Zamknij
REKLAMA

Ponad 140 inwestycji w powiecie płońskim. Na co dostali pieniądze?

13:21, 22.07.2022 | MATERIAŁ PARTNERA

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie płońskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 140 inwestycji. 

Ponad 140 inwestycji w powiecie płońskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych. 

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje. 

Mazowsze dla czystego powietrza 

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie płońskim dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 485,2 tys. zł. 

Dofinansowane zostały: 

– kontrole antysmogowe na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą – 31,9 tys. zł;
– akcja edukacyjno – informacyjna w zakresie ochrony powietrza i oszczędności energii na terenie gminy Płońsk – 30 tys. zł;
– projekt „Organizacja festynu – gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022” – 29 tys. zł;
– wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków gminy Miasto Płońsk – 151,3 tys. zł;
– czyszczenie ulic na mokro na terenie gminy Miasto Raciąż – 66,6 tys. zł;
– zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych w Płońsku – 169,3 tys. zł;
 – projekt „Badanie poboru próbek popiołu z palenisk domowych na terenie gminy Baboszewo” – 6,9 tys. zł. 

Mazowsze dla klimatu 

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza w tym roku dofinansuje w sumie 157 zadań, z czego 7 z powiatu płońskiego, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 551 tys. zł

Dofinansowane zostały:

– urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku – 100 tys. zł;  
– modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Miasto Raciąż – etap I – 53,7 tys. zł; 
– zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Baboszewo – 98,8 tys. zł; 
– modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą – 29,7 tys. zł.
– rozbudowa ulicznego oświetlenia energooszczędnego LED na terenie gminy Załuski – 75 tys. zł;
– dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Naruszewo 93,7 tys. zł;
– budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania na terenie gminy Płońsk – 100 tys. zł. 

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Mazowsze dla sołectw 

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie płońskim w tym roku dofinansowane zostaną aż 84 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 840 tys. zł. 

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza na terenie całego regionu powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy remontowane są świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL).

Dofinansowane zostały: 

– wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Polesie – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Rybitwy – 10 tys. zł;
– wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Krościn – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Cieszkowo Nowe – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż barier energochłonnych oraz tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowo – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kiełki – 10 tys. zł;
– zakup i montaż elementów oznakowania drogowego oraz tablicy informacyjnej w sołectwie Kowale – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Sokolniki Stare – 10 tys. zł;
– doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włościańskie – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójewska – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek – 10 tys. zł;
– budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Niwa – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Błomino Gumowskie – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowa Dzierzążnia – 10 tys. zł;
– budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Przemkowo – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Cumino – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Starczewo – Pobodze – 10 tys. zł;
–modernizacja oświetlenia  i zamontowanie wyświetlacza prędkości w sołectwie Błomino - Gule – 10 tys. zł;
– utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Osiek – 10 tys. zł;
– utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Popielżyn Górny – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice – 10 tys. zł;
– dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grąbczewo – 10 tys. zł;
– montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo – 10 tys. zł;
– montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścidła – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Gawłowo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Rostki – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Miasto-Folwark – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Anielin-Belin – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Miszewo Wielkie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Henrykowo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Salomonka – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Latonice – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wólka Szczawińska – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Cholewy, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Młyńsk (sołectwo Woźniki), gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pilitowo, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Ilino, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skrzynki, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Michalinek, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wroninko, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– poprawa atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej oraz bezpieczeństwa w miejscowości Michowo, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– montaż radaru informującego o prędkości w miejscowości Ćwiklinek – 10 tys. zł;
– wykonanie oznakowania w celu poprawy bezpieczeństwa w sołectwie Kluczewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej w Kraszewie-Gaczułtach – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żychowo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kraszewo-Czubaki – 10 tys. zł;
– utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin – 10 tys. zł;
– zakup i montaż altany na działce gminnej w miejscowości Ćwiersk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica – 10 tys. zł;
– zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na działce gminnej w Szapsku – 10 tys. zł;
– zakup i montaż altany na działce gminnej w Uniecku – 10 tys. zł;
– remont budynku gminnego w Starym Młodochowie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Nowe Gralewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Strożęcin – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie dz. gminnej w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin – 10 tys. zł;
– uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda – 10 tys. zł;
– montaż  ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska – 10 tys. zł. 

Mazowsze dla sportu 

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie płońskim wsparcie w wysokości ponad 1,5 mln zł otrzyma 7 inwestycji. 

Dofinansowane zostały: 

– wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie – 230 tys. zł;    
– budowa kompleksu sanitarno-szatniowego w miejscowości Załuski – 225 tys. zł;    
– poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo – 220 tys. zł;    
– renowacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska wielofunkcyjnego wraz z podniesieniem fragmentu piłkochwytu boiska, gmina Joniec – 134,2 tys. zł;
– przebudowa hali sportowej w Baboszewie – 230 tys. zł;    
– modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku – 300 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Cempkowo – 230 tys. zł. 

Mazowsze dla straży pożarnych 

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 8 strażnic z powiatu płońskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 174 tys. zł. 

Dofinansowane zostały: 

– modernizacja strażnicy OSP Joniec, gmina Joniec – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Siedlin, gmina Płońsk – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Baboszewo, gmina Baboszewo – 27,7 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Kroczewo, gmina Załuski – 20 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Nowe Gumino, gmina Dzierzążnia – 18 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Dobrska Kolonia, gmina Raciąż – 4,4 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Smardzewo, miasto i gmina Sochocin – 14 tys. zł. 

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 20 ochotniczych straży pożarnych z powiatu płońskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 500,4 tys. zł.

Dofinansowane zostały: 

– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Baboszewo – 100 tys. zł
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Czerwińsk nad Wisłą – 80 tys. zł;
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Raszewo Włościańskie – 80 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Dzierzążnia – 10 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Kucice – 3,5 tys. zł
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Joniec – 10 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Królewo – 10 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Zaborowo – 8,9 tys. zł;
– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Naruszewo – 3,7 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Strzembowo – 2,8 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Sosenkowo – 2 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Radzymin – 2,5 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Płońsk – 19,9 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Siedlin – 13,9 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kownaty – 6 tys. zł;
– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kaczorowy – 100 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Raciąż – 15 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Drożdżyn – 16 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kołoząb – 4 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Załuski – 11,8 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów 

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie płońskim dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł otrzymają 3 projekty. 

Dofinansowane zostały: 

– MAZOWSZE dla płońskich seniorów - organizacja wydarzenia kulturalnego w Płońsku – 20 tys. zł;
– aktywni seniorzy w Raciążu – 20 tys. zł 
– zdrowy i aktywny Senior z pasją w gminie Załuski – 20 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju 

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 6,5 mln zł otrzymają 4 projekty z powiatu płońskiego.

Dofinansowane zostały: 

– rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie – 2,1 mln zł;
– modernizacja krytej pływalni w Płońsku – 3,7 mln zł; 
– rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie – 600 tys. zł; 
– rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gmina Załuski – 170 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie płońskim wsparcie w wysokości 380 tys. zł otrzymały 4 projekty.

Dofinansowane zostały: 

– prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z XVII w. w  kościele pw. św. Michała Archanioła w Płońsku – 110 tys. zł;
– odtworzenie posadzki w kościele pw. św. Floriana w Proboszczewicach – 80 tys. zł;
– roboty budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie bazyliki Zwiastowania NMP oraz ogrodzenia w zespole kościelno-klasztornym w Czerwińsku – 130 tys. zł;
– prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym północnym w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Sarbiewie – 60 tys. zł. 

(PROMOCJA)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%