Zamknij
REKLAMA

Spawanie materiałów, budowa trwałych, solidnych konstrukcji, spawanie migomatem. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o kontakt osobisty, POL-AGRA ul. Sienkiewicza 8, Płońsk, w godz. 10.00-16.00.
StPr/20/0563
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Obsługa klientów serwisu samochodowego, aktywna sprzedaż usług, części samochodowych, przedstawianie oferowanych produktów i usług, przyjęcie pojazdu, otwarcie zlecenia naprawy, kompletowanie niezbędnej dokumentacji.
StPr/20/0565
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Znajomość procedur obowiązujących w gospodarce magazynowej, umiejętność pracy na komputerze, umiejętność obsługi wózka widłowego. Praca w systemie dwuzmianowym 06;00-14;00, 14:00-22:00
StPr/20/0546
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Lutowanie przewodów, elementów SHD THT, umiejętności podstawowych pomiarów elektronicznych, diagnoza i naprawa urządzeń. Preferowane osoby posiadajace orzeczenie o niepełnosprawności.
StPr/20/0550
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pomoc przy organizacji i obsłudze pogrzebu.
StPr/20/0547
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Codzienna obsługa krów połączona z dojeniem. Praca w systemie dwuzmianowym 05:00-13:00, 12:00-20:00
StPr/20/0552
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 4 000 - 5 000 PLN

Przygotowywanie surowców do produkcji. Praca przy linii produkcji. Praca w godzinach 06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00). Oferta pracy realizowana w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO, skierowana do osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, powyżej 30 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych: - osób w wieku 50 lat i więcej, - osób z niepełnosprawnościami, - osób długotrwale bezrobotnych ( zarejestrowana nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), - osób o niskich kwalifikacjach (nieposiadających wykształcenia wyższego, policealnego, pomaturalnego), - kobiet.
StPr/20/0551
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przeładunki ręczne towarów oraz prace porządkowe. Praca w systemie 3 zmianowym 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00
StPr/20/0524
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE TOWARÓW, SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI MAGAZYNOWEJ, KIEROWANIE WÓZKIEM WIDŁOWYM
StPr/20/0523
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Nauczanie przedmiotów informatycznych zawodowych. Wynagrodzenie zgodnie z kartą nauczyciela od 2444 zł/brutto do 2800 zł/brutto
StPr/20/0520
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 2 800 PLN