Zamknij
REKLAMA

Budżet Płońska jest coraz większy

13:14, 17.10.2018 | materiał zewnętrzny/promocyjny
Płońskie Rutki dzięki ostatnim inwestycjom zyskały nowy blask [Foto: UM w Płońsku]

O ponad 320 mln złotych wzbogacił się Płońsk w ciągu ostatnich czterech lat. Tyle pieniędzy wpłynęło do budżetu miasta w latach 2014–2017 m.in. z podatków, sprzedaży nieruchomości oraz środków zewnętrznych. Największym sukcesem jest utrzymujący się wzrost dochodów własnych, w których największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości. Na przełomie kadencji wpływy z tego podatku wzrosły o 1 mln złotych, z 11,8 mln w 2014 roku do 12,8 mln zł w 2017 roku.

Godnym uwagi jest fakt rosnących dochodów miasta z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analizowanym okresie wpływy z tego źródła dochodów wzrosły o ponad 5 mln zł, z blisko 18,2 mln zł w 2014 roku do 23,2 mln zł w 2017 r. Przy utrzymującym się poziomie liczby mieszkańców miasta powyższe rosnące wpływy świadczą o szybkim wzroście zamożności płońszczan.

Wyróżniającą się pozycją są wpływy z opłaty targowej. W latach 2014 – 2015 wpływy z tej opłaty wynosiły około 1 mln zł, podczas gdy w latach 2016 – 2017 odnotowano spadek do poziomu 660 – 680 tys. zł. Powodem tego była decyzja ówczesnej większości w Radzie Miejskiej o obniżeniu stawek opłaty targowej w celu zachęcenia większej ilości sprzedawców do korzystania z targowiska miejskich.

W związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi miasto w latach 2014 – 2017 podjęło decyzję o wyemitowaniu obligacji komunalnych na łączną kwotę 24,45 mln zł:

  • 2014 – 9,25 mln zł, 
  • 2015 – 4,8 mln zł, 
  • 2016 – 5,4 mln zł, 
  • 2017 – 5,0 mln zł.

Dzięki uzyskanym środkom można było zrealizować wiele przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno dużych jak i małych. Wśród sztandarowych inwestycji sfinansowanych przez emisję obligacji należy wykazać m.in.: przebudowę Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku,  budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 2, wykup gruntów pod przyszłe drogi, zagospodarowanie terenu wokół Rutek oraz wiele inwestycji drogowych polepszających stan ulic miejskich.

Zmodernizowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku [Foto: UM w Płońsku]

Łącznie w latach 2014 – 2017 wydano prawie 50 mln zł. Największe środki przeznaczone zostały na inwestycje drogowe (ok. 12 mln zł), kulturę (8,4 mln zł), gospodarkę mieszkaniową (5,5 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (4,7 mln zł), kulturę fizyczną i sport (4,5 mln zł), oświatę i wychowanie (4,3 mln zł), a także turystykę (3,2 mln zł).

(materiał zewnętrzny/promocyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone