PŁOŃSK W SIECI NEWS
Bezpłatne badania mammograficzne: W dniach od 17 do 23 lipca mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów, w tym powiat płoński. Organizatorzy zapraszają panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Mammobus będzie w Płońsku 21 lipca i zaparkuje przy ul. Kopernika 3. Badania wykonywane będą w godzinach 8.00-15.00. * Płońsk w sieci : Twoje źródło informacji 

Dobre wieści dla gminy Sochocin. Otrzymała ona bowiem dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. Pozyskana kwota dotacji to aż ponad 5 milionów złotych.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. Planowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci w miejscowości Sochocin. Do nowej sieci będzie mogło się przyłączyć 466 osób.

Całkowite koszty przedsięwzięcia wyniosą 9 861 708,51 zł, z czego 5 029 931,24 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Udział Gminy Sochocin równa się kwocie 4 831 777,27 zł.

- To ogromny sukces, bowiem unijne fundusze pozwolą na realizację najważniejszych inwestycji. Nasz wniosek o dofinansowanie na ponad 5 mln zł na budowę kolejnych odcinków kanalizacji został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym - komentuje Andrzej Romatowski, wójt sochocińskiej gminy. - Wniosek zajął drugie miejsce spośród dziesięciu pozytywnie ocenionych, a inwestycja dotyczy obszaru tzw. aglomeracji. To potężne przedsięwzięcie, ponieważ projekt szacowany jest na kwotę blisko 10 mln zł. Kompleksowo rozwiąże to problem gospodarki ściekowej oraz uciążliwości związanych z funkcjonowaniem obecnej oczyszczalni ścieków w Kondrajcu - ocenia wójt.

(za info UG Sochocin, DT)

Może Cię także zainteresować