Zamknij
REKLAMA

Układ ratalny, czyli koło ratunkowe dla dłużników

14:40, 29.08.2018 | (za info ZUS woj. maz. dodał RED)
REKLAMA
Skomentuj

Układy ratalne stają się popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców posiadających zadłużenie w ZUS. W I półroczu na terenie województwa mazowieckiego zawarło je ponad 3,9 tys. przedsiębiorców, a opiewały na kwotę ponad 277 mln zł. Mamy też dane z inspektoratu w Płońsku. 

Jak pozbyć się długu w ZUS? Najlepiej rozłożyć go na raty. Zainteresowanie zawarciem układu ratalnego jest duże.

- W I półroczu 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego rozłożono na raty ponad 277 mln zł. W samym tylko Płocku i powiecie płockim układy ratalne na łączną kwotę 6,6 mln zł podpisały 132 podmioty. To daje średnio ponad 50 tys. zł długu na jednego przedsiębiorcę. Co ważne układ ratalny zawiesza jednocześnie postępowanie egzekucyjne prowadzone względem przedsiębiorcy. Korzystne jest także to, że obejmuje dług razem z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku, dodatkowe opłaty, a także koszty upomnienia - mówi Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Inspektorat w Płońsku w wykazie łączony jest z jednostką ZUS w Ciechanowie. Liczba zawartych układów ratalnych w I półroczu 2018 roku wyniosła 48 na kwotę 1 386 361,88 zł, co daje średnią zadłużenia 28 882,54 zł.

Doradcy pomagają

Układ ratalny to nic innego jak zobowiązanie opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie i na uzgodnionych warunkach. Formalności załatwia się łatwo, ponieważ we wszelkich czynnościach, w tym także kompletowaniu dokumentów, pomagają doradcy ds. ulg i umorzeń w placówkach ZUS. Ich praca jest chwalona przez klientów, ponieważ na każdym etapie rozpatrzenia wniosku kontaktuje się z nimi ta sama osoba, która zna wszystkie szczegóły sprawy.

O układ ratalny może starać się płatnik składek, czyli przedsiębiorca, ale również osoba, która przestała już prowadzić działalność. Mogą to być także inne osoby, które są zobowiązane do zapłaty należności z tytułu zaległych składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej), małżonek odpowiadający z majątku wspólnego a nawet ubezpieczony, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek. Układ ratalny dotyczy zarówno składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jak i Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. 

Nie należy bać się zawarcia układu ratalnego. Jeżeli sytuacja finansowa przedsiębiorcy ulegnie zmianie, to można złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę, a ZUS na ich podstawie oceni, czy zmiana warunków umowy jest zasadna.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących możliwości spłaty zadłużenia w ratach można zwrócić się o pomoc do doradców do spraw ulg i umorzeń w placówkach ZUS.

((za info ZUS woj. maz. dodał RED))
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© plonskwsieci.pl | Prawa zastrzeżone