne znaczenie ma rozpoznanie motywatorów pracowników oraz kształtowanie ich umiejętności miękkich. Dla kierowników takich team’ów zawiadowanie nie jest łatwe. Muszą wykazać się szczególnymi zdolnościami w zakresie inteligencji emocjonalnej, by podczas rozmów telefonicznych oraz komunikacji internetowej efektywnie wspierać swoich podwładnych. Nie widzą ich mimiki twarzy, ton głosu jest zniekształcony – a więc i trudniej o ocenę ich stanu emocjonalnego.

We wrocławskim oddziale Beautiful Company dość szybko zauważono powyższy problem. Świadomość płynących z tego procesu konsekwencji pozwoliła na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy zdalnej. Udało się dość szybko określić metody i postawy, które poprawiły efektywność pracy całych zespołów oraz wpłynęły w sposób pozytywny na stopień satysfakcji pracowników z wykonanych zadań.

Bardzo istotne są tutaj skuteczne rozmowy i sposoby udzielania zespołom informacji. Właśnie dlatego już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej dla wrocławskiej firmy stało się ważne pozyskanie wiedzy o motywatorach rekrutowanego. Szczegółowe pytania pozwalają określić motywacje zewnętrzne oraz te wewnętrzne, które najlepiej będą działać na naszego przyszłego kolegę z pracy. To sprawia, że już od początku współpracy menagerowie wiedzą jak rozmawiać i motywować zespół, odnosząc się do kwestii, które działają na poszczególnych jego członków.

Prowadzenie działu sprzedaży uświadamia nam, że nad dobrymi osiągnięciami często zbyt szybko przechodzi się do porządku dziennego, komentuje Beautiful Company sp. z o.o. Tego typu zdarzenia trzeba zauważać oraz należycie doceniać. Handlowcy powinni wiedzieć, że ich praca zyskuje uznanie u przełożonych, a zadowalające wyniki sprzedażowe są równie ważne co ich dobre samopoczucie w firmie. Odpowiednia pochwała słowna będzie tutaj motywatorem do dalszych działań sprzedawców.

Motywowanie pracowników powinno nam po prostu „wejść w krew”. Bez względu na formę jaką przyjmie musi być przede wszystkim stałym punktem na liście zadań do wykonania dla trenerów zespołu oraz liderów poszczególnych jednostek. Wówczas utrzymamy się i dalej będziemy wspinać po szczeblach drabiny sukcesu.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%