Zamknij
REKLAMA

Na co wydadzą pieniądze?

13:31, 18.05.2022 | Materiał zewnętrzny

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie płońskim dofinansowanych zostanie w sumie 95 projektów kwotą ponad 1,6 mln zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte. 

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje. 

Mazowsze dla czystego powietrza 

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie płońskim dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 485,2 tys. zł. Dofinansowane zostały: 

– kontrole antysmogowe na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą – 31,9 tys. zł;
– akcja edukacyjno – informacyjna w zakresie ochrony powietrza i oszczędności energii na terenie gminy Płońsk – 30 tys. zł;
– projekt „Organizacja festynu – gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022” – 29 tys. zł;
– wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków gminy Miasto Płońsk – 151,3 tys. zł;
– czyszczenie ulic na mokro na terenie gminy Miasto Raciąż – 66,6 tys. zł;
– zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych w Płońsku – 169,3 tys. zł;
 – projekt „Badanie poboru próbek popiołu z palenisk domowych na terenie gminy Baboszewo” – 6,9 tys. zł. 

Mazowsze dla klimatu 

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 4 z powiatu płońskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 282,3 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku – 100 tys. zł;  
– modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Miasto Raciąż – etap I – 53,7 tys. zł; 
– zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Baboszewo – 98,8 tys. zł; 
– modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą – 29,7 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Mazowsze dla sołectw 

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie płońskim w tym roku dofinansowane zostaną aż 84 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 840 tys. zł

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje, na których realizację często w budżetach gmin brakuje już środków. Dlatego w tym roku pomoc od samorządu Mazowsza otrzymają aż 1172 projekty z całego Mazowsza. Dzięki temu w tych małych społecznościach lokalnych powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy wyremontowane zostaną świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski

Dofinansowane zostały: 

– wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Polesie – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Rybitwy – 10 tys. zł;
– wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Krościn – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Cieszkowo Nowe – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż barier energochłonnych oraz tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowo – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kiełki – 10 tys. zł;
– zakup i montaż elementów oznakowania drogowego oraz tablicy informacyjnej w sołectwie Kowale – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska – 10 tys. zł;
– poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Sokolniki Stare – 10 tys. zł;
– doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włościańskie – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójewska – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek – 10 tys. zł;
– budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Niwa – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Błomino Gumowskie – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowa Dzierzążnia – 10 tys. zł;
– budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Przemkowo – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Cumino – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia w sołectwie Starczewo – Pobodze – 10 tys. zł;
–modernizacja oświetlenia  i zamontowanie wyświetlacza prędkości w sołectwie Błomino - Gule – 10 tys. zł;
– utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Osiek – 10 tys. zł;
– utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Popielżyn Górny – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice – 10 tys. zł;
– dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grąbczewo – 10 tys. zł;
– montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo – 10 tys. zł;
– montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścidła – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Gawłowo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Rostki – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Miasto-Folwark – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Anielin-Belin – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Miszewo Wielkie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Henrykowo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Salomonka – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Latonice – 10 tys. zł;
– zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wólka Szczawińska – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Cholewy, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Młyńsk (sołectwo Woźniki), gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pilitowo, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Ilino, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skrzynki, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Michalinek, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wroninko, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– poprawa atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej oraz bezpieczeństwa w miejscowości Michowo, gmina Płońsk – 10 tys. zł;
– montaż radaru informującego o prędkości w miejscowości Ćwiklinek – 10 tys. zł;
– wykonanie oznakowania w celu poprawy bezpieczeństwa w sołectwie Kluczewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej w Kraszewie-Gaczułtach – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żychowo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kraszewo-Czubaki – 10 tys. zł;
– utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin – 10 tys. zł;
– zakup i montaż altany na działce gminnej w miejscowości Ćwiersk – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica – 10 tys. zł;
– zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na działce gminnej w Szapsku – 10 tys. zł;
– zakup i montaż altany na działce gminnej w Uniecku – 10 tys. zł;
– remont budynku gminnego w Starym Młodochowie – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Nowe Gralewo – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Strożęcin – 10 tys. zł;
– zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie dz. gminnej w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo – 10 tys. zł;
– montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin – 10 tys. zł;
– uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda – 10 tys. zł;
– montaż  ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki – 10 tys. zł;
– montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska – 10 tys.

[ZT]10330[/ZT]

(PROMOCJA)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%