PŁOŃSK W SIECI NEWS
Bezpłatne badania mammograficzne: W dniach od 17 do 23 lipca mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów, w tym powiat płoński. Organizatorzy zapraszają panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Mammobus będzie w Płońsku 21 lipca i zaparkuje przy ul. Kopernika 3. Badania wykonywane będą w godzinach 8.00-15.00. * Płońsk w sieci : Twoje źródło informacji 

Puls Miasta

Dyrekcja SPZZOZ w Płońsku jest zdania, iż wprowadzenie znieczuleń do porodu stanowić będzie pozytywny impuls dla miejscowego szpitala i samego oddziału ginekologiczno-położniczego.

Temat znieczulenia zewnątrzoponowego przy porodzie wrócił na dobre na lokalny grunt pod koniec 2016 roku. Przyszłym mamom zasygnalizowano, iż płoński szpital podejmie kroki, aby takie działania medyczne jak najszybciej przywrócić. Dowiedzieliśmy się właśnie, że z początkiem lipca br. dyrekcja wprowadza możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu, w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Gimnazja po zmianach zaplanowanych przez MEN zostaną wygaszone w 2019 roku. Aktualni absolwenci byli zatem jedną z ostatnich grup uczniów, którzy zasiedli przed arkuszami egzaminacyjnymi na tym szczeblu nauczania. Dobre wyniki otwierają 16-latkom drzwi do szkół ponadgimnazjalnych wybranych w pierwszej kolejności.

Kwietniowe egzaminy najlepiej wypadły w Powiatowym Gimnazjum Publicznym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, gdzie rezultaty ze wszystkich przedmiotów były na poziomie wyższym niż 70 proc.!

Uwaga! Ruszają konsultacje społeczne dotyczące zmiany niektórych płońskich ulic, co podyktowane jest wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej. Powołany przez burmistrza Płońska zespół wypracował propozycje ,,patronów" dla ośmiu ulic.

Przechodzące już do lamusa nazwy symbolizowały albo propagowały ustrój komunistyczny lub jego bohaterów. Na lokalnej liście, zaakceptowanej przez Instytut Pamięci Narodowej oraz działającą w nim Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, znalazł się następujące ulice: Gen. Zygmunta Berlinga, 40–Lecia PRL, Janka Krasickiego, 19-Stycznia, Bronisławy, Bronisława i Władysława Wieczorków, Gen. Aleksandra Zawadzkiego, Związku Walki Młodych oraz Róży Luxemburg.

Może Cię także zainteresować