Zamknij
REKLAMA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie AgroLiga 2019

17:59, 05.06.2019 | materiał zewnętrzny/Kinga Białobrzeska-Kijek MODR Warszawa Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstw

W 2019 roku - wzorem lat ubiegłych - zorganizowany zostanie konkurs Agroliga. Konkurs ma duże znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. 

Uczestnicy konkursu mogą być dla innych przykładem pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań. Ponadto samo w nim uczestnictwo stanowi pewien sposób reklamy, która w obecnych warunkach gospodarczych jest niebywale istotnym sposobem na przekazywanie informacji handlowych o gospodarstwie lub przedsiębiorstwie.

Wizytacje Komisji Konkursowej wytypowanych z oddziałów gospodarstw i firm odbędą się na przełomie czerwca i lipca 2019 roku. Uroczyste podsumowanie konkursu na poziomie wojewódzkim odbędzie się po zakończeniu lustracji gospodarstw i będzie miało  formę seminarium.

Poniżej obowiązujący Regulamin Konkursu Agroliga dla tegorocznej edycji.

REGULAMIN Konkursu AgroLiga 2019

Konkurs AgroLiga 2019 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także - Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2019 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

 • Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018. 
 • Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2019 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
 • Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów  w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.
 • Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.
 • W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:

- do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.)  powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.),  z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być  też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

- do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się  przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

- przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego  w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

- Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2019 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

 • Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2019 powinna się odbywać na łamach czasopism wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości - rozpropagowały konkurs oraz  jego uczestników  na szczeblu wojewódzkim  w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 • Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2019 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głosowania czytelników czasopism wydawanych przez ODR-y.
 • Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

- stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników

- wejścia w konflikt z prawem

- wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie  wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

 • W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019  w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2019. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2019 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe  (adres pocztowy,  telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich  o objętości do 1 strony formatu A4.

Zgłoszenia należy przesłać do 31 października 2019 r. pod adresem:

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa

z dopiskiem
Sekretariat Konkursu
„AgroLiga 2019”

 • Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2019, złożona z Mistrzów Krajowych AgroLigi z lat 2014-2018 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów na szczeblu krajowym i honorowych patronów, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2019 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
 • Krajowy finał konkursu AgroLiga 2019 odbędzie się w II kwartale 2020 roku.

Zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w konkursie gospodarstwa rolne oraz firmy z branży rolno – spożywczej. 

(materiał zewnętrzny/Kinga Białobrzeska-Kijek MODR Warszawa Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstw)


Artykuł sponsorowany
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone