Zamknij
REKLAMA

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Baboszewo

11:11, 29.11.2021 | Materiał zewnętrzny

Informujemy, że od 24 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Baboszewo funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy Baboszewo. W Punkcie Konsultacyjnym  można uzyskać bezpłatne porady dotyczące Programu i zasad składania wniosku o dofinansowanie. Pracownik Urzędu pomaga w założeniu konta w portalu beneficjenta oraz przygotowaniu i złożeniu wniosku. W Punkcie Konsultacyjnym znajdą się materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze. Beneficjenci mogą złożyć wniosek w wersji papierowej który następnie przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. 

Pracownik urzędu zapewni:

 • udzielenie informacji o zasadach programu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania wniosku, złożenia i jego wydruku,
 • dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,
 • pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w dniach:
poniedziałek – wtorek – godz. 7:30 – 15:30
czwartek – godz. 9:00 – 13:00

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Baboszewo pod numerem telefonu: (23) 661 10 91 w. 37 w godzinach pracy Urzędu.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • elektroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Baboszewo aplikowanie o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu. Utworzenie Punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Baboszewo. 

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod adresem: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze

(OGŁOSZENIE)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%