Dzisiaj jest: 25 Lutego 2018 Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd Do końca roku pozostało 310 dni.
sobota 24 lutego

Rolnik zapłaci składki za pracownika sezonowego [FOTORELACJA]

in Wokół Płońska

by Redakcja

Gmina Czerwińsk nad Wisłą to największy producent truskawki na Mazowszu, jak nie w całym kraju, stąd piątkowa konferencja poświęcona nowym przepisom zatrudniania cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, do prac sezonowych w 2018 roku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem środowiska rolniczego z kilku ościennych powiatów. Na terenie czerwińskiej gminy jest blisko 15 tys. hektarów użytków rolnych, z czego ponad 9…

1100 hits

PŁOŃSK W SIECI NEWS
Dobre wieści dla mieszkańców gminy i miasta Raciąż: 23 lutego w Starostwie Powiatowym w Płońsku podpisano umowę między powiatem a Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez marszałka Adama Struzika, na dofinansowanie z wojewódzkiego budżetu realizacji zadania przebudowy drogi Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż. Więcej info na ten temat w naszym serwisie. * Płońsk w sieci : Twoje źródło informacji 

Puls Miasta

[AKTUALIZACJA 20.02.2018 r.] Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że w ramach postępowań o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę Wydział Architektoniczno-Budowlany sprawdza wniosek inwestora wraz z załącznikami pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawa.

W postępowaniu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. Płockiej 40 starostwo dokonało sprawdzenia wniosku z obowiązującymi aktami prawa, w tym aktami prawa miejscowego t.j. obowiązującym dla tego terenu Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońska. Należy nadmienić, iż aktem prawa miejscowego jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońska, a nie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońska, czy Zarządzenie Burmistrza Miasta Płońska opublikowane na BIP.
Jak wynika z ustaleń starostwa, w obowiązującym dla tego terenu Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońska, brak jest informacji, iż przedmiotowy budynek wpisany został do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie.
W myśl art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formą ochrony zabytków jest m.in. ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Z kolei w myśl art. 19 tejże ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ochronę zabytków wpisanych w gminnej ewidencji zabytków.
Ponadto, we wniosku Inwestor zawarł informację, iż przedmiotowy budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Starostwo, w ramach prowadzonego postępowania, wysyłało do Urzędu Miasta Płońska zawiadomienia o toczącym się postępowaniu i o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, jak również wysłało samą decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę przedmiotowego obiektu. Urząd Miasta Płońska nie przesłał do starostwa informacji, iż przedmiotowy budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków lecz nieobjęty ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Starosta Płoński Andrzej Stolpa


[AKTUALIZACJA] W piątek, 9 lutego ratusz bardziej szczegółowo, w kontekście wypowiedzi starosty, odniósł się do sprawy budynku przy Płockiej 40. Filip Przedpełski, rzecznik prasowy UM, przekazuje:

,,Informujemy, że zgodnie z art. 77 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Organ administracji publicznej zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy”. W niniejszej sprawie Starostwo Powiatowe w Płońsku nie występowało do Urzędu Miejskiego z zapytaniem, czy budynek przy ulicy Płockiej 40 widnieje w gminnej ewidencji zabytków. Gdyby organ prowadzący postępowanie wystąpił z takim pytaniem, bądź zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia takiej informacji, Urząd Miejski z pewnością by jej udzielił.
Ponadto Zarządzenie Burmistrza Miasta Płońska nr 0050.55.2016 z 12 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Płońsk dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na temat budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków zawarta jest też w obowiązującym Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dostępnym na stronie www.plonsk.pl".


Ten budynek przy ulicy Płockiej 40 ,,widział" wiele. Nierozerwalnie wpisał się w krajobraz głównej ulicy Płońska. W czwartek rozpoczęło się jego wyburzanie.

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska wydała wspomnieniowy zeszyt, w którym to Jerzy Bartkiewicz, najmłodszy z trzech braci, opisuje, iż w okresie I wojny światowej już wprowadzono się do tego domu. Zespół pracowni nie wyklucza jednak, że datowania drewnianego budynku przy Płockiej można byłoby szukać nawet na przełomie XIX i XX wieku.

W poniedziałkowy wieczór mieszkańcy Płońska i okolic mieli okazję przenieść się do czasów przedwojennych i poczuć magię lat 20. Wszystko za sprawą występu aktorki Teatru Polskiego - Ewy Makomaski oraz kompozytora – Zbigniewa Rymarza, którzy zostali zaproszeni do Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku przez Katarzynę Zalewską – nauczyciela języka niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości.

,,Oboje artystów połączyła miłość do miasteczka nad Płonką. Pani Ewa Makomaska odnalazła tu miłość swego życia, a pan Zbigniew Rymarz – miłość do muzyki i sceny, ponieważ jako uczeń gimnazjum przy ul. 3 Maja (dzisiejsza Wolności), odkrył pasję zbieracza, kompozytora, muzyka i nauczyciela kolejnych pokoleń”- tak zaprezentowała wyjątkowych gości inicjatorka przedsięwzięcia.

Podczas ostatniej powiatowej sesji radny Krzysztof Wrzesiński pytał, czy prawdziwe są pogłoski o wejściu na drogę sądową szefowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze starostą. Obydwie strony w sposób stonowany potwierdziły tę informację.

Andrzej Stolpa zarówno w odpowiedzi radnemu, jak i w rozmowie z naszą redakcją był ostrożny w słowach. Przyznał tylko, że działalność merytoryczna PCPR-u na sporze na pewno nie ucierpi, i że sprawa dotyczy kwestii pracowniczych. Jak stwierdził, ewentualnie więcej będzie mógł powiedzieć po naradzie z prawnikami.

Może Cię także zainteresować