poniedziałek 18 wrzesień

Wiekowy jubileusz pierwszej szkoły średniej w Płońsku [FOTORELACJA]

in Puls Miasta

by Redakcja

1917-2017 – to cezura czasowa płońskiej szkoły, Gimnazjum i Liceum przy ulicy Płockiej. Jubileusz 100-lecia istnienia placówki miał nader doniosły przebieg. Skłaniał do refleksji i przypominał młodzieży o szacunku do wspomnień. Dźwięk szkolnego dzwonka przywołał je z niesłychaną siłą na nowo. W czwartek I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza świętowało uroczystość Dnia Patrona. Dzień później odbyła się jubileuszowa…

326 hits

PŁOŃSK W SIECI NEWS
Plus tygodnia - Na pomoc gminie Czersk: Radni miejscy zgodnie zdecydowali o przekazaniu dotacji w kwocie 10 tys. zł dotkniętej kataklizmem gminie Czersk (woj. pomorskie). Pieniądze przeznaczone zostaną na naprawę infrastruktury uszkodzonej podczas sierpniowej nawałnicy. *  Płońsk w sieci : Twoje źródło informacji 

Jeszcze rok temu Szkoła Podstawowa w Gościminie Wielkim w gminie Nowe Miasto, dziś zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Historia tej zmiany jest jednak dużo bardziej zawiła niż na pozór się wydaje.

Niewielka podstawówka zdaniem organu prowadzącego, czyli gminy, miała być wygaszona już w poprzednim roku. Rada podjęła uchwałę najpierw o zamiarze wygaszenia placówki a następnie o jej zamknięciu. Ta decyzja argumentowana była przede wszystkim względami ekonomicznymi. Mała liczba uczniów w szkole oraz niekorzystna prognoza na kolejne lata, wskazująca, że potencjalnych uczniów będzie jeszcze mniej. To powodowałoby, że koszty utrzymania byłyby wysokie. Tym samym gmina zaproponowała, aby przenieść uczniów z Gościmina Wielkiego do Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście.

I pewnie wszystko poszłoby jak z płatka, gdyby nie sprzeciw rodziców dzieci uczących się w niewielkiej miejscowości. Ci nie zgodzili się z decyzją rady i wójta, a do swoich racji zdołali przekonać również Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który wydal negatywną opinie w odniesieniu do podjętej wcześniej uchwały rady gminy Nowe Miasto. To sprawiło, że wójt odwołał się do samej Minister Edukacji Narodowej. Tu jednak sytuacja się powtórzyła. MEN w piśmie wyraźnie dało do zrozumienia, że prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim jest wykonaniem obowiązkowego zadania Gminy Nowe Miasto związanym z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Szkoła w roku szkolnym 2016/17 pozostała w niezmienionym kształcie.

W tym roku rada gminy powtórzyła procedurę. Protestów nie było, zatem 31 sierpnia szkoła podstawowa przeszła do historii. 1 września powołano do życia weekendowe liceum ogólnokształcące dla dorosłych prowadzone przez Lokalne Centrum Edukacji z Nowego Miasta. (RED)

Może Cię także zainteresować